Misdiagnose van Hoogbegaafde

Veel hoogbegaafde kinderen krijgen ten onrechte het stempeltje ‘ADHD’, ‘Syndroom van Asperger’ of ‘depressief’ opgeplakt. In de wereld van psychologen is er helaas nog maar weinig bekend over hoogbegaafdheid en de bijbehorende typisch kenmerken. Anderzijds kunnen hoogbegaafden hun problemen ook op slimme wijze maskeren, waardoor niet ontdekt wordt dat het kind naast heel slim ook dyslectisch is of een ander probleem heeft. Daardoor krijgen zij niet de juiste hulp, missen ouders erkenning en presteren hoogbegaafden gedurende langere tijd onder hun niveau.

 

Op overzichtelijke en zeer kundige wijze zetten de schrijvers van dit boek op een rijtje wat de overeenkomsten maar ook de onderscheidende verschillen zijn tussen hoogbegaafdheid en de verschillende stoornissen. Aan de orde komen woedediagnoses, AD(H)D, angst- en dwangstoornissen, stemmingsstoornissen, leerbelemmeringen, slaapstoornissen, allergieën en relationele problemen. De theorie wordt gekoppeld aan eerder onderzoek en aan nieuwe bevindingen die vaak verrassend zijn. Zo blijkt uit recent onderzoek bijvoorbeeld dat allergieën en astma veel vaker voorkomen onder hoogbegaafde kinderen, met name onder hen die muzikaal getalenteerd zijn en hen die beschikken over een zeer goed visueel-ruimtelijk inzicht. 

 

Een helder boek, waar echt behoefte aan is. Hopelijk leest iedere psycholoog in Nederland dit boek, zodat hoogbegaafde kinderen en volwassenen passende hulp krijgen en er minder misdiagnoses gesteld worden. Ook voor ouders is het een herkenbaar boek, dat hun helpt de goede weg in te slaan en beter beslagen ten ijs te komen in hulpverlenersland. Naast een uitgebreide beschrijving van misdiagnoses geeft het boek ook handvatten voor het zoeken naar de juist hulp en het omgaan met specifieke problemen die zo herkenbaar zijn voor ouders en leerkrachten van hoogbegaafde kinderen. In het boek staan vele casussen, waaruit blijkt dat de schrijvers weten waar ze het over hebben. Ze hebben een schat aan ervaring en kennis die ze gepassioneerd aan de lezer overdragen. Helaas is de vertaling van dit boek minder geslaagd. Daardoor leest het boek niet prettig. Dit is echter zeker geen reden om het boek aan de kant te schuiven, want de inhoud boeit uitermate!

 

James T. Webb e.a.Misdiagnose van hoogbegaafden. Handreikingen voor passende hulp.Koninklijke Van Gorcum, Assen. ISBN 9789023250333. Prijs: 34,95 euro 

Bestel hier het boek.

 


 

Door Willemien Schollaart-Vogel. Willemien is orthopedagoge en heeft haar eigen adviesbureau Dotado. Zij richt zich op hulpvragen rond hoogbegaafdheid door middel van onderzoek en coaching.


 

 

 

 

Meer informatie

Boekrecensie

"HoogbeGAAFd leven. Van 0 - 100"

Marianne van Gelder.

Door middel van inzicht in wat hoogbegaafdheid is en door een pleidooi te voeren voor de aandacht voor leerlingkwaliteiten in het onderwijs in plaats van knellende doelen en vastliggende plannen, is dit boek een gids, zodat hoogbegaafden zich goed kunnen ontwikkelen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier is van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysische en emotionele beleving is heel anders."

Casus

Zoon van Martin

‘Toen ik voor het eerst bij jou kwam was het alsof ik van binnen een BMW motor had maar omdat ik niet op wilde vallen, verstopte ik mezelf in een Lada carrosserie.'