Over choochem

Choochem is een landelijke vereniging vanuit een christelijke levensovertuiging voor hoogbegaafde volwassenen, adolescenten en gezinnen met hoogbegaafde kinderen. Choochem ondersteunt sinds 1999 hoogbegaafden bij vragen op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, opvoeding, school, kerk en geloof. Choochem werkt binnen de Koepel Hoogbegaafdheid samen met Hint en Pharos, gericht op de beïnvloeding van het beleid t.a.v. hoogbegaafdheid in Den Haag.

 

Onze kernwaarden

De belangrijkste kernwaarden van Choochem zijn:

  1. Herkennen en erkennen dat je anders bent.
  2. Helpen ontdekken wat de kwaliteit van hoogbegaafdheid inhoudt.
  3. Ontwikkelen van een levenswijze waarin je als hoogbegaafde in jouw omgeving tot je recht komt.
 

Choochem helpt

Twee á drie procent van de bevolking is hoogbegaafd. Hoogbegaafdheid is hoge intelligentie, sterke motivatie om achter de horizon te kijken en een creatieve manier van denken. Het is een kracht maar soms ook een bron van problemen. Hoogbegaafdheid is aangeboren en zorgt ervoor dat mensen van jongs af aan anders reageren op hun omgeving. Choochem helpt hoogbegaafden op diverse terreinen:

 

Opvoeding en onderwijs

Choochem helpt ouders, kinderen en scholen bij het zo vroeg mogelijk signaleren van hoogbegaafdheid. De signalen kunnen gaan om serieus probleemgedrag, maar dat is zeker niet altijd het geval. Het kind dat zich aanpast aan de omgeving komt misschien nog wel vaker voor en dan zijn de signalen bijzonder lastig te onderkennen. Vaak doen problemen zich voor op school waar het kind in een vast systeem moet functioneren. Gelukkig zijn er steeds meer scholen die beleid op het gebied van hoogbegaafdheid ontwikkelen. Maar over het algemeen zijn scholen daar nog onvoldoende op ingericht. Meer >>

 

Kerk en geloof

Hoogbegaafd zijn en geloven in God. Dit hoort van jongs af aan bij elkaar. Hoogbegaafden zetten zich vaak actief in voor hun gemeente, maar lijden gaandeweg aan geestelijke honger, wat er toe kan leiden dat zij naar de zijlijn verdwijnen. Veel kerken zijn zich hiervan niet bewust. Lastige vragen op catechisatie worden nogal eens als bedreiging opgevat. Choochem zet zich in om hoogbegaafde christenen te helpen in de zoektocht naar geestelijke voeding en geeft praktische handvatten voor bijv. jeugdwerk. Meer >>

 

Persoonlijke ontwikkeling

Choochem is er voor volwassenen en adolescenten die aan de slag willen met hun persoonlijke ontwikkeling. De omstandigheden (gezin, school, kerk, werk) waarin iemand opgroeit zijn bepalend voor iemands zelfbeeld en identiteit. Doordat weinig mensen weten wat hoogbegaafdheid is, door het aanpassingsgedrag van hoogbegaafden en door het ontbreken van spiegelbeelden, zijn hoogbegaafden niet altijd aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling toegekomen. Daarom biedt Choochem in samenwerking met professionals cursussen en andere activiteiten om hier invulling aan te geven. Zo krijg je de kans om verder te groeien. Meer >>

Boekrecensie

"Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie"

Adriaan Sprey

Een praktisch boek vol handreikingen. Aanrader voor (aankomende) hulpverleners in de GGZ, psychotherapeuten en psychologen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."