Hoogbegaafde pubers - Onderweg naar hun toekomst

 

Andere vriendschapsverwachtingen, studie- problemen, een sterk rechtvaardigheidsgevoel, perfectionisme en te veel aanpassen. Dit is slechts een greep uit zaken die in het leven van hoogbegaafde pubers kunnen spelen. Voor ouders van hoogbegaafde pubers en voor leerkrachten in het voortgezet onderwijs is er een interessant en goed leesbaar boek uit gekomen waarin echte levensverhalen worden gekoppeld aan theorieën overen inzichten in hoogbegaafdheid. Op boeiende wijze worden zaken als copingsmechanismen, G-denken, executieve functies, onderpresteren en faalangst uitgelegd in aparte kaders. Daaromheen vertellen elf jongeren hun verhaal. 

 

Het is een boek met aangrijpende problemen geworden dat de lezer zal raken en herkenning zal oproepen. Maar gelukkig doet de lezer het boek aan het eind ook weer hoopvol dicht. Er is namelijk een oplossing. De lezer wordt meegenomen in de worsteling van de jongeren om hun eigen identiteit te vinden, vaak met hulp van buitenaf. Daarbij valt op dat een volwassene die vertrouwen heeft in de jongere, hem uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen en werkelijk interesse toont, veel kan betekenen. Een aanrader dus voor iedereen die met hoogbegaafde pubers te maken heeft en niet te vergeten voor jongeren zelf! 

 

Janneke Breedijk en Noks Nauta. Hoogbegaafde pubers. Onderweg naar hun toekomst. Pearson, Amsterdam. ISBN 9789026522543 Prijs: 17,50 euro 

 


 

Door Willemien Schollaart-Vogel. Willemien is orthopedagoge en heeft haar eigen adviesbureau Dotado. Zij richt zich op ouders van (hoog-)begaafde kinderen en hun leerkrachten.


 

Meer informatie

Boekrecensie

'Hoogsensitieve ouders'

"Hoogsensitieve ouders"

Elaine N. Aron

Een uitermate geschikt boek voor de hoogsensitieve ouder. Met veel herkenbaarheid en handreikingen hoe om te gaan met hoogsensitiviteit en opvoeden!

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."