Boekrecensies

Slim 2.0'Slim 2.0' - facetten van hoogbegaafdheid

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen en inzichten op het gebied van hoogbegaafdheid. Slim zijn, een eerdere uitgave van de Koepel Hoogbegaafdheid kwam in 2011 uit. Hoog tijd voor een nieuw boek. Sommige hoofdstukken werden herschreven, aangevuld of aangepast en er kwamen nieuwe onderwerpen bij. Het resultaat: Slim 2.0. Slim 2.0 - facetten van hoogbegaafdheid>>

 

'Ouders doen ertoe''Ouders doen ertoe'

Een opvoedboek met veel wetenschappelijke inzichten. Het bestaat uit verschillende delen met daarin alle fasen van de ontwikkeling van een kind helder beschreven. Lees meer>>

 

 

 

De kus van Dabrowsky'De kus van Dabrowski'

Een verhalende kennismaking met de ontdekking van de “Theorie van de Positieve Desintegratie” van Dabrowski. Het boek is vooral geschikt voor geïnteresseerden rondom hoogbegaafdheid en de Theorie van de Positieve Desintegratie. Zij kunnen zich er eventueel mee identificeren en kunnen lezen welke emotionele pijn je kunt lijden om innerlijk te groeien en waarom dit positief kan zijn. Lees meer>>

 

 

De kleine Hoogbegaafdheid voor dummies'De kleine Hoogbegaafdheid voor dummies'

Een mooie aanvulling qua boekje over hoogbegaafdheid, omdat het in het kort heel veel behandeld wat hoogbegaafdheid nu eigenlijk is en de schrijfster schuwt de vooroordelen hierin niet. Lees meer>>

 

 

 

De lessen van 'Day a Week School'De lessen van Day a Week School'

Dit boek is geschreven naar aanleiding van 10 jaar onderwijs voor getalenteerde leerlingen. Eën dag per week krijgen deze leerlingen onderwijs op een aparte locatie. Lees meer>>

 

 

 

Hoogbegaafde senioren'Hoogbegaafde senioren'

In dit boek van de IHBV staat de doelgroep ‘Hoogbegaafde senioren’ centraal. Een mooie eerste aanzet voor deze doelgroep. Het boek is een weergave tussen theorie en praktijk. Lees meer>>

 

 

 

'hoogbeGAAFd LEVEN. Van 0 - 100'‘HoogbeGAAFD Leven. Van 0 tot 100.’

De schrijfster wil de verschillende facetten van hoogbegaafdheid laten zien en uitnodigen tot ‘anders zijn’. Door middel van inzicht in wat hoogbegaafdheid is en door een pleidooi te voeren voor de aandacht voor leerlingkwaliteiten in het onderwijs in plaats van knellende doelen en vastliggende plannen, is dit boek een gids, zodat hoogbegaafden zich goed kunnen ontwikkelen. Lees meer>>

 

 

te slim voor de brugklas‘Te slim voor de brugklas’ Wat denk je zelf

Een makkelijk leesbaar boek voor jongeren zelf, maar ook handig om te gebruiken bij het begeleiden van een slimme eersteklasser. Ieder hoofdstuk sluit af met opdrachten die je zelf laten nadenken over de voorgestelde leerlingen en natuurlijk over jezelf. Lees meer>>

 

 

Meer dan intelligent'Meer dan intelligent.' De vele gezichten van hoogbegaafdheid bij jongeren en volwassenen.

In dit boek legt Tessa Kieboom tien embodio’s, of te wel hindernissen, bloot die er regelmatig toe leiden dat hoogbegaafden niet goed tot bloei komen, niet lekker in hun vel zitten en hun talenten niet kunnen ontwikkelen. Lees meer>>

 

 

'Succesvol begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren'

Een prima boek dat ingaat op opvoedingsvraagstukken bij hoogbegaafde kinderen. Dit boek gaat de diepgang in en is vooral bedoeld voor ouders die al weten wat hoogbegaafdheid inhoudt. Lees meer>>

 

 

 

Bijdehante baby's en pittige peuters'Bijdehante baby's en pittige peuters'

Een boek voor ouders die op zoek zijnbnaar meer informatie over een ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen. Een helder, praktisch boek dat enerzijds uitleg geeft over de hoed en de rand van een ontwikkelingsvoorsprong en anderzijds een goed instrument geeft aan met name pedagogische medewerkers van crèches en peuterspeelzalen. Lees meer>>

 

 

Het hoogstimulatieve kind'Het hoogstimulatieve kind'

