boekrecensie: Slimmer dan je ouders

slimmer dan je oudersIn dit boek bespreek Ben Daeter twee doelgroepen in één, namelijk hoogbegaafde kinderen die normaal begaafde ouders hebben en normaal begaafde kinderen die laagbegaafde ouders hebben. Waar lopen kinderen in hun thuissituatie tegenaan, als hun ouders niet zo slim zijn als zij? Op deze vraag probeert Ben Daeter een antwoord te geven. 

 

De schrijver maakt een heel duidelijk onderscheid tussen twee groepen ouders, namelijk ouders die erkennen dat hun kind slimmer is en dat accepteren en ouders die wel beseffen dat hun kind slimmer is maar het daarbij laten. De eerste groep ouders is eigenlijk geen probleemgroep, aangezien deze ouders hun kind alle mogelijkheden geven om zichzelf te ontplooien en veel overleggen met anderen, bijvoorbeeld met leerkrachten en hulpverleners. De tweede groep ouders is echter meer problematisch, aangezien deze ouders geen extra moeite doen voor hun kind en het kind niet helemaal kunnen accepteren. In het boek komen verschillende levensverhalen van volwassenen aan bod, die in hun kinderjaren last hebben gehad van een gebrek aan acceptatie en een stimulerende omgeving. Daarbij valt overigens op dat de doorslaggevende factor voor het wel of niet gezond opgroeien van het kind zeker niet de lagere intelligentie van de ouders was maar dat er bij de betreffende ouders ook psychische problemen speelden, waardoor er veel aandacht ging naar het welbevinden van de ouder zelf en het kind al heel jong zelfstandig moest zijn. De verhalen zijn over het algemeen heel schrijnend en ik hoop van harte dat dit soort opvoedingssituaties steeds minder gaan voorkomen, aangezien er steeds meer aandacht voor hoogbegaafdheid komt ook onder normaal begaafde ouders die merken dat hun kind toch wat anders is. 

 

Een ander deel van het boek bespreekt juist de problematiek van kinderen die opgroeien in een gezin met één of meer laagbegaafde ouders. Dit is een heel andere problematiek, maar is misschien nog wel schrijnender, aangezien deze ouders ook cognitief veel minder aan kunnen en vaak echt onmachtig zijn om hun kind de basisvaardigheden aan te leren. Het voelt wat onwennig om twee zulke uiteenlopende groepen in één boek te bespreken en het is ook de vraag of er een doelgroep is die beide delen met evenveel interesse zal lezen. Voor hulpverleners van diverse brede instanties is het wellicht wel nuttig. Verder komen in het boek weer talloze kenmerken van hoogbegaafde kinderen aan bod, waaronder ook een uitgebreide beschrijving van de wijze waarop hoogbegaafde kinderen leren. Dit is een beetje herhaling van de zetten die in het boek ‘Hoogbegaafde kinderen. Leonardo-onderwijs’ van dezelfde schrijver werden gemaakt. 

 

Ben Daeter. Slimmer dan je ouders. Uitgever: Koninklijke van Gorcum, Assen. ISBN 9789023252085. Prijs: 27,50 euro.


Door Willemien Schollaart-Vogel. Willemien is orthopedagoge en heeft haar eigen adviesbureau Dotado. Zij richt zich op hulpvragen rond hoogbegaafdheid door middel van onderzoek en coaching.


Meer informatie

Boekrecensie

'Hoogsensitieve ouders'

"Hoogsensitieve ouders"

Elaine N. Aron

Een uitermate geschikt boek voor de hoogsensitieve ouder. Met veel herkenbaarheid en handreikingen hoe om te gaan met hoogsensitiviteit en opvoeden!

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."