Activiteiten

Kinderen

  • Excursie: De excursies voor kinderen van 8-12 jaar is echt een schot in de roos.  Even lekker samen zijn met kinderen die een brede interesse en lastige vragen hebben. Wat loopt de samenwerking dan opeens fantastisch! Even alle kennis opzuigen en voldaan weer naar huis gaan. Het is een bijzondere ervaring, iedere excursiedag weer. Al die blije gezichten en het plezier dat afspat van het leren en het aangaan van nieuwe contacten.

 

Volwassenen

  • Cursus en Verdiepingscursus Persoonlijke ontwikkeling. In vier avonden wordt er nagedacht over persoonlijke ontwikkeling. Over passie en motivatie, over sociale vaardigheden, over inzet en ook grenzen trekken, over gezondheid en gevoelens. Ook wordt er stil gestaan bij waarheid. Is er een waarheid? Wat geloven we en daarbij aansluitend, hoe functioneren we in de kerk? Deze cursus is bedoeld voor alle volwassenen die te maken hebben met hoogbegaafdheid. 
 
  • Hersenen uit de mouwen. Choochem is een netwerk van mensen met veel verschillende soorten talenten. Om dat netwerk verder te ontwikkelen maakt Choochem een start om het delen van kennis en ervaring te faciliteren. Dat kan gaan om heel uiteenlopende onderwerpen. Iedere kan ideeen aandragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een lezing of workshop. Wij kunnen helpen bij het creëren van publiciteit, de inhoud en de bijeenkomst zelf is verder aan de organisator.
 
  • Meet en Greet. Behoefte om met anderen ervaringen op het gebied van hoogbegaafdheid te delen? Daarvoor zijn de Meet & Greet avonden bijzonder geschikt. In informele sfeer bij iemand thuis maakt u kennis met hoogbegaafden zelf en opvoeders van hoogbegaafden. Deze avond is met niet alleen voor mensen die veel van hoogbegaafdheid weten. Juist ook voor nieuwe leden of geinteresseerden zijn deze avonden een goed begin om over hoogbegaafdheid te leren, te horen hoe andere ouders omgaan met de problemen die je op school met je kind tegenkomt of hoe je omgaat met geloof en hoogbegaafdheid.

 

Kinderen en Volwassenen

  • Dag over... Eens in de zoveel tijd vindt er een dag plaats over hoogbegaafdheid met een gescheiden programma voor zowel hoogbegaafde kinderen, als voor hun ouders en opvoeders. Kortom een dag voor het hele gezin! 

 

Algemene Leden Vergaderingen

Dit is een  jaarlijkse ledenvergadering van Choochem. Een ledenvergadering is zoals oud en nieuw, een goed moment om terug te kijken. In dat terugkijken is reflectie een belangrijk onderdeel: wat hebben we goed gedaan; wat laten we achter ons; wat nemen we mee; wat is voor verbetering vatbaar. En zoals het binnen een vereniging gaat hebben de leden hier het woord.

 

Voor data en nieuwe activiteiten zie de activiteiten agenda.

Boekrecensie

Te slim voor de brugklas. Wat denk je zelf?

"Te slim voor de brugklas. Wat denk je zelf?"

Janneke van Oorschot.

Verhalen van zeven slimme, heel verschillende brugklassers en hun mentor.

Aan het woord is...

Richelle de Deugd

Richelle de Deugd 

eigenaar Hobega

"Hoogbegaafden kunnen zich heel erg ‘niet begrepen’ en ‘niet gezien’ voelen (zoals ze werkelijk zijn) door mensen in hun dagelijkse omgeving."

Casus

Zoon van Martin

‘Toen ik voor het eerst bij jou kwam was het alsof ik van binnen een BMW motor had maar omdat ik niet op wilde vallen, verstopte ik mezelf in een Lada carrosserie.'