Kenmerken van een hoogbegaafd kind

We vragen ons af of dit kind hoogbegaafd is. Hoe kom je dat te weten? Waar haal ik meer informatie vandaan? Wat is eigenlijk hoogbegaafdheid?

 

Door informatie te zoeken over kenmerken van een hoogbegaafd kind en die informatie te vergelijken met het gedrag en de signalen van uw kind. Hoogbegaafde kinderen vertonen gemeenschappelijke gedragingen en problematieken. Signalen die kunnen wijzen op hoogbegaafdheid zijn:

 

 

 • weinig slapen
 • vroeg lopen, overslaan van de kruipfase
 • kan ook: laat lopen
 • vroeg praten in correcte zinnen en met opvallend woordgebruik
 • laat praten en meteen in hele zinnen
 • vroeg leggen van verbanden: dus-redenering (normaal omstreeks 3 jaar)
 • grote nieuwsgierigheid en leergierigheid
 • vraagt eindeloos ‘waarom’
 • op zeer jonge leeftijd stellen van levensbeschouwelijke vragen
 • uitstekend geheugen
 • uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel en verantwoordelijkheidsgevoel
 • originele ideeën en oplossingen
 • perfectionistisch
 • verschillende dingen tegelijk doen, hoog tempo
 • moeite met leren zwemmen, fietsen
 • apart gevoel voor humor
 • zelfstandig
 • zichzelf leren lezen/schrijven
 • (over)gevoelig
 • vaak onhandelbaar en agressief
 • wil niet naar school
 • speelt niet met klasgenootjes
 • heeft vaak hoofdpijn/buikpijn
 • vertoont een teruggang in ontwikkeling
 • is op school een totaal ander kind dan thuis


NB. Deze lijst is niet volledig en niet alle hoogbegaafde kinderen hebben deze kenmerken.

Indien u een aantal van deze signalen herkent loont het de moeite verder uit te zoeken of hoogbegaafdheid mogelijk de oorzaak is van het gedrag en de problemen van uw kind. Over de definiëring van hoogbegaafdheid en de daarvoor gebruikte diverse benaderingsmodellen kunt u meer informatie vinden in diverse boeken, zie de literatuurlijst.

 

Zie 'kenmerken hoogbegaafdheid' voor de kenmerken van hoogbegaafdheid bij volwassenen.

Meer informatie

Boekrecensie

"Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie"

Adriaan Sprey

Een praktisch boek vol handreikingen. Aanrader voor (aankomende) hulpverleners in de GGZ, psychotherapeuten en psychologen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."