Hoogbegaafde drop-outs

Rapport over hoogbegaafde drop-outs

In opdracht van Feniks Talent is een rapport samengesteld waarin de problematiek rondom getalenteerde leerlingen die thuiszitten, vroegtijdig school verlaten of ver onder hun niveau afstromen uiteengezet wordt. Er wordt een schatting gegeven van het aantal leerlingen dat het betreft, wat voor kosten hieraan verbonden zijn voor de maatschappij en wat voor antwoord er binnen transitie jeugdzorg en passend onderwijs wenselijk is.

 

Het rapport kunt u hier downloaden. 

 

Hier kunt u video's bekijken die in relatief korte tijd de kernboodschap van het rapport uiteenzetten en een concreter beeld geven van de oplossingsrichting.

Op deze pagina kunt u ook terecht:

- Als u ons wilt ondersteunen in dit plan.

- Als u een hoogbegaafde drop-out wilt melden.

- Als u overige vragen of opmerkingen hebt 

 

Boekrecensie

"HoogbeGAAFd leven. Van 0 - 100"

Marianne van Gelder.

Door middel van inzicht in wat hoogbegaafdheid is en door een pleidooi te voeren voor de aandacht voor leerlingkwaliteiten in het onderwijs in plaats van knellende doelen en vastliggende plannen, is dit boek een gids, zodat hoogbegaafden zich goed kunnen ontwikkelen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier is van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysische en emotionele beleving is heel anders."

Casus

Zoon van Martin

‘Toen ik voor het eerst bij jou kwam was het alsof ik van binnen een BMW motor had maar omdat ik niet op wilde vallen, verstopte ik mezelf in een Lada carrosserie.'