Aan het Woord is ... Leonieke Boogaard

 

Leonieke Boogaard

Naam:

Functie:

 

Leeftijd:

te bereiken:

 

Leonieke Boogaard

Begeleider/coach van hoogbegaafde leerlingen en studenten, hun ouders en  docenten

56 jaar

 

leonieke@versatel.nl

 

 

Wat doet u in het dagelijks leven?

Als Specialist in Gifted Education probeer ik het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen te verbeteren. Dat doe ik onder andere door nascholingen te geven aan leerkrachten zodat ze deze leerlingen eerderherkennen en beter kunnen begeleiden. Ik begeleid ook leerlingen zelf, meestal word ik daarvoor ingeschakeld door de ouders en is er sprake van onderpresteren van de leerling of verschil van visie tussen ouders en school over de juiste begeleiding.  Ik heb onderzoek gedaan naar de gevolgen van versnellen en heb daar over o.a. in Talent gepubliceerd.

 

Wat heeft u met hoogbegaafdheid?  

Ik ben moeder van vier (inmiddels volwassen) hoogbegaafde kinderen en ben de afgelopen twintig jaar op diverse manieren met het onderwerp bezig geweest. Als actieve vrijwilliger in de ouderverenigingen (eerst Pharos, later HINT en de Koepel Hoogbegaafdheid), als coördinator Compacten en Verrijken in het Voortgezet Onderwijs, als plusklasleerkracht in het basisonderwijs, als studiebegeleider en nu als begeleider/coach/docent/adviseur.

 

Wat was uw eerste confrontatie met hoogbegaafdheid? 

Mijn eerste confrontatie met hoogbegaafdheid was toen een kleine twintig jaar geleden vrij snel na elkaar alle vier mijn kinderen getest werden en dit etiket kregen. Toen werd ik me er met terugwerkende kracht van bewust dat ikzelf en de meeste van mijn broers en zussen ook die kenmerken vertoonden.

 

Wat is volgens u het meest hardnekkige vooroordeel over hoogbegaafdheid?

Dat hoogbegaafden op sociaal gebied minder vaardig zouden zijn.


Wat is volgens u een dilemma binnen hoogbegaafdheid? 

Dat je aan de ene kant heel goede beslissingen kunt nemen omdat je veel sneller dan anderen alle mogelijke implicaties (ook op langere termijn) van bepaalde beslissingen doorziet en overziet, maar dat je aan de andere kant vaak minder snel beslissingen neemt, juist omdat je zo veel kanten van de zaak in overweging neemt en daardoor door anderen soms gezien wordt als iemand die niet goed kan beslissen.

 

Wat is volgens u het interessantste aan hoogbegaafdheid?

Dat je zo veel interesses kunt hebben en zo breed met heel veel verschillende dingen  bezig kunt zijn. De keerzijde hiervan is natuurlijk de keuzestress die dat met zich meebrengt en die vaak een heel heftige rol speelt bij jongeren die bv een studiekeuze moeten maken.

 

Wat is volgens u het leukste aan hoogbegaafdheid? 

Discussies en gesprekken met andere hoogbegaafden waarbij je ontzettend snel kunt schakelen, elkaar met een half woord kunt begrijpen en heel diep op onderwerpen in kunt gaan.

 

Wat is  volgens u het meest onbekende aan hoogbegaafdheid? 

De overgevoeligheid waardoor zaken als geluid, geur, maar ook emoties van anderen heel intens binnenkomen en het onvermogen van anderen om te kunnen begrijpen en invoelen hoe dat voor jou is.

 

Welk symbool/plaatje zou u geven aan hoogbegaafdheid?

Een ster, die onder goede omstandigheden heel helder kan stralen en ook anderen licht kan brengen, maar die in het dagelijks leven vaak zijn punten moet invouwen en verbergen omdat er op school/werk alleen ronde of vierkante vormen voorhanden zijn waar de ster anders niet in past.

 

Wat zou u op korte termijn willen doen (ongeacht haalbaarheid) voor hoogbegaafden? 

Niet alleen voor hoogbegaafden, maar voor álle kinderen zou ik de school zo willen inrichten dat ze hun capaciteiten ten volle kunnen ontplooien. Dat ze zich op hun eigen niveau mogen ontwikkelen en dat de natuurlijke leergierigheid waar elk kind mee geboren wordt niet alleen in stand blijft, maar dat leerkrachten daar ook gebruik van maken en van genieten.

 

Wat is uw droom/wens voor hoogbegaafden?

Dat ze van jongs af aan (en zeker ook op school) zichzelf mogen zijn, met al hun talenten, hun (over)gevoeligheden, hun energie, hun dromen en ideeën en dat ze daardoor kunnen opgroeien tot gelukkige en evenwichtige mensen. 

Dat is overigens een wens die geldt voor ieder mens, dat je gewaardeerd wordt om wie je bent en dat je, doordat jezelf mag en kan zijn, goed in je vel zit en daardoor goed functioneert, op je eigen niveau en met je eigen interesses.

 

Welk boek of welke film over hoogbegaafdheid kunt u ons aanbevelen?

De film Good Will Hunting geeft een goed beeld van hoe iemands hele wereld op zijn kop kan staan als hij ontdekt dat hij uitzonderlijke kwaliteiten bezit en van de worsteling die daar mee gepaard gaat: blijven hangen in je oude vertrouwde wereld of de uitdaging aangaan die kwaliteiten te benutten. 

Voor kinderen (maar ook volwassenen) het boek Winnen van Guurtje Leguijt. Dit geeft een heel goed beeld van de verveling op school, maar ook van wat je als hoogbegaafd kind weer van anderen kunt leren.

 

Heeft u voor ons een case / voorbeeld mbt hoogbegaafdheid dat u met ons wilt delen?

Niet een specifieke casus, maar wat ik mijn werk (te) vaak meemaak is dat met name hoogbegaafde jongens al vroeg in het basisonderwijs onterecht de diagnose autisme krijgen. 


Boekrecensie

'Hoogsensitieve ouders'

"Hoogsensitieve ouders"

Elaine N. Aron

Een uitermate geschikt boek voor de hoogsensitieve ouder. Met veel herkenbaarheid en handreikingen hoe om te gaan met hoogsensitiviteit en opvoeden!

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."