Verborgen hoogbegaafdheid

verborgen hoogbegaafdheidVan de hand van Ben Daeter zijn al veel verschillende boeken over hoogbegaafdheid verschenen en hij moet dan ook wel over een geweldig drang en hoeveelheid energie beschikken om nu weer met een boek te komen dat ook nog eens een origineel onderwerp bevat: verborgen hoogbegaafdheid. In dit boek staan zeventien levensverhalen van hoogbegaafde volwassen. Ze vertellen zelf hoe ze hun jeugd hebben ervaren. Rode draad door hun verhalen is het anders voelen maar het nooit goed een naam hebben kunnen geven, totdat zij door middel van een zoektocht naar zichzelf in hun volwassenheid en vaak ook door de problemen waar hun (hoogbegaafde) kinderen mee geconfronteerd werden, tot de conclusie zijn gekomen: ik ben hoogbegaafd! Menig puzzelstukje viel toen in elkaar. Helaas is deze zoektocht vaak over grote bergen en door diepe dalen geweest en door middel van deze verhalen wordt maar wat duidelijk hoe belangrijk het is om hoogbegaafdheid al jong te signaleren, te erkennen en te begeleiden. Veel van deze volwassenen reflecteren op hun eigen verhaal door aan te geven dat ze dit gemist hebben: mensen die hen echt begrepen en benoemden. Veel hoogbegaafden hebben daardoor een leven lang onder hun niveau gepresteerd en hebben sterke gevoelens van eenzaamheid gekend.

 

Elk verhaal wordt geïnterpreteerd door coach Arjan Westerbeek die dit op kundige wijze doet. Daarnaast bevat het boek twee andere delen: één deel over de oorzaken van het verborgen blijven van hoogbegaafdheid en één deel over hoe voorkomen kan worden dat dit gebeurt. Hoewel het boek officieel geschreven is als een gids voor leerkrachten richt de schrijver zich toch regelmatig ook op ouders, bijvoorbeeld bij tips over het zoeken van een juiste school voor je kind met een ontwikkelingsvoorsprong en het belang van het erkennen van je eigen hoogbegaafdheid als ouder voordat je met je kind aan de slag gaat. Dit maakt het boek zeker interessant voor een brede doelgroep. De tips voor leerkrachten zijn wat mij betreft zeer treffend: verdiep je in het kind en neem het kind serieus, zorg voor kennis over hoogbegaafdheid onder het hele team en begin met signaleren als de ouders op intake komen voor hun kleuter. 

 

Ik vond het zelf een hele klus om alle zeventien verhalen door te lezen. Na de tiende haakt de lezer misschien net als ik toch wel af. Wellicht had de schrijver zich kunnen beperken tot zo’n tien verhalen. Anderzijds bieden de vele verschillende verhalen voor anderen juist weer vel kans op herkenning. Neem en lees!

 

Ben Daeter. Verborgen hoogbegaafdheid. Koninklijke van Gorcum. ISBN 9789023252092. Prijs: 29,95 euro.


Door Willemien Schollaart-Vogel. Willemien is orthopedagoge en heeft haar eigen adviesbureau Dotado. Zij richt zich op hulpvragen rond hoogbegaafdheid door middel van onderzoek en coaching.

 

 

Meer informatie

Boekrecensie

'Hoogsensitieve ouders'

"Hoogsensitieve ouders"

Elaine N. Aron

Een uitermate geschikt boek voor de hoogsensitieve ouder. Met veel herkenbaarheid en handreikingen hoe om te gaan met hoogsensitiviteit en opvoeden!

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."