De leerstrategie van hoogbegaafde kinderen

Wordt deze beter ontwikkeld op het Leonardo onderwijs?

Twee atheneum studenten van het Nuborgh College Lambert Franckens in Elburg hebben een afstudeerscriptie gemaakt. Hiervoor hebben deze dames de KNAW onderwijsprijs gewonnen!

 

Ilse en Mirthe:

 

In ons onderzoek vergelijken we twee vormen van basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen:
- parttime extra begeleiding in een plusklas op een reguliere basisschool
- fulltime extra begeleiding op een Leonardoschool
Bij beide vormen van onderwijs draait het om extra uitdaging, extra vakken en extra begeleiding. Op een Leonardoschool hebben ze alleen meer ruimte om tijd en aandacht te besteden aan het zogeheten 'leren leren', waar de hoogbegaafde leerlingen hulp krijgen bij het ontwikkelen van een leerstrategie.

 

In dit profielwerkstuk hebben wij onderzocht of hoogbegaafde leerlingen op het Leonardo Onderwijs ook daadwerkelijk beter een leerstrategie hebben ontwikkeld dan de hoogbegaafde leerlingen in een plusklas. Dit hebben wij getest door op beide vormen van onderwijs de leerlingen een geschiedenistoets te geven en de behaalde scores te vergelijken.

 

Lees hier het profielwerkstuk>>

Boekrecensie

Te slim voor de brugklas. Wat denk je zelf?

"Te slim voor de brugklas. Wat denk je zelf?"

Janneke van Oorschot.

Verhalen van zeven slimme, heel verschillende brugklassers en hun mentor.

Aan het woord is...

Richelle de Deugd

Richelle de Deugd 

eigenaar Hobega

"Hoogbegaafden kunnen zich heel erg ‘niet begrepen’ en ‘niet gezien’ voelen (zoals ze werkelijk zijn) door mensen in hun dagelijkse omgeving."

Casus

Zoon van Martin

‘Toen ik voor het eerst bij jou kwam was het alsof ik van binnen een BMW motor had maar omdat ik niet op wilde vallen, verstopte ik mezelf in een Lada carrosserie.'