Dit boek gaat over opvoeden en wel specifiek over het opvoeden van drukke kinderen. Dit keer krijgen deze kinderen geen labeltje ADHD of ADD, maar een ander label met de naam: ‘hoogstimulatief’. Volgens de schrijfster onderscheiden hoogstimulatieve kinderen zich van hooggevoelige kinderen doordat zij veel energie hebben, bewegelijk en onderzoekend zijn, veel weerstand geven en gericht zijn op het ontwikkelen van zichzelf. Hooggevoelige kinderen zouden daarentegen juist snel moe en voorzichtig zijn, goed luisteren en gericht zijn op andere mensen, op samenwerken en verdraagzaamheid. Lees meer>>

 

‘Hoogbegaafde volwassenen. Zet je gaven intelligent en positief in.’

Noks Nauta en Rianne van der Ven zijn er prima in geslaagd om samen met diverse experts op het gebied van coaching van volwassen hoogbegaafden een informatief en toegankelijk boek te schrijven. In het eerste deel wordt ingegaan op wat hoogbegaafdheid precies is en hoe het kan worden vastgesteld en herkend. Deel twee van het boek gaat over het leven als hoogbegaafde. Lees meer>>

 

Sterke rekenaars in het basisonderwijs‘Sterke rekenaars in het basisonderwijs’

Suzanne Sjoers deed onderzoek naar sterke rekenaars en kwam tot de conclusie dat zij net als zwakke rekenaars juist extra uitleg en instructie van de leerkracht nodig hebben. In dit zeer praktische boek maakt Sjoers een indeling in drie categorieën sterke rekenaars. Lees meer>>

 

 

kleuters die net iets meer kunnen'Kleuters die nét iets meer kunnen'

Dit boek over kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong bestaat uit drie delen: Hoe signaleer je een ontwikkelingsvoorsprong wordt besproken in het eerste deel. Het tweede deel gaat meer in op de theorie rondom begaafdheid. Vervolgens staan in het derde deel meer dan 400 tips voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Lees meer>>

 

de droomdenker'De droomdenker'

Wouter is een slimme, creatieve jongen, die veel vragen heeft. In de klas droomt hij vaak weg en volgt hij niet altijd wat de juf zegt. Hij rekent bijvoorbeeld moeilijke sommen uit in zijn hoofd, maar heeft zijn aandacht niet bij het rijtje sommen dat de juf aan de kinderen in de klas uitlegt. Dan mag hij een toets maken waaruit blijkt dat hij niet alleen heel intelligent is, maar ook hoogsensitief. Bovendien heeft hij een voorkeur voor het denken in beelden boven het denken in taal. Wouter heeft een mooi woord voor beelddenken in zijn hoofd: droomdenken, dat is precies wat het is! De uitslag van het onderzoek helpt Wouter om zichzelf te begrijpen. Lees meer>>

 

Mijn hoogbegaafde kind & ik'Mijn hoogbegaafde kind & ik'

Ervaringsverhalen gebaseerd op interviews met diverse ouders. De verhalen van ouders worden afgewisseld met tips van 41 deskundigen. Het boek leest als een roman en geeft tussen de regels door veel informatie over de opvoeding en diversiteit van hoogbegaafde kinderen. Elke hoofdstuk bevat een verhaal met een waardevolle tip. Lees meer>>

 

 

Lekker zelluf doen!‘Lekker zelluf doen!’

In het boek wordt uitgelegd uit hoe het komt dat juist slimme leerlingen vaak passief worden. Hoogbegaafde kinderen passen zich vaak razendsnel aan waardoor het moeilijker voor hen is om te ontdekken wie ze zijn. Daarnaast worden ze vaak niet uitgedaagd waardoor ze het niet nodig hebben om hun executieve functies te ontwikkelen. Ze ontwikkelen zo vaker een vaste mindset en een externe attributiestijl. Lees meer>>

 

gedrag in uitvoering ‘Gedrag in uitvoering. Over executieve functies bij kinderen en pubers.’ (tweede editie)

‘Executieve functies’ is een term die als een soort paraplu hangt boven al de hersenfuncties die ervoor zorgen dat we ons gedrag kunnen uitvoeren. Dit succesvolle boek is nu opnieuw verschenen in een modern jasje en is verrijkt met actuele wetenschappelijke kennis en praktische voorbeelden. Het leest prettig en is een prima gids als het gaat om executieve functies in de praktijk. Lees meer>>

 

Mogen zijn wie je bent‘Mogen zijn wie je bent, dat is geluk.’

