Slim 2.0 - facetten van hoogbegaafdheid

Slim 2.0Slim 2.0 - facetten van hoogbegaafdheid

ISBN 978 90 816598 0 2

 

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen en inzichten op het gebied van hoogbegaafdheid. Slim zijn, een eerdere uitgave van de Koepel Hoogbegaafdheid kwam in 2011 uit. Hoog tijd voor een nieuw boek. Sommige hoofdstukken werden herschreven, aangevuld of aangepast en er kwamen nieuwe onderwerpen bij. Het resultaat: Slim 2.0.

 

Het boek is bedoeld voor ouders, docenten in het primair en voortgezet onderwijs en iedereen die al dan niet beroepsmatig met hoogbegaafde kinderen werkt. Het laat veel facetten van hoogbegaafdheid zien in compacte hoofdstukken. Achter in het boek vindt u een uitgebreide literatuurlijst voor meer informatie.

 

De eerste hoofdstukken geven algemene informatie over hoogbegaafdheid en een nieuwe definitie, vroegtijdig signaleren en over misdiagnoses. Er is een overzicht van profielen van hoogbegaafden die het signaleren kunnen vergemakkelijken. De sociale- en emotionele ontwikkeling komt aan bod, evenals schoolkeuze, motivatie en onderpresteren. Daarna vindt u informatie over onder andere versnellen, compacten en verrijken, methoden die echt passend onderwijs mogelijk kunnen maken.

 

Slim 2.0 probeert een antwoord te geven op de vraag: 'Met welke aanpak en met welke leermethoden kunnen deze kinderen zich optimaal ontwikkelen?"

 

Slim 2.0 is een geheel nieuw boek. Slechts enkele hoofdstukken zijn eerder verschenen in Slim zijn.

 

Klik hier om de inhoudsopgave en een deel van het boek in een apart venster te openen.

 

Het boek Slim 2.0 kunt u voor €17,50 bestellen (excl. verzendkosten) via Koepel Hoogbegaafdheid.

Meer informatie

Boekrecensie

Succesvol begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren

"Succesvol begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren"

Carl D’Hondt & Hilde van Rossen

De diepgang in rond opvoedingsvraagstukken bij hoogbegaafde kinderen. 

Aan het woord is...

Dineke van Kooten

Dineke van Kooten

Coach van hoogbegaafden

"Hoogbegaafden zijn, wanneer ze in evenwicht zijn: hoogintelligent, hoogsensitief en hoogspiritueel."

Casus

Zoon van Martin

‘Toen ik voor het eerst bij jou kwam was het alsof ik van binnen een BMW motor had maar omdat ik niet op wilde vallen, verstopte ik mezelf in een Lada carrosserie.'