Kenmerken van een hoogbegaafd kind

We vragen ons af of dit kind hoogbegaafd is. Hoe kom je dat te weten? Waar haal ik meer informatie vandaan? Wat is eigenlijk hoogbegaafdheid?

 

Door informatie te zoeken over kenmerken van een hoogbegaafd kind en die informatie te vergelijken met het gedrag en de signalen van uw kind. Hoogbegaafde kinderen vertonen gemeenschappelijke gedragingen en problematieken. Signalen die kunnen wijzen op hoogbegaafdheid zijn:

 

 

 • weinig slapen
 • vroeg lopen, overslaan van de kruipfase
 • kan ook: laat lopen
 • vroeg praten in correcte zinnen en met opvallend woordgebruik
 • laat praten en meteen in hele zinnen
 • vroeg leggen van verbanden: dus-redenering (normaal omstreeks 3 jaar)
 • grote nieuwsgierigheid en leergierigheid
 • vraagt eindeloos ‘waarom’
 • op zeer jonge leeftijd stellen van levensbeschouwelijke vragen
 • uitstekend geheugen
 • uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel en verantwoordelijkheidsgevoel
 • originele ideeën en oplossingen
 • perfectionistisch
 • verschillende dingen tegelijk doen, hoog tempo
 • moeite met leren zwemmen, fietsen
 • apart gevoel voor humor
 • zelfstandig
 • zichzelf leren lezen/schrijven
 • (over)gevoelig
 • vaak onhandelbaar en agressief
 • wil niet naar school
 • speelt niet met klasgenootjes
 • heeft vaak hoofdpijn/buikpijn
 • vertoont een teruggang in ontwikkeling
 • is op school een totaal ander kind dan thuis


NB. Deze lijst is niet volledig en niet alle hoogbegaafde kinderen hebben deze kenmerken.

Indien u een aantal van deze signalen herkent loont het de moeite verder uit te zoeken of hoogbegaafdheid mogelijk de oorzaak is van het gedrag en de problemen van uw kind. Over de definiëring van hoogbegaafdheid en de daarvoor gebruikte diverse benaderingsmodellen kunt u meer informatie vinden in diverse boeken, zie de literatuurlijst.

 

Zie 'kenmerken hoogbegaafdheid' voor de kenmerken van hoogbegaafdheid bij volwassenen.

Meer informatie

Boekrecensie

Te slim voor de brugklas. Wat denk je zelf?

"Te slim voor de brugklas. Wat denk je zelf?"

Janneke van Oorschot.

Verhalen van zeven slimme, heel verschillende brugklassers en hun mentor.

Aan het woord is...

Richelle de Deugd

Richelle de Deugd 

eigenaar Hobega

"Hoogbegaafden kunnen zich heel erg ‘niet begrepen’ en ‘niet gezien’ voelen (zoals ze werkelijk zijn) door mensen in hun dagelijkse omgeving."

Casus

Zoon van Martin

‘Toen ik voor het eerst bij jou kwam was het alsof ik van binnen een BMW motor had maar omdat ik niet op wilde vallen, verstopte ik mezelf in een Lada carrosserie.'