Aan het woord is... Gerard de Kimpe

Naam: Gerard de Kimpe
Functie: predikant (binnen de GKV) in Hardenberg
Geboortejaar:  
1953

 

 

 

Wat doet u in het dagelijks leven?

Mijn functie (van predikant) uitoefenen: kerkdiensten, catechese, pastoraat, participeren in de leiding.

 

Wat heeft u met hoogbegaafdheid?

Via catechese met name ben ik 'het verschijnsel' van hoogbegaafdheid tegengekomen, dus deels een beroepsmatige interesse, maar ook een persoonlijke interesse.

 

Wat was uw eerste confrontatie met hoogbegaafdheid?

Dat was een moeder van een meisje dat net zo'n beetje met de catechese begon; moeder vroeg aandacht voor het specifieke van de hoogbegaafdheid van haar dochter en anderen binnen het kerkelijke gebeuren.

 

Wat is volgens u het meest hardnekkige vooroordeel over hoogbegaafdheid?

Dat hoogbegaafdheid een soort luxe-probleem is, en dat de aandacht ervoor - dus - overdreven is.

 

Wat is volgens u een dilemma binnen hoogbegaafdheid?

Ik zie binnen hoogbegaafdheid wel eens het dilemma tussen 'verbreden' en 'toespitsen', als het om de aanpak van 'een kwestie' gaat; op een ander niveau: een dilemma tussen zijn-wie-je-bent en zijn-wie-je-geacht-wordt-te-zijn; weer anders (vaak onbewust): een dilemma tussen je laten uitdagen en het erbij laten zitten.

 

Wat is volgens u het interessantste aan hoogbegaafdheid?

Misschien wel de dilemma's! Verder zegt het woord al: er is sprake van specifieke begaafdheid, wat moet het mooi zijn om daarmee te 'mogen' werken en om die gaven optimaak le ontwikkelen!

 

Wat is volgens u het leukste aan hoogbegaafdheid?

Dat je de buitenwacht kunt verrassen met jouw eigensoortige en vaak niet verwachte manier van benaderen (van iets).

 

Wat is volgens u het meest onbekende aan hoogbegaafdheid?

Buiten de kring van hoogbegaafden: dat mensen in hun hoogbegaafdheid (en de interactie met hun sociale context) dramatisch vast kunnen lopen.

 

Welk symbool/plaatje zou u geven aan hoogbegaafdheid?

Een ster.

 

Wat zou u op korte termijn willen doen (ongeacht haalbaarheid) voor hoogbegaafden?

iets in de richting van groepsgesprekken, iets over de vraag welke mogelijkheden én spanningen er liggen op het raakvlak van hoogbegaafdheid en geloof, en van hoogbegaafdheid en gemeente-zijn.

 

Wat is uw droom/wens voor hoogbegaafden?

dat er van jongsaf aan begrip voor ze is, dat er voor henzelf helderheid is t.a.v. hun eigenheid, dat er volledige acceptatie is, bij henzelf en bij anderen, dat ze de vaardigheid hebben en de ruimte krijgen om hun gaven te ontwikkelen en dat ze dat laatste dienstbaar kunnen en willen maken aan een groter geheel, zodat er sprake kan zijn van een zin-vol leven.

 

Welk boek of welke film over hoogbegaafdheid kunt u ons aanbevelen?

Ria Havinga-Brand “Hoogbegaafd geloven”, Uitg. Ekklesia, 2008 ISBN 978-90-75569-45-2, € 13,90

 

Heeft u voor ons een case / voorbeeld mbt hoogbegaafdheid dat u met ons wilt delen?

Op dit punt moet ik het even af laten weten....

Boekrecensie

Te slim voor de brugklas. Wat denk je zelf?

"Te slim voor de brugklas. Wat denk je zelf?"

Janneke van Oorschot.

Verhalen van zeven slimme, heel verschillende brugklassers en hun mentor.

Aan het woord is...

Richelle de Deugd

Richelle de Deugd 

eigenaar Hobega

"Hoogbegaafden kunnen zich heel erg ‘niet begrepen’ en ‘niet gezien’ voelen (zoals ze werkelijk zijn) door mensen in hun dagelijkse omgeving."

Casus

Zoon van Martin

‘Toen ik voor het eerst bij jou kwam was het alsof ik van binnen een BMW motor had maar omdat ik niet op wilde vallen, verstopte ik mezelf in een Lada carrosserie.'