cursus 'Het opvoeden van je (vermoedelijk) hoogbegaafde kind'

In samenwerking met VrijHoog organiseert Synergos een cursus

'Het opvoeden van je (vermoedelijk) hoogbegaafde kind'


Als denken, voelen en doen in balans zijn, voelen we dat: we zitten lekker in ons vel. Hoogbegaafde
kinderen maken veel gebruik van hun denkvermogen en hebben een andere manier van denken en leren.
Zij hebben een andere manier van ‘zijn’. Ze leven, beleven en voelen intenser en worden daardoor nogal eens overgevoelig en overdreven gevonden.


Kinderen opvoeden doet een beroep op wie jij zelf bent. Daar gaat deze cursus over. De invloed van je eigen opvoeding, je stijl en jouw begaafdheid zijn een belangrijke sleutel voor succes om je kind te helpen op een gelukkige manier zijn/haar talenten in te zetten. De cursus bestaat uit drie avonden.

 

Eerste avond

Jij en je kind


Laura Drupsteen-Twigt over:


- Inleiding in de haptonomie.
- Wat is je opvoedingsstijl en wat voor invloed heb je op elkaar.
-Praktijkoefeningen.

 

Tweede avond

Lezing en praktische vertalingen


Frietzen Grünbauer-Felius over:


- Aanleg en ontwikkeling van de hersenen vanaf de geboorte.
- Modellen van hoogbegaafdheid.
-’Hoogbegaafdheid als intensiteit’ volgens Dr Kazimierz Dabrowski (1902-1980) psychiater/psycholoog
-Mindsets.

Met deze theoretische onderbouwing en jouw manier van opvoeden gaan we het tweede deel van de avond aan de gang.
Wat wil je veranderen en hoe ga je dat doen? Een opdracht waar je een paar weken mee aan de slag kunt.

 

Derde avond

Hoe nu verder


- Ervaringen uitwisselen.
- Aanpassingen/verfijnen opvoedingsstijl.
-Vragen en evaluatie

 

Praktische informatie:

 

Op donderdagen 27 oktober, 24 november en 22 december van 19.30 uur tot 22.00 uur. Inloop om 19.00 uur.

 

Kosten voor de gehele cursus €190,- (samen met je partner betaal je €325,-).

Choochemleden krijgen 10% korting.

 

Locatie Synergos Regentesselaan 21 Amersfoort.

 

De cursus wordt gegeven door Laura Drupsteen-Twigt (haptotherapeute bij Synergos) en Frietzen Grünbauer-Felius,
(hoogbegaafdenbegeleider bij VrijHoog).

 

Aanmelden via praktijk@synergos.nl of T 033-7600007

 

Laura Drupsteen-Twigt

Laura heeft zich na verschillende functies in het bedrijfsleven omgeschoold tot haptotherapeut voor kinderen, jongeren en volwassenen. Sinds 2010 werkt zij als haptotherapeut bij Synergos. Inmiddels heeft zij veel hoogbegaafde kinderen mogen begeleiden en ervaren dat wanneer kinderen hun lichaam en voelende vermogen meer inzetten, hun hoogbegaafdheid meer tot z’n recht komt. Laura’s achtergrond in theaterschool en toneel maken haar speels in het begeleiden.

 

Laura:
“Sinds ik met kinderen werk, zie ik wat haptonomie kan betekenen voor onze samenleving. Kinderen zijn zo puur, verrassend en enthousiast, daar kunnen wij veel van leren! Voelen ligt nog heel dichtbij, ze hebben soms maar weinig begeleiding nodig om weer lekker in hun vel te komen. Geweldig vind ik dat ouders meestal ook zeer bereid zijn om te leren. Dat merk ik ook aan de cursussen die wij organiseren. Ouders vinden het zelf ook fijn om te onderzoeken wat zij kunnen veranderen. Door bewustwording van hun opvoedingsstijl en welke invloed dat heeft ontstaat er een keuze mogelijkheid”.

 


Frietzen Grünbauer-Felius


Frietzen is docent drama en heeft de opleiding Talentbegeleider bij Novilo gedaan. Zij begeleidt (vrije) scholen in het vormgeven van goed hoogbegaafdenonderwijs binnen de identiteit van hun school.

 

Frietzen:
“Ik begeleid ouders en leerkrachten in het omgaan met hun hoogbegaafde kinderen en leerlingen. Ik kom zodoende bij mensen thuis en werk met leerkrachtenteams. Ik heb mij daarbij gespecialiseerd in het vrijeschoolonderwijs,maar kom ook op andere scholen.
Mijn werk bestaat voor een groot deel uit uitleggen wat een hoogbegaafd kind zo anders maakt dan een gemiddeld begaafd kind. Met mijn uitleg ontstaat er openheid naar en verbinding met het hoogbegaafde kind. Vanuit die openheid en verbinding ontstaat de mogelijkheid om in beweging te komen. Om innerlijk naar het kind toe te bewegen en uiterlijk dingen ook echt anders te gaan doen. Dit zal op deze avond ook mijn aanpak zijn: eerst een beeld schetsen van hoogbegaafdheid om van daaruit verbinding te leggen met jullie eigen situatie. Wat roept deze informatie in je op, wat herken je ervan bij je kind en wat wil of kun je daarmee? Je gaat met een praktisch voornemen naar huis om daar aan de slag te gaan met je nieuw opgedane
inzicht.”

 

De samenwerking met Frietzen is ontstaan door een artikel in ‘Talent’ een tijdschrift voor ouders van hoogbegaafde kinderen.
Frietzen begeleidt -net als Laura- ouders en leerkrachten van hoogbegaafde kinderen en leerlingen. Frietzen haar insteek is meer vanuit een theoretische achtergrond waarbij ze op zoek gaat naar de verbinding tussen ouders en kind. Omdat Laura’s insteek meer vanuit het lichamelijke is, leggen we zodoende de koppeling tussen lichaam en hoofd.

 

 

Meer informatie

Boekrecensie

'Hoogsensitieve ouders'

"Hoogsensitieve ouders"

Elaine N. Aron

Een uitermate geschikt boek voor de hoogsensitieve ouder. Met veel herkenbaarheid en handreikingen hoe om te gaan met hoogsensitiviteit en opvoeden!

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."