De Divergent trilogie (boek en film)

Op het minisymposium van 21 maart 2015 vertelde Frank de Mink over persoonlijkheidsontwikkeling bij hoogbegaafden. Een deel van de mensheid houdt zich in grote lijnen aan het stramien wat hen is voorgedaan of van hen verwacht wordt. Maar een deel gaat het avontuur aan dat buiten deze paden gaat. 

 

Dat deed me denken aan deze trilogie van Veronica Roth. In deze driedelige science-fiction-serie wordt de bevolking opgedeeld in 5 soorten mensen met een eigen kernkwaliteit en daarom geschikt voor een bepaalde positie in de maatschappij. 

 

Roth onderscheidt de volgende ‘facties’: Eerlijkheid (Candor), Zelfopoffering (Abnegation), Dapperheid (Dauntless), Vriendschap (Amity) en Intelligentie (Erudite). 

 

Alle 16-jarigen ondergaan een soort test waarin bepaald wordt tot welke van de 5 ‘facties’ ze van  nature zouden behoren. Daarna mogen ze kiezen of ze ook daadwerkelijk bij deze groep mensen met daaraan gekoppelde taken willen behoren of liever tot een andere groep. 

 

In deel 1 (Divergent) kiest Beatrice Prior voor een andere factie dan van haar wordt verwacht. Hiervoor moet ze bij deze factie een pittige test ondergaan. Je kan namelijk ook nog ‘factieloos’  raken: je hebt onvoldoende kwaliteiten voor een factie en dan word je uitschot. Het is dus niet risicoloos om voor iets anders te kiezen. Of je hebt de kwaliteiten voor meerdere facties, maar omdat dit niet in het systeem past, ben je dan ‘divergent’, afwijkend, en daarmee een gevaar voor het systeem. 

 

In deel 2 (Insurgent) zie je hoe de ‘divergents’ en ‘factielozen’ in opstand komen tegen het systeem, en wordt duidelijk dat dit futuristische Chicago een experiment is om de mensheid te herstellen. In deel 3 (Allegiant) wordt de werkelijke aard van dit experiment duidelijk.

 

De trilogie is geschreven voor 15+ en doet veel denken aan de ‘Hungergames’, maar de onderliggende thematiek is anders en minstens zo interessant. Zijn afwijkende mensen een gevaar voor de mensheid of juist een meerwaarde? Hoe gaat de mensheid met afwijkende mensen om? Waarom ben je een gevaar voor anderen? Wie ben je en wie mag je zijn? Wat mag het je kosten? Hoe gevaarlijk is het om afwijkend te zijn? 

 

Het eerste deel is verfilmd en op DVD verkrijgbaar; deel 2 is op dit moment te zien in de bioscoop. Je moet echt eerst deel 1 gezien/gelezen hebben, anders begrijp je niets van deel 2. En deel 3 wordt verwacht in 2016. 

 

De films zijn zeker de moeite waard, de boeken heb ik (nog) niet gelezen. Ik vind de thematiek interessant, de invulling is wat oppervlakkig, maar dat laat ook wat ruimte om zelf je fantasie te laten lopen. De boeken heb ik doorgebladerd en ook daar krijg ik de indruk dat het eenvoudig geschreven is. Hiermee is het toegankelijk voor een breed en ook jong publiek. Slimme kinderen vanaf 10 jaar kunnen volgens mij al door deze trilogie gegrepen worden. Officieel is het voor 15+.

 

Als gymnasiast vind ik de vertaling van de verschillende begrippen tekortschieten. Neem bijv. de boektitels:

Deel 1: Divergent – Inwijding

Deel 2: Insurgent – Opstand

Deel 3: Allegiant – Samensmelting

 

Maar dat doet niets af aan het oorspronkelijke verhaal en thematiek. Ik kan me voorstellen dat voor veel hoogbegaafde mensen die worstelen met hun identiteit of hun anders-zijn deze trilogie een positieve draai kan geven.

 

Martijn Aalberts

 

Meer informatie

Boekrecensie

"Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie"

Adriaan Sprey

Een praktisch boek vol handreikingen. Aanrader voor (aankomende) hulpverleners in de GGZ, psychotherapeuten en psychologen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."