Aan het woord is .... Marjo van Dam

Marjo van Dam

Naam: Marjo van Dam
Functie: pedagoog, eigenaar Care4Plus – begeleiding bij hoogbegaafdheid


te bereiken:

 

 

info@care4plus.nl of 06 28 30 58 18

Wat doet u in het dagelijks leven?

Ik ben getrouwd en mag moeder zijn van 3 hoog- en meerbegaafde kinderen (14, 12 en 9 jaar). Naast het zorgen voor mijn gezin begeleid ik hoogbegaafde kinderen/jongeren en hun ouders vanuit mijn pedagogisch bureau Care4Plus. Ik organiseer ook activiteiten, waarbij hoogbegaafde kinderen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar uitdagende dingen kunnen doen. Zo geef ik plusclub, leid ik plusgroepen en organiseer ik kinderexcursies. Ik heb ervaren dat hoogbegaafde kinderen opbloeien als ze onder elkaar zijn en dingen kunnen doen die bij hen passen.

 

Wat heeft u met hoogbegaafdheid?

In mijn gezin komt hoogbegaafdheid voor. Twee van mijn 3 kinderen en mijn man zijn hoogbegaafd. Hierdoor heb ik geleerd wat hoogbegaafd zijn is en hoe je daarmee om kunt gaan. Ik vind het een voorrecht om mijn opgedane kennis en ervaringen te kunnen delen en inzetten voor andere gezinnen/mensen die geconfronteerd worden met hoogbegaafdheid.

 

Wat was uw eerste confrontatie met hoogbegaafdheid?

Toen onze oudste dochter naar de basisschool ging, kwamen we erachter dat ze hoogbegaafd was.

 

Wat is volgens u het meest hardnekkige vooroordeel over hoogbegaafdheid?

Als je hoogbegaafd bent, haal je altijd hoge cijfers of A+ op de Citotoetsen.  Of andersom hoor ik het ook: als je onvoldoendes haalt, ben je niet hoogbegaafd. Ik kom vaak tegen dat mensen denken dat hoogbegaafden alles goed moeten kunnen.

 

Wat is volgens u een dilemma binnen hoogbegaafdheid?

Een dilemma waar veel hoogbegaafde kinderen/jongeren mee worstelen is dat ze heel slim zijn (snel kunnen denken en dingen zich eigen kunnen maken, barsten van de ideeën en oplossingen), maar toch niet kunnen leren, niet weten hoe ze dat moeten/kunnen aanpakken. Ze krijgen het niet goed georganiseerd voor zichzelf. Hun eigen wijsheid staat vaak in de weg om op een handige manier dingen te leren en te plannen. 

 

Wat is volgens u het interessantste aan hoogbegaafdheid?

Het snelle en creatieve denken, vaak ook diepgaand.

 

Wat is volgens u het leukste aan hoogbegaafdheid?

De humor en de (taal-)grappen, ook de leuke en creatieve oplossingen die je verbaasd doen staan.  

 

Wat is volgens u het meest onbekende aan hoogbegaafdheid?

Hoogbegaafde mensen hebben niet alleen een andere manier van denken en leren, maar hebben ook een andere manier van zijn. Ze leven, beleven en voelen alles intenser. Veel mensen kennen deze kant van de hoogbegaafden niet en vinden ze dan snel té overgevoelig, té overdreven, té intens, etc. 

 

Welk symbool/plaatje zou u geven aan hoogbegaafdheid?

Een vraagteken. Hoogbegaafden stellen veel vragen, ook aan zichzelf. En voor de mensen om hen heen zijn ze soms ook een vraagteken. Ze kunnen hoogbegaafden niet altijd volgen/begrijpen in hun denken.

 

Wat zou u op korte termijn willen doen (ongeacht haalbaarheid) voor hoogbegaafden?

Dat ieder hoogbegaafd kind zich (h)erkend en begrepen weet op school, al vanaf de eerste dag dat ze naar school gaan. En dat ze op school kunnen leren op de manier die bij hen past. 

 

Wat is uw droom/wens voor hoogbegaafden?

Dat ze mogen zijn wie ze zijn: zichzelf, niet aangepast of onderpresterend. En dat ze mogen worden zoals God hen uniek bedacht heeft.

 

Welk boek of welke film over hoogbegaafdheid kunt u ons aanbevelen?

Het boek ‘De 7 uitdagingen’ van Tijl Koenderink. Hij heeft aan den lijve ondervonden hoe het is om slim te zijn en toch niet weten hoe hij moest leren. Op een heldere en praktische manier beschrijft hij waar hoogbegaafde kinderen juist vanwege hun slimheid tegenaan kunnen lopen. Hij heeft deze moeiten geformuleerd in  7 uitdagingen, waarmee ouders en onderwijsgevenden hoogbegaafde kinderen kunnen helpen. 

 


Boekrecensie

'Hoogsensitieve ouders'

"Hoogsensitieve ouders"

Elaine N. Aron

Een uitermate geschikt boek voor de hoogsensitieve ouder. Met veel herkenbaarheid en handreikingen hoe om te gaan met hoogsensitiviteit en opvoeden!

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."