KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid

 

In de afgelopen jaren hebben diverse begeleidingsdiensten, particuliere bureaus en commerciële instellingen allerlei vormen van begeleiding van hoogbegaafden of hun docenten ontwikkeld. bij het zoeken naar begeleiding is lang niet altijd duidelijk wat geboden wordt.

Naast de kwalitatief goede bureaus en opleidingen is ook wildgroei ontstaan. Om de hulpvrager te helpen een gerichte keuze te maken uit het aanbod van begeleiding van hoogbegaafden heeft de Koepel Hoogbegaafdheid de stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid opgericht, die het kwaliteitsregister gaat beheren.

Samen met het werkveld zijn criteria opgesteld die waarborgen dat hulpaanbieders die in het register vermeld staan kwaliteit leveren.

In dit kwaliteitsregister is een hele lijst aan gekwalificeerde hulpaanbieders te vinden, door heel Nederland en ook één in België.
Inmiddels staan er meer dan 100 aanbieders in het Kwaliteitsregister.

 

Zie ook www.krhb.nl

 

Koepel Hoogbegaafdheid is sinds 2000 begonnen als overlegorgaan tussen de verschillende hoogbegaafdheidverenigingen Pharos, Hint, en Choochem. In 2009 is de samenwerking verzilverd in het oprichten van Stichting Koepel Hoogbegaafdheid. De Koepel richt zich specifiek op belangenbehartiging bij o.a. beleidsvorming en fungeert daarvoor als vast landelijk aanspreekpunt.

Boekrecensie

"Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie"

Adriaan Sprey

Een praktisch boek vol handreikingen. Aanrader voor (aankomende) hulpverleners in de GGZ, psychotherapeuten en psychologen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."