Aan het woord is Noks Nauta

Naam: Noks Nauta
Functie: Bedrijfsarts en psycholoog
Geboortejaar:  
1949 en vrouw

 

 

 


Wat doet u in het dagelijks leven?

Part time werkzaam voor de beroepsvereniging van bedrijfartsen.
Part time activiteiten met betrekking tot hoogbegaafde volwassenen: onderzoek, schrijven van artikelen en een boek voor hoogbegaafde volwassenen (samen met Sieuwke Ronner: ‘Ongeleide projectielen op koers’, 2007), workshops voor hoogbegaafde volwassenen en voor professionals, zoals artsen en psychologen. Bezig met Maud van Thiel een instituut op te richten over hoogbegaafdheid bij volwassenen.

 

Wat heeft u met hoogbegaafdheid?

Zelf getest in 2000, lid van Mensa geworden. Daar gezien dat hoogbegaafden veel bijzondere kenmerken hebben waardoor ze heel veel bijzondere dingen kunnen maar waardoor ook de aansluiting met anderen op allerlei gebieden  problematisch kan zijn. Dat herkende ik zelf ook. Had een arbeidsconflict gehad, en snapte eerst nooit waarom.    

 

Wat was uw eerste confrontatie met hoogbegaafdheid?

Een vriendin die al jaren geleden vertelde dat ze lid van Mensa was geworden. Ik begreep er niets van. Wist helemaal niet wat het inhield. Achteraf had ik wel eens wat artikelen op dat gebied uitgeknipt en bewaard.   

 

Wat is volgens u het meest hardnekkige vooroordeel over hoogbegaafdheid?

Ik heb er 3:

  • Dat hoogbegaafden altijd sociaal onhandig zijn.
  • Dat hoogbegaafden van zichzelf vinden dat ze alles zo goed weten en kunnen.  
  • Dat men het bij hoogbegaafdheid altijd over kinderen heeft. Dat er hoogbegaafde volwassenen zijn dat blijken veel mensen zich niet te realiseren.  

 

Wat is volgens u een dilemma binnen hoogbegaafdheid?

Dat we wel anders zijn maar niet ‘beter’ willen zijn. Tegelijk zijn er veel dingen die we wel beter kunnen dan mensen met een gemiddelde intelligentie.

 

Wat is volgens u het interessantste aan hoogbegaafdheid?

De manier van denken die vaak heel anders verloopt dan bij mensen met een gemiddelde intelligentie. Maar hoe dat dan gebeurt weet ik niet.  
En dat ze vaak een soort ‘sensorpalen’ zijn: ze hebben vaak als eerste door wanneer iets niet goed loopt in een organisatie en weten dat dan vaak ook goed onder woorden te brengen.

 

Wat is volgens u het leukste aan hoogbegaafdheid?

Het is spannend om te merken wat je allemaal aan mogelijkheden hebt, die eruit komen wanneer je dat toelaat, er niet bang voor bent en er ook van kunt genieten. Dat kunnen hele cognitieve dingen zijn maar ook hele creatieve dingen!  
En dat je zoveel dingen tegelijk kunt en je graag met complexe dingen  bezighoudt. Hoogbegaafden zijn vaak mensen met bijzondere belangstellingen en ze zijn bevlogen. Je hebt altijd snel een gesprek met elkaar.

 

Wat is volgens u het meest onbekende aan hoogbegaafdheid?

Dat het zich op alle levensgebieden uit, al van jongs af aan.
Dat het te vaak niet herkend wordt.   
Dat hoogbegaafden in alle beroepen werkzaam kunnen zijn, bijvoorbeeld als fietsenmaker, buschauffeur, vuilnisophaler, arts, hoogleraar en vele andere.

 

Welk symbool/plaatje zou u geven aan hoogbegaafdheid?

Een KRISTAL met heel veel facetten en heel veel kleuren. Heel erg mooi! Maar niet star, dus een beweeglijk kristal.

 

Wat zou u op korte termijn willen doen (ongeacht haalbaarheid) voor hoogbegaafden?

Ik kan dat niet allemaal zelf, maar ben er wel al mee bezig: Ik zou willen dat alle professionals (bijvoorbeeld artsen en psychologen) heel veel weten van hoogbegaafdheid, dat ze hoogbegaafden die met een hulpvraag komen op een prettige manier te woord staan en dan ook goede adviezen geven of goed verwijzen. En dat ze hoogbegaafdheid ook kunnen herkennen als de cliënt het zelf niet weet.

 

Wat is uw droom/wens voor hoogbegaafden?

Dat ze allemaal erg genieten van hun hoogbegaafdheid en er hele mooie dingen mee doen. Voor zichzelf, hun naaste omgeving en de wereld als geheel.

 

Welk boek of welke film over hoogbegaafdheid kunt u ons aanbevelen?

Een van de mooiste boeken die ik ken is ‘De nachtwandelaar’ van Marianne Frederiksson. Een van de hoofdpersonen, Anjalis, is volgens mij duidelijk hoogbegaafd en ook hooggevoelig. Hij wordt overspoeld door de indrukken tijdens zijn reis in Egypte en krijgt koorts. Een Egyptische priester raadt hem aan het tempo van zijn waarnemingen te verhogen! Dat klinkt paradoxaal, maar daarmee gaat hij minder diep voelen, en kan het beter volhouden.

 

Heeft u voor ons een case / voorbeeld mbt hoogbegaafdheid dat u met ons wilt delen?

Een van de meest indrukwekkende maar ook trieste voorbeelden hoorde ik van een verzekeringsarts die iemand moest keuren voor de WIA. De cliënt had alleen lagere school met enkele jaren LTS. Was gaan werken en had overal problemen gehad. Inmiddels over de 40. Na de laatste baan waar hij was ontslagen was hij gaan drinken, in een psychiatrische inrichting opgenomen en daar getest. De man bleek zeer hoogbegaafd. Is dat niet triest? Want wat te doen? Ik weet niet hoe het is afgelopen.

Boekrecensie

"Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie"

Adriaan Sprey

Een praktisch boek vol handreikingen. Aanrader voor (aankomende) hulpverleners in de GGZ, psychotherapeuten en psychologen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."