Artikelen

Artikelen met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling:

  • 'Hoogbegaafdheid, een gave of een vergiftigd geschenk?' Maar al te vaak draait een discussie over hoogbegaafdheid uit op het vastprikken van het intelligentiequotiënt. Alsof hiermee alles is gezegd. De werkelijkheid is natuurlijk anders. Hoogbegaafdheid bestaat uit twee luiken: het cognitieve gegeven en het zijnsgegeven. (PDF) >>

  • 'Gestopt met willen' Verrassend veel hoogbegaafden lopen ergens in de carrière vast in hun baan. Saai werk en het onbegrip van collega's en superieuren voor de snelle en soms eigenwijze manier van doen zijn redenen voor de gebroken motivatie. Maar de oplossing ligt in henzelf: 'Hoogbegaafden moeten collega's niet verwijten dat ze niet in hetzelfde tempo denken'. Wanneer ze dat inzien, valt al veel inwendige boosheid weg. Lees PDF >>

  • Aandacht voor hoogbegaafde volwassenen is er slechts mondjesmaat. Over wat hoogbegaafdheid op latere leeftijd met mensen doet, over wat hoogbegaafdheid betekent voor hun leven, hun loopbaan, hun relaties en hun welbevinden, is opvallend weinig bekend. Het lijkt wel alsof hoogbegaafdheid wordt gezien als een jeugdprobleem, waar je in de loop der jaren als het ware ‘overheen groeit’. Lees meer >>

  • Als psychotherapeut en lifecoach, die regelmatig hoogbegaafde (jong)volwassenen begeleidt, reageert Maud Kooijman op de vragen die Ernst Radema oproept in zijn artikel inzake succesvolle dan wel problematische hoogbegaafde volwassenen (MB december 2004). Welke kenmerken van een hoogbegaafde persoon bepalen of hij in de categorie ‘succesvol’, ‘onopvallend levend’ of ‘problematisch’ terecht komt? En, hoe kan een hoogbegaafde, eventueel, uit de categorie ‘problematisch’ weer omhoog klauteren? Bestaat daar onderzoek over of zijn er programma’s voor begeleiding? Lees verder (pdf) >>

  • Hoogbegaafdheid bij kinderen, daar wordt nogal eens over geschreven. Gelukkig wordt steeds meer erkend dat een aantal van deze kinderen aparte aandacht en soms een aparte school nodig heeft. Hoogbegaafde volwassenen of senioren? Je leest er eigenlijk bijna nooit iets over, terwijl er vele duizenden moeten zijn. Het is van groot belang om van jezelf te weten of je hoogbegaafd bent, omdat je door kennis over je eigen kenmerken en valkuilen gelukkiger en minder eenzaam kunt worden. Lees dit artikel van IHBV verder in PDF >>

  • Aandacht voor hoogbegaafde volwassenen is er slechts mondjesmaat. Over wat hoogbegaafdheid op latere leeftijd met mensen doet, over wat hoogbegaafdheid betekent voor hun leven, hun loopbaan, hun relaties en hun welbevinden, is opvallend weinig bekend. Het lijkt wel alsof hoogbegaafdheid wordt gezien als een jeugdprobleem, waar je in de loop der jaren als het ware ‘overheen groeit’. Dit was het onderwerp van gesprek tijdens de bijeenkomst 'verwaarloosd talent.. Hoogbegaafde volwassenen daar valt meer uit te halen! Met een interactieve boekpresentatie en een gesprek met de vier ministeries. Uitgebracht door ihbv.nl Lees meer in pdf >>

 

  • Lezing gehouden door Janneke Baas. Zij is van origine logopediste en heeft veel met lichamelijke gehandicapten gewerkt. Door haar gezinssituatie kwam zij in contact met Pharos, vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen, en merkte op dat er een relatie bestaat tussen hoogbegaafdheid en dyslexie en tussen hoogbegaafdheid en de motoriek. Lees meer >>

 

 

Boekrecensie

"HoogbeGAAFd leven. Van 0 - 100"

Marianne van Gelder.

Door middel van inzicht in wat hoogbegaafdheