Hoogbegaafde drop-outs

Rapport over hoogbegaafde drop-outs

In opdracht van Feniks Talent is een rapport samengesteld waarin de problematiek rondom getalenteerde leerlingen die thuiszitten, vroegtijdig school verlaten of ver onder hun niveau afstromen uiteengezet wordt. Er wordt een schatting gegeven van het aantal leerlingen dat het betreft, wat voor kosten hieraan verbonden zijn voor de maatschappij en wat voor antwoord er binnen transitie jeugdzorg en passend onderwijs wenselijk is.

 

Het rapport kunt u hier downloaden. 

 

Hier kunt u video's bekijken die in relatief korte tijd de kernboodschap van het rapport uiteenzetten en een concreter beeld geven van de oplossingsrichting.

Op deze pagina kunt u ook terecht:

- Als u ons wilt ondersteunen in dit plan.

- Als u een hoogbegaafde drop-out wilt melden.

- Als u overige vragen of opmerkingen hebt 

 

Boekrecensie

'Ouders doen ertoe'

"Ouders doen ertoe"

G. van der Veen

Een opvoedboek met veel wetenschappelijke inzichten. Het bestaat uit verschillende delen met daarin alle fasen van de ontwikkeling van een kind. 

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"Wat we in het levensverhaal van Jozef kunnen zien is een persoon met grote capaciteiten vol van wijsheid, die meer dan gemiddeld intellectueel was, die daarbij integer en trouw was. ..."