Hoogbegaafde drop-outs

Rapport over hoogbegaafde drop-outs

In opdracht van Feniks Talent is een rapport samengesteld waarin de problematiek rondom getalenteerde leerlingen die thuiszitten, vroegtijdig school verlaten of ver onder hun niveau afstromen uiteengezet wordt. Er wordt een schatting gegeven van het aantal leerlingen dat het betreft, wat voor kosten hieraan verbonden zijn voor de maatschappij en wat voor antwoord er binnen transitie jeugdzorg en passend onderwijs wenselijk is.

 

Het rapport kunt u hier downloaden. 

 

Hier kunt u video's bekijken die in relatief korte tijd de kernboodschap van het rapport uiteenzetten en een concreter beeld geven van de oplossingsrichting.

Op deze pagina kunt u ook terecht:

- Als u ons wilt ondersteunen in dit plan.

- Als u een hoogbegaafde drop-out wilt melden.

- Als u overige vragen of opmerkingen hebt 

 

Meer informatie

Boekrecensie

'Hoogsensitieve ouders'

"Hoogsensitieve ouders"

Elaine N. Aron

Een uitermate geschikt boek voor de hoogsensitieve ouder. Met veel herkenbaarheid en handreikingen hoe om te gaan met hoogsensitiviteit en opvoeden!

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."