Een grote groep sensitieve kinderen valt buiten het systeem van het onderwijs. Deze kinderen krijgen de boodschap mee dat ze niet voldoen aan de norm, dat er iets mis met hen is en dat er aan hen moet worden gesleuteld. Door de nadruk op de kwaliteiten van deze kinderen te leggen en te bekijken wat zij ons zeggen over het huidige onderwijssysteem, opent zich een nieuw perspectief. Lees meer>>

 

De GidsDe Gids. Over begaafdheid in het basisonderwijs

In De Gids slaagt Van Gerven erin om zeventien specialisten het woord te geven over de belangrijkste aandachtspunten in het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Deze specialisten vertellen allemaal vanuit hun eigen vakgebied en expertise over een onderwerp. Daardoor wordt dit boek een heus naslagwerk voor leerkrachten, IB’ers en anders vakmensen die in het onderwijs te maken hebben met de begaafde leerling. Lees meer>>

 

werken met begaafde leerlingen in de klasWerken met begaafde leerlingen in de klas

Dit boek helpt leraren, die het toch al druk genoeg hebben met grote klassen en veel handelingsplannen om te begrijpen waar begaafde leerlingen behoefte aan hebben. En dat is zeker niet alleen een plan van compacten en verrijken, maar ook een pedagogische en sensitieve benadering. Lees meer>>

 

 

Hello RubyHello Ruby

Een ontzettend leuk en creatief boek voor kinderen die zich graag bezighouden met computertaal en programmeren! Ruby, een Scandinavisch typetje en een durfal, is een klein meisje met een grote fantasie. Haar favoriete uitspraak is ‘Waarom?’. In haar wereld kan alles, als ze het maar echt wil. Op een dag gaat Ruby's vader op reis en verstopt vijf edelstenen voor haar. Maar hij vergeet aanwijzingen achter te laten. Gelukkig vindt ze geheime codes onder zijn bureau. En dan begint haar avontuur… Lees meer>>

 

Een andere kijk op hoogbegaafdheidEen andere kijk op hoogbegaafdheid

Dit boek vertelt veel dingen over hoogbegaafdheid en is aan te raden aan mensen die graag een beter beeld willen krijgen van wat hoogbegaafdheid nu eigenlijk inhoudt. De vorm is verfrissend en helder, de aanpak origineel. De schrijfsters van het boek benaderen hoogbegaafdheid als ‘een (zeer)hoge mate van alertheid (A), op zowel cognitief (c), gevoelsmatig (g) als zintuigelijk (z) vlak. Deze alertheid uit zich in vele vormen: het stellen van honderden vragen (v), een creatief idee (i), een heftige emotie (e), een hoge lat (h)…’  Lees meer>>

 

Ik ben een kind, gelukkig en gevoelig hoogbegaafdIk ben een kind gelukkig & gevoelig hoogbegaafd

Twee boeken in één: ‘Gelukkig hoogbegaafd’ en ‘Gevoelig hoogbegaafd’. Het eerste deel gaat voornamelijk over de verschillende kenmerken waaraan je een hoogbegaafd kind kunt herkennen en hoe met deze specifieke uitdagingen om te gaan op school, thuis en in de buitenwereld. Vooral het tweede boek biedt veel nieuwe informatie, waarover nog weinig in het Nederlands is geschreven. Dit in combinatie met vele praktijkvoorbeelden, die veel herkenning oproepen en gemakkelijk weg lezen. Lees meer>>

 

 

Het geheime logboek van topnerd TychoHet geheime logboek van topnerd Tycho

Een humoristisch, modern kinderboek met wetenschappelijke informatie, over het dilemma: schepping of evolutie. Lees meer>>

 

 


 

Luister en zie mij‘Luister en zie mij. Stappenplan voor het voeren van een diagnostisch gesprek met (hoog)begaafde leerlingen’ – Annita Smit

Stappenplan voor het voeren van een diagnostisch gesprek met (hoog)begaafde leerlingen. Lees meer >>

 

 

Zeno en coZeno en co

Een geweldig prentenboek, waarin op speelse wijze de problemen van hoogbegaafde kinderen aan bod komen. Zeno is hoogbegaafd, maar hij vindt het helemaal niet zo leuk om naar school te gaan. De problemen, zoals verveling, faalangst en frustratie, worden voorgesteld als monsters. Lees meer>>

 
 
 

executieve functies versterken op schoolExecutieve functies versterken op school

Dit boek is een praktische aanrader voor alle leerkrachten die graag willen weten hoe ze tijd kunnen besparen door hun klaslokaal zo in te richten en hun instructies zodanig te geven dat hun leerlingen in het algemeen betere executieve functies krijgen. Ook staan er goede tips in om een leerling die problemen laat zien op dit gebied, zinvol te kunnen begeleiden. Executieve functies versterken op school>>

 

 

Verborgen hoogbegaafdheidVerborgen hoogbegaafdheid

In dit boek staan zeventien levensverhalen van hoogbegaafde volwassen. Rode draad door hun verhalen is het anders voelen maar het nooit goed een naam hebben kunnen geven, totdat zij door middel van een zoektocht naar zichzelf in hun volwassenheid en vaak ook door de problemen waar hun (hoogbegaafde) kinderen mee geconfronteerd werden, tot de conclusie zijn gekomen: ik ben hoogbegaafd! Menig puzzelstukje viel toen in elkaar. Verborgen hoogbegaafdheid>>

 

 

 
IQ te koop!

IQ te koop!

De ouders van Ellen, een extreem hoogbegaafd meisje, gaan de ultieme uitdaging aan met hun gezin: een wereldreis maken van een jaar. 

Lees meer >>

 

 

 

'Je kunt het!''Je kunt het!' en 'Ik kan het!''Ik kan het!'

Deze boekjes leggen op heldere wijze uit hoe het komt dat veel hoogbegaafde kinderen last hebben van faalangst. Ook de verschillende soorten faalangst (cognitief, sociaal of motorisch) komen aan de orde. Er zijn twee delen die heel goed samen door gewerkt kunnen worden: er is een deel voor de ouder, leerkracht of coach (‘Je kunt het!’), maar ook een werkboek voor het kind zelf (‘Ik kan het!). 'Je kunt het!' en 'Ik kan het!'

 

De Divergent trilogie (boek en film)

Op het minisymposium van 21 maart 2015 vertelde Frank de Mink over persoonlijkheidsontwikkeling bij hoogbegaafden. Een deel van de mensheid houdt zich in grote lijnen aan het stramien wat hen is voorgedaan of van hen verwacht wordt. Maar een deel gaat het avontuur aan dat buiten deze paden gaat. Dat deed me denken aan deze trilogie van Veronica Roth. Lees meer>>

 

 

Slimme Rick  

‘Slimme Rick’ is een leuk leesboek voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. Hoogbegaafde kinderen zullen veel herkenning vinden in het verhaal. Daarnaast staan achter ieder hoofdstuk vragen die het kind uitdagen na te denken over zichzelf en die een opstapje geven voor een gesprek met je kind. Slimme Rick>>

 

 

slimmer dan je oudersSlimmer dan je ouders

In dit boek bespreek Ben Daeter twee doelgroepen in één, namelijk hoogbegaafde kinderen die normaal begaafde ouders hebben en normaal begaafde kinderen die laagbegaafde ouders hebben. Waar lopen kinderen in hun thuissituatie tegenaan, als hun ouders niet zo slim zijn als zij? Op deze vraag probeert Ben Daeter een antwoord te geven. Slimmer dan je ouders>>

 

 

Waarom slimmer dan je vriendjes?Waarom slimmer dan je vriendjes?

Een origineel en boeiend boek van Ben Daeter over de oorzaken van hoogbegaafdheid. Daeter geeft op grond van veel recent onderzoek uitgebreid antwoord op de vraag wat het ene kind slimmer maakt dan het andere. Dat geeft veel inzicht, maar roept ook weer veel vragen op. Waarom slimmer dan je vriendjes?

 

Talent-Vaardig

Talent-Vaardig

Door een bijzonder grote cognitieve voorsprong hebben hoogbegaafde kinderen meer kans dat zij problemen ondervinden door ontbrekende executieve functies. Yvonne Buijsen, eigenaar van praktijk Hoogbegaafd Roosendaal en coach van hoogbegaafde kinderen, bedacht een methode om kinderen te helpen deze vaardigheden te versterken.

Talent-Vaardig>>

 

'De hoogsensitiviteitsurvivalgids'

Ieder hoogsensitief kind is uniek en is gevoelig op zijn eigen wijze. Veel weetjes in dit boek, bijvoorbeeld over de werking van de hersenen en het lichaam. Het blijft echter niet bij theorie, want het boek staat vol met handige tips en trucs. Een aanrader voor alle hoogbegaafde kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. Een feest van herkenning! Hoogsensitiviteitsurvivalgids >>

 

de hoogbegaafdheid survivalgids'De hoogbegaafdheidsurvivalgids'

Hoogbegaafdheid gaat niet alleen over het hebben van een hoge intelligentie, maar heeft ook zeker te maken met je hele zijn. Denken en zijn horen bij elkaar. Wat betreft het denken wordt op een grappige manier gedegen uitgelegd wat hoogbegaafdheid is: intelligentie is de grondstof, motivatie is de motor en creativiteit is het resultaat. Wat betreft het zijn wordt in dit boek op speelse wijze uitgelegd wat perfectionisme, een groot rechtvaardigheidsgevoel, hooggevoeligheid en een kritische houding betekenen. De hoogbegaafdheidsurvivalgids >>

 

Ben ik in beeld?

Veel hoogbegaafde kinderen lopen niet alleen vast in het onderwijs vanwege een gebrek aan uitdaging, maar ook gewoonweg omdat het schoolse leren zo talig is ingesteld. Hoogbegaafde kinderen zijn over het algemeen snelle denkers en dat heeft te maken met hun manier van denken, die veelal in gebeurtenissen, filmpjes en plaatjes plaatsvindt. Ben ik in beeld?>>

 

De 7 uitdagingen

Hoe kan het toch dat kinderen met een heel hoog IQ toch vastlopen op school? Tijl Koenderink, de schrijver van het boek ‘De 7 uitdagingen’, heeft aan den lijve ondervonden hoe het is om slim te zijn en toch niet te weten hoe hij moest leren. De 7 uitdagingen >>

 

 

Hoogbegaafde kinderen met stoornissen

De focus van dit boek ‘Hoogbegaafde kinderen met stoornissen’ ligt echter meer op het feit dat ook slimme kinderen stoornissen kunnen hebben en dat het zaak is dat er aandacht aan wordt besteed in het onderwijs. Hoogbegaafde kinderen met stoornissen >>

 

 

Misdiagnose van Hoogbegaafden

Veel hoogbegaafde kinderen krijgen ten onrechte het stempeltje ‘ADHD’, ‘Syndroom van Asperger’ of ‘depressief’ opgeplakt. Daardoor krijgen zij niet de juiste hulp, missen ouders erkenning en presteren hoogbegaafden gedurende langere tijd onder hun niveau. Misdiagnose van Hoogbegaafden >>

 

 

Hoogbegaafde Pubers - Onderweg naar hun toekomst

Andere vriendschapsverwachtingen, studieproblemen, een sterk rechtvaardigheidsgevoel, perfectionisme en te veel aanpassen. Dit is slechts een greep uit zakendie in het leven van hoogbegaafde pubers kunnen spelen. Hoogbegaafde Pubers >>

 

 

Winnen!

Een spannend boek waarin de problematiek van hoogbegaafdheid duidelijk wordt neergezet: hoogbegaafd zijn heeft niet alleen te maken met goed kunnen leren. Het maakt ook goed duidelijk wat er gebeurt als leerkrachten het probleem niet serieus nemen. Een leuk boek om zomaar te lezen, maar ook zeker een aanrader voor hoogbegaafde kinderen vanaf 10 jaar, hun ouders en leerkrachten. Winnen>>

 

 

Over de Top!

Is talent aangeboren of kan iedereen op een bepaald gebied de top bereiken? Hoe worden jongeren gemotiveerd om de zesjescultuur te ontstijgen? Hoe groot is daarin de invloed van opvoeders? En van werkgevers? Worden jongeren wel gelukkig als ze focussen op presteren? Over de Top >>

 

 

Ongekend Hoogbegaafd

Hoe is het om hoogbegaafd te zijn? Welke consequenties heeft dit voor je dagelijks leven, je opleiding en je relaties? Dit boek bevat dertien portretten waarin mensen vertellen hoe ze hun weg hebben gevonden. Het zijn indrukwekkende portretten geworden. Ongekend Hoogbegaafd >>

 

 

Breinlink voor ouders

Hoogbegaafde kinderen zullen met meer motivatie hun huiswerk doen als zij snappen wat voor effect leren heeft. Bovendien geeft dit boek een nuchtere en ontspannen kijk op de functie van het fouten maken. Dat is iets waar veel hoogbegaafde kinderen moeite mee hebben. Dit boek kan hen verder helpen om te durven falen en door te zetten om hun doel te bereiken. Breinlink voor ouders>>

 

 

Hoogbegaafd, nou én?!

Het valt mij vanaf de eerste bladzijde van het boek op dat het kinderen (en volwassenen) áánspreekt  in plaats van dat het óver hen gaat. De aantrekkelijke en duidelijke schrijfstijl gecombineerd met kleurige sprekende tekeningen is een feest van (h)erkenning! Hoogbegaafd, nou én?! >>

 

 

Jij kan beter!

Vaak is het een kwestie van jaren voordat de negatieve spiraal van demotivatie en passiviteit weer wordt omgebogen. Maar het is mogelijk, als de ouders en de school samenwerken om het kind in ieder geval die ene boodschap mee te geven: ‘Wij geloven in jou!’.  Jij kan beter >>

 

 

Onderpresteren op de basisschool

Helaas zijn er nogal wat hoogbegaafde kinderen en jongeren die niet laten zien wat ze in huis hebben. Ook bij oudervereniging Choochem wordt vaak advies ingewonnen over dit thema. Veel hoogbegaafde volwassenen blijken er nog steeds de wrange vruchten van te plukken.

Onderpresteren op de basisschool >>

 

Zie je me wel?

Helaas is het afhaken van hoogbegaafde leerlingen op de middelbare school geen onbekend verschijnsel. Dit boek biedt handvatten voor de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs. En dat is meer dan welkom! Zie je me wel? >>

 

 

Ik ben negen en een brugsmurf!

Een positief en verhelderend verhaal van de hoogbegaafde Tycho die op zijn negende naar de middelbare school gaat. Hij heeft een geschat IQ van 154. Gelukkig beschikt hij ook over een heleboel sociale vaardigheden en een ondersteunende omgeving. Ik ben negen een een brugsmurf! >>

 

 

Verleid jezelf tot excellentie!

'Extra intelligentie toont zich behalve via een scherp verstand, ook via specifieke eigenschappen, die in combinatie en wisselwerking de Xi-er (een extra intelligent persoon) maken tot wie hij is.' Verleid jezelf tot excellentie >>

 

 

 

Slim zijn - Facetten van Hoogbegaafdheid

In dit boek worden allerlei facetten van hoogbegaafdheid belicht. Wat is hoogbegaafdheid en hoe herken je dit bij kinderen? Hoe herken je een onderpresteerder of een kind met buikpijn van verveling?(...) Slim zijn - Facetten van Hoogbegaafdheid >>

 

 

Hoogbegaafd geloven

Hoogbegaafd geloven is geen combinatie die vanzelf spreekt. Nu spreekt geloven zelden vanzelf. Maar hoogbegaafden, die zouden willen leven in vertrouwen op God (...) Hoogbegaafdheid en geloven >>

 

 

 

Slim maar

'Mijn kind heeft zo’n moeite met gewone, alledaagse dingen. Aankleden, huishoudelijke taken, plannen van huiswerk, kamer opruimen… Het is iedere dag weer een strijd!' Slim, maar >>

 

 

 

Jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

Wanneer is er sprake van een ontwikkelingsvoorsprong en wanneer kun je zeggen dat een kind hoogbegaafd is? Hoe kunnen ouders een kind met een ontwikkelingsvoorsprong stimuleren en is het eigenlijk wel verstandig om dit te doen? Jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong >>

 

Denken is leuk

Praktisch handboek voor hoogbegaafde kinderen, hun ouders en leerkrachten. Om de theorie praktisch handen en voeten te geven in de opvoedingspraktijk op school en thuis ontwikkelde Laura Groebbé de begrippen Denkdeurtjesmodel en Wereldtaal. Denken is leuk >>

 

 

Hoogbegaafd. Als je kind (g)een Einstein is.

Vergeleken met een land als de Verenigde Staten staat Nederland nog maar in de kinderschoenen wat betreft kennis over en ervaring met hoogbegaafdheid. Wellicht heeft dit ook te maken met de hier heersende mentaliteit van ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Als je kind (g)een Einstein is >>

 

 

Gewoon begaafd?

Voor veel ouders van (hoog-)begaafde kinderen zal het lezen van dit boek een feest van herkenning zijn. Dit boek staat vol met verhalen van ouders die zowel de vreugde als de worstelingen rond het opvoeden van hoogbegaafde kinderen willen delen. Gewoon begaafd >>

 

 

Spellen

Er zijn ook verschillende recensies geschreven over spellen die erg leuk zijn, ook voor hoogbegaafden.

 

Boekrecensie

"Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie"

Adriaan Sprey

Een praktisch boek vol handreikingen. Aanrader voor (aankomende) hulpverleners in de GGZ, psychotherapeuten en psychologen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."