Symposium: Schepping of evolutie

Symposium over de vraag: 'Schepping en evolutie - wat vertellen we onze kinderen?'
&
Boekpresentatie van het nieuwe boek 'Het geheime logboek van topnerd Tycho - over dino's, dwaalsterren en de Maker' van Corien Oranje en Cees Dekker

 

"In het begin schiep God de hemel en de aarde…" Dat zijn de indrukwekkende eerste woorden van de Bijbel. Door de eeuwen heen hebben christenen beleden dat God de schepper is van alles wat er is. Maar hóe God precies de wereld heeft geschapen, daarover werd en wordt verschillend gedacht. De wetenschap vertelt ons dat de kosmos is geschapen in een proces van vele miljarden jaren en dat de mens via de evolutie verbonden is met alle andere levensvormen. Er is discussie over de vraag hoe we de evolutie moeten begrijpen in het licht van wat we lezen in de Bijbel, of andersom hoe we de Bijbeltekst moeten lezen in het licht van de kennis over de natuur.

 

Kinderen groeien op in een open wereld. Ze horen thuis en in de kerk het scheppingsverhaal. Ze horen op school en op internet, en later in hun studie, het verhaal van de wetenschap. Sommige jongeren raken hierdoor in de knoop met hun geloof in God, en zetten dat soms zelfs aan de kant omdat ze overtuigd raken van evolutie en 'dus' het scheppingsverhaal afwijzen. Dat is buitengewoon spijtig, onnodig en onterecht.

 

Corien Oranje en Cees Dekker hebben over de vragen rond schepping en evolutie nu een kinderboek geschreven: Het geheime logboek van topnerd Tycho, een spannendavonturenboek met veel humor. Een spannend boek in meerdere opzichten. Dit boek werd op donderdagavond 24 september gepresenteerd in Amersfoort.

 

Ter gelegenheid van het verschijnen van dit boek werd door Uitgeverij Royal Jongbloed samen met de Evangelische Hogeschool een symposium georganiseerd over de vraag 'Schepping en evolutie - wat vertellen we onze kinderen?' Sprekers en zaal zullen met elkaar in gesprek gaan over de vraag hoe wij met onze kinderen communiceren over Gods schepping van de wereld. Hoe vertellen wij het Bijbelverhaal? Wat en hoe leggen wij uit over de evolutie van het leven? Spannende vragen die urgent zijn, nu weer een nieuwe generatie kinderen en jongeren opgroeit in Nederland anno 2015. Aan dit programma werken o.a. mee: Andries Knevel, Reinier Sonneveld, Els van Dijk, Janneke Burger, René Fransen en de auteurs Corien Oranje en Cees Dekker.

 

Kijk voor een terugblik van dit symposium op de website van de EH.

 

Neem ook een kijkje op http://www.royaljongbloed.nl/topnerdtycho, bijvoorbeeld als je een boekbespreking wilt houden over dit boek!

Meer informatie

Boekrecensie

De lessen van Day a Week School

"De lessen van Day a Week School"

Verouden, J., Muijnck, de A., Heinink, S. .

Dit boek is geschreven naar aanleiding van 10 jaar onderwijs voor getalenteerde leerlingen. Eën dag per week krijgen deze leerlingen onderwijs op een aparte locatie. 

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

‘Je kunt omschrijvingen in de bijbel tegen komen die raken aan wat hoogbegaafdheid is, of die in ieder geval kenmerkend zijn voor hoogbegaafdheid.' Deel 2 over Daniël en zijn vrienden