De leerstrategie van hoogbegaafde kinderen

Wordt deze beter ontwikkeld op het Leonardo onderwijs?

Twee atheneum studenten van het Nuborgh College Lambert Franckens in Elburg hebben een afstudeerscriptie gemaakt. Hiervoor hebben deze dames de KNAW onderwijsprijs gewonnen!

 

Ilse en Mirthe:

 

In ons onderzoek vergelijken we twee vormen van basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen:
- parttime extra begeleiding in een plusklas op een reguliere basisschool
- fulltime extra begeleiding op een Leonardoschool
Bij beide vormen van onderwijs draait het om extra uitdaging, extra vakken en extra begeleiding. Op een Leonardoschool hebben ze alleen meer ruimte om tijd en aandacht te besteden aan het zogeheten 'leren leren', waar de hoogbegaafde leerlingen hulp krijgen bij het ontwikkelen van een leerstrategie.

 

In dit profielwerkstuk hebben wij onderzocht of hoogbegaafde leerlingen op het Leonardo Onderwijs ook daadwerkelijk beter een leerstrategie hebben ontwikkeld dan de hoogbegaafde leerlingen in een plusklas. Dit hebben wij getest door op beide vormen van onderwijs de leerlingen een geschiedenistoets te geven en de behaalde scores te vergelijken.

 

Lees hier het profielwerkstuk>>

Boekrecensie

'Hoogsensitieve ouders'

"Hoogsensitieve ouders"

Elaine N. Aron

Een uitermate geschikt boek voor de hoogsensitieve ouder. Met veel herkenbaarheid en handreikingen hoe om te gaan met hoogsensitiviteit en opvoeden!

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."