Aan het woord is Douwe Wiersma

Naam: Douwe Wiersma
Functie: Beroepsflierefluiter
Geboortejaar:  
1967

 

 

 

Wat doet u in het dagelijks leven?

Slapen, leven en genieten! En veel te veel hobbies.
Ben freelance tekstschrijver/journalist, creatieve vormgever/designer, communicatieadviseur en werk daarnaast geregeld als buschauffeur.

 

Wat heeft u met hoogbegaafdheid?

Lijk niet slim genoeg om erachter te komen hoe dit extra talent méér in dienst te stellen van naasten en God, maar vind mezelf te slim om de goe-gemeente gewoon achterna te lopen. Wil 't Smalle Pad volgen, maar ben geneigd van gebaande paden af te wijken.
"Wat heb je met je lievelingskleur blauw?" is eigenlijk een zelfde vraag.
Want wat heet 'hoogbegaafd'? Het is maar een verzonnen begrip dat voor iedere hb'er persoonlijk anders is. En een etiket voor hokjesgeesten.

 

Wat was uw eerste confrontatie met hoogbegaafdheid?

Had twee fouten in mijn CITO-toets en kreeg een MAVO-advies omdat ik te vrolijk was en mijn huiswerk nooit thuis maakte (had 't op school al af). Gelukkig was ik eigenwijs (!) genoeg om te pleiten voor de brugklas van HAVO/VWO.

 

Wat is volgens u het meest hardnekkige vooroordeel over hoogbegaafdheid?

Kan beter proberen me bewust te zijn van mìjn vooroordelen als hb'er.
Maar hb wordt te vaak geassocieerd met het hoofd dan met het hart. Hoogbegaafden zijn namelijk ook erg gevoelig.

 

Wat is volgens u een dilemma binnen hoogbegaafdheid?

Een Porsche-motor in een Lada. Van buiten zie ik er redelijk normaal uit, maar als ik mijn mening geef, moet ik zorgen 'normaal' te klinken. Mezelf leren aanpassen aan anderen is een belangrijker kunstje dan hoogbegaafd te zijn. Daarnaast ben ik erg verstandelijk (wat iets anders is dan 'verstandig'...) maar moet leren leven vanuit mijn gevoel.

 

Wat is volgens u het interessantste aan hoogbegaafdheid?

De rijkere gedachten, diepere inzichten, creatievere ideeën, unieke concepten, 't snelle schakelen, de grote denksprongen, helicopterview, opleven als er een rationele uitdaging ligt, geprikkeld worden bij dilemma's, de adrenaline in mijn hersenen als ik uitgedaagd word, het beter-weten maar geen gelijk hoeven krijgen (omdat ik 't al heb). (Euh... meen te hebben.) (Nee, nee, zeker wel hèb!) (Toch...?)

 

Wat is volgens u het leukste aan hoogbegaafdheid?

De humor! Heb al geleerd om om mezelf te lachen. En met zoveel fantasie en associaties kan ik met een slimme opmerking humor gebruiken als masker voor mijn onzekerheid.

 

Wat is volgens u het meest onbekende aan hoogbegaafdheid?

Ik kan begrijpen dat andere mensen mij niet kùnnen begrijpen. Als zij dàt nou kunnen begrijpen...

 

Welk symbool/plaatje zou u geven aan hoogbegaafdheid?

Bliksemflitsen voor de snelle verbindingen in mijn brein. Maar een hoogbegaafde hersenspinsel is net als onweer: 'het begint flitsend, maar eindigt vaak met gedonder' (vrij naar Herman Finkers).

 

Wat zou u op korte termijn willen doen (ongeacht haalbaarheid) voor hoogbegaafden?

Voor hb'ers: een emotioneel-veilige omgeving bieden waarin zij zich vrij voelen en gestimuleerd worden om hun breinvermogen optimaal aan te spreken en in te zetten voor Hemel en aarde. Wil binnenkort weer KEI (Kristen En Intelligent) voortzetten, een ontmoeting van hb-volwassenen. Oorspronkelijk opgericht door Choochemleden Wil Peelen en Ineke Blijleven.

 

En verder hb-kids zomerkampen en weekenden bieden en andere mogelijkheden zich geaccepteerd te voelen en gebruik te leren maken van die snelle hersens. Maar ze naast alle serieuze speciale leerprogramma's vooral leren kind te zijn. Ben 't zelf ook nog.

 

Naar buiten toe: lobbyen bij het bedrijfsleven om braintrains te beginnen, succesvolle BN'ers interviewen en onthullen dat ze hb zijn, maatschappelijke of beroepsmatige posities scheppen waarin je denkvermogen belangrijker is dan jouw achtergrond, vertrouwen wekken dat het loslaten van het bestaande en nadenken over het onmogelijke je meer (en andere) stappen vooruit helpt, duidelijk maken dat een hb'er dan wel sneller denkt maar meer begeleiding nodig heeft om 't onderste uit de kan te halen.

 

Hoogbegaafden moeten uit de kast komen! Maar dan moeten niet-hb'ers ophouden ons erin te stoppen met hun onbegrip.

 

Wat is uw droom/wens voor hoogbegaafden?

De juiste mens op de juiste plaats te zijn. Want als je zoveel kunt, moet je je ook kunnen beperken. En daarbinnen ten volle leven! En je dromen blijven waarmaken.

 

Welk boek of welke film over hoogbegaafdheid kunt u ons aanbevelen?

'Forrest Gump' als tegenpool. En vóór hb'ers de Brieven van Paulus.

 

Heeft u voor ons een case / voorbeeld mbt hoogbegaafdheid dat u met ons wilt delen?

Op een zondagmorgen vroeg de voorganger tijdens de preek of ik wist waar die-en-die tekst stond, want hij was 't even kwijt. Na de dienst feliciteerden de gemeenteleden me met mijn bijdrage: "Wat ben jij slim!?" Maar ik voelde me eerder een idiot savant en besloot geen bijbelteksten meer te onthouden, omdat 't mij anders dan de anderen maakte.

Boekrecensie

'Hoogsensitieve ouders'

"Hoogsensitieve ouders"

Elaine N. Aron

Een uitermate geschikt boek voor de hoogsensitieve ouder. Met veel herkenbaarheid en handreikingen hoe om te gaan met hoogsensitiviteit en opvoeden!

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."