KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid

KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid

In de afgelopen jaren hebben diverse begeleidingsdiensten, particuliere bureaus en commerciële instellingen allerlei vormen van begeleiding van hoogbegaafden of hun docenten ontwikkeld. bij het zoeken naar begeleiding is lang niet altijd duidelijk wat geboden wordt. Naast de kwalitatief goede bureaus en opleidingen is ook wildgroei ontstaan. Om de hulpvrager te helpen een gerichte keuze te maken uit het aanbod van begeleiding van hoogbegaafden heeft de Koepel Hoogbegaafdheid de stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid opgericht, die het kwaliteitsregister gaat beheren. Samen met het werkveld zijn criteria opgesteld die waarborgen dat hulpaanbieders die in het register vermeld staan kwaliteit leveren. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de website, het werven van bestuurders en de personele invulling van verschillende commissies. 

 

Zie ook www.krhb.nl

 

Koepel Hoogbegaafdheid is sinds 2000 begonnen als overlegorgaan tussen de verschillende hoogbegaafdheidverenigingen Pharos, Hint, en Choochem. In 2009 is de samenwerking verzilverd in het oprichten van Stichting Koepel Hoogbegaafdheid. De Koepel richt zich specifiek op belangenbehartiging bij o.a. beleidsvorming en fungeert daarvoor als vast landelijk aanspreekpunt.

Boekrecensie

Te slim voor de brugklas. Wat denk je zelf?

"Te slim voor de brugklas. Wat denk je zelf?"

Janneke van Oorschot.

Verhalen van zeven slimme, heel verschillende brugklassers en hun mentor.

Aan het woord is...

Richelle de Deugd

Richelle de Deugd 

eigenaar Hobega

"Hoogbegaafden kunnen zich heel erg ‘niet begrepen’ en ‘niet gezien’ voelen (zoals ze werkelijk zijn) door mensen in hun dagelijkse omgeving."

Casus

Zoon van Martin

‘Toen ik voor het eerst bij jou kwam was het alsof ik van binnen een BMW motor had maar omdat ik niet op wilde vallen, verstopte ik mezelf in een Lada carrosserie.'