Oprichting van het Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid

Oprichting van het Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid


Vrijdag 17 juni is de stichting Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid opgericht. Zij heeft als doel een register aan te leggen en te onderhouden, waarin begeleiders van hoogbegaafde kinderen en volwassenen kunnen worden opgenomen als zij aan de kwaliteitscriteria voldoen.

 

In de afgelopen jaren hebben diverse begeleidingsdiensten, particuliere bureaus en commerciële instellingen allerlei vormen van begeleiding van hoogbegaafden of hun docenten ontwikkeld. Bij het inkopen of uitzoeken van al deze begeleiding en mogelijkheden is het lang niet altijd duidelijk wat er geboden wordt. Naast de kwalitatief goede bureaus en opleidingen is er ook wildgroei ontstaan.

 

Het initiatief tot het oprichten van de stichting is genomen door de Koepel Hoogbegaafdheid. Zij vond het belangrijk om in samenspraak met de branche kwaliteitscriteria te ontwikkelen. Zij wil daarmee de hulpvrager, ongeacht of dit een ouder, kind, school, schoolbegeleider of leerkracht betreft helpen om gerichte keuze te kunnen maken uit het aanbod van begeleiding van hoogbegaafden.

 

De Stichting Koepel Hoogbegaafdheid wilde zich daarbij niet zelf opwerpen als keurmeester, maar ervoor zorgen dat de benodigde stappen gezet gaan worden. De eerste stap is het oprichten van een nieuwe stichting.

 

De komende maanden zal verder gewerkt worden aan de website, het werven van nieuwe bestuurders en de personele invulling van de verschillende commissies. De verwachting is dat het kwaliteitsregister eind januari 2017 operationeel is.

 

Boekrecensie

"Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie"

Adriaan Sprey

Een praktisch boek vol handreikingen. Aanrader voor (aankomende) hulpverleners in de GGZ, psychotherapeuten en psychologen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."