Hoogbegaafde drop-outs

Rapport over hoogbegaafde drop-outs

In opdracht van Feniks Talent is een rapport samengesteld waarin de problematiek rondom getalenteerde leerlingen die thuiszitten, vroegtijdig school verlaten of ver onder hun niveau afstromen uiteengezet wordt. Er wordt een schatting gegeven van het aantal leerlingen dat het betreft, wat voor kosten hieraan verbonden zijn voor de maatschappij en wat voor antwoord er binnen transitie jeugdzorg en passend onderwijs wenselijk is.

 

Het rapport kunt u hier downloaden. 

 

Hier kunt u video's bekijken die in relatief korte tijd de kernboodschap van het rapport uiteenzetten en een concreter beeld geven van de oplossingsrichting.

Op deze pagina kunt u ook terecht:

- Als u ons wilt ondersteunen in dit plan.

- Als u een hoogbegaafde drop-out wilt melden.

- Als u overige vragen of opmerkingen hebt 

 

Boekrecensie

Te slim voor de brugklas. Wat denk je zelf?

"Te slim voor de brugklas. Wat denk je zelf?"

Janneke van Oorschot.

Verhalen van zeven slimme, heel verschillende brugklassers en hun mentor.

Aan het woord is...

Richelle de Deugd

Richelle de Deugd 

eigenaar Hobega

"Hoogbegaafden kunnen zich heel erg ‘niet begrepen’ en ‘niet gezien’ voelen (zoals ze werkelijk zijn) door mensen in hun dagelijkse omgeving."

Casus

Zoon van Martin

‘Toen ik voor het eerst bij jou kwam was het alsof ik van binnen een BMW motor had maar omdat ik niet op wilde vallen, verstopte ik mezelf in een Lada carrosserie.'