Recensie: ‘Hoogbegaafde kinderen met stoornissen’

Bijna gelijk met het uitkomen van het handboek ‘Misdiagnose van hoogbegaafden’ brengt uitgeverij van Gorcum nog een ander boek op de markt met dezelfde problematiek. De focus van dit boek ‘Hoogbegaafde kinderen met stoornissen’ ligt echter meer op het feit dat ook slimme kinderen stoornissen kunnen hebben en dat het zaak is dat er aandacht aan wordt besteed in het onderwijs. Veelal worden stoornissen als dyslexie of autisme veel later bij hoogbegaafde kinderen gediagnosticeerd, omdat zij door hun hoge cognitieve capaciteiten veel kunnen compenseren. En dat terwijl het voor hoogbegaafde kinderen misschien nog wel frustrerender kan zijn dan voor gemiddeld begaafde kinderen om een leerstoornis of gedragstoornis te hebben, aangezien zij veel overzien, een hoge lat hebben en omdat er door de stoornis niet goed tegemoet gekomen kan worden aan hun leerhonger.

 

Het boek begint met een twee algemene hoofdstukken over misdiagnoses en kenmerken van hoogbegaafdheid. Daarna worden achter elkaar dyslexie, dyscalculie, autismespectrumstoornissen, PDD-NOS, OCD, ADHD en NLD besproken. Ieder hoofdstuk bevat een beschrijving van de stoornis, ‘wist je datjes’ en een paragraaf over de relatie met hoogbegaafdheid. Het boek besluit met handige checklisten. Het boek leent zich ervoor om te gebruiken als naslagwerk voor met name onderwijsgevenden die door goed te observeren signalen ontvangen van stoornissen bij hoogbegaafde leerlingen en op zoek zijn naar meer informatie. Ook ouders kunnen er herkenning in vinden en er tips in op doen.

 

Net als in zijn vorige boek ‘Hoogbegaafde kinderen; Leonardo onderwijs’ heeft de schrijver een wat fragmentarische manier van schrijven. Zijn verhaal wordt constant onderbroken met uitspraken van leerkrachten die het eens zijn met zijn stellingname en dit aanvullen met hun ervaringen. Op zich is die koppeling tussen praktijk en theorie krachtig, maar de schrijver zou er mijnsinziens goed aan doen om dit te verwerken in zijn verhaal. Ook zou het boek minder oppervlakkig ogen als de schrijver niet zoveel tussenkopjes zou gebruiken.

 

Ben Daeter. Hoogbegaafde kinderen met stoornissen.Koninklijke Van Gorcum. ISBN 9789023251279. Prijs: 29,95 euro 


Door Willemien Schollaart-Vogel. Willemien is orthopedagoge en heeft haar eigen adviesbureau Dotado. Zij richt zich op hulpvragen rond hoogbegaafdheid.


Meer informatie

Boekrecensie

'Hoogsensitieve ouders'

"Hoogsensitieve ouders"

Elaine N. Aron

Een uitermate geschikt boek voor de hoogsensitieve ouder. Met veel herkenbaarheid en handreikingen hoe om te gaan met hoogsensitiviteit en opvoeden!

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."