Hoe houd ik het contact met mijn school open

Hoe houd ik het contact met mijn school open?

Ouders kunnen door hun betrokkenheid op hun kind soms bedreigend overkomen. Probeer de situatie te vermijden dat u tegenover de leerkracht komt te staan, door zijn deskundigheid in twijfel te trekken, bijvoorbeeld. Uiteindelijk heeft uw kind meer baat bij een open relatie met de school.


Enkele tips:

  • Maak de leerkracht deelgenoot van uw twijfels en onzekerheden rondom uw kind en geef aan dat u zijn meedenken hierin op prijs stelt.
  • Bedenk dat u waarschijnlijk al een heel traject gegaan bent, en de leerkracht ten opzichte van u, wat informatie betreft, wel eens zou kunnen achterlopen. Dat is geen verwijtbaar gebrek aan kennis, maar hooguit een gevolg van onbekendheid met deze problematiek. Bovendien is voor u, door de mate waarin u problemen ervaart, de prikkel en noodzaak om te handelen vaak groter.
  • Focus niet bij voorbaat op de resultaten van de gesprekken met school voor de ontwikkeling van uw kind. Een school die nog niet eerder geconfronteerd is met een hoogbegaafde leerling moet zo’n leerling leren zien als een ‘kans om zorg aan de bovenkant’  te ontwikkelen en niet als een lastig probleem. U kunt, door uw opstelling, de school helpen in kaart te brengen waar de moeiten liggen. Uw kind krijgt dan mogelijk niet alle zorg die het verdient, omdat het als eersteling het ‘broddellapje’ van de school is, maar u en de school worden wel in de mogelijkheid gesteld te leren van de gemaakte fouten. Daar kunnen volgende  hoogbegaafde leerlingen profijt van hebben. De belangrijkste winst is dan dat, dankzij uw positieve opstelling, binnen de school de betrokkenheid t.a.v.de hoogbegaafdheids problematiek zal toenemen.
  • Gooi uw leerkracht niet dood met informatie, maar peil waar zijn/haar vragen liggen. Die vragen serieus nemen levert vaak onverwachte verrassingen op in een gesprek, waardoor het wederzijds vertrouwen groeit en waardoor u de mogelijkheid krijgt de zorgen waar u mee zit, bespreekbaar te maken.
  • Als uw leerkracht om wat voor reden dan ook afhaakt in het gesprek met u, stel het dan aan de orde bij de schoolleider. Vroeg of laat moet het daar toch van komen, als er inderdaad sprake is van hoogbegaafdheid. Want het samenstellen van extra begeleiding voor een hoogbegaafde leerling schuift met de leerling en de groep mee. Het is dus slim om begeleiding groepsoverstijgend in kaart te brengen. Hoogbegaafden beleid is dus altijd een zaak van de hele school en niet van een enkele leerkracht of leerling.
  • Denk niet te snel dat u een zeur- of push- ouder bent. Als u werkelijk denkt dat u zo overkomt, kunt u dat beter rechtstreeks vragen, dan voortdurend vanuit die houding opereren. Zo’n rechtstreekse vraag stellen biedt de mogelijkheid de onderliggende problemen in de relaties te benoemen en dat geeft nieuwe openingen.

 

Meer informatie

Boekrecensie

Te slim voor de brugklas. Wat denk je zelf?

"Te slim voor de brugklas. Wat denk je zelf?"

Janneke van Oorschot.

Verhalen van zeven slimme, heel verschillende brugklassers en hun mentor.

Aan het woord is...

Richelle de Deugd

Richelle de Deugd 

eigenaar Hobega

"Hoogbegaafden kunnen zich heel erg ‘niet begrepen’ en ‘niet gezien’ voelen (zoals ze werkelijk zijn) door mensen in hun dagelijkse omgeving."

Casus

Zoon van Martin

‘Toen ik voor het eerst bij jou kwam was het alsof ik van binnen een BMW motor had maar omdat ik niet op wilde vallen, verstopte ik mezelf in een Lada carrosserie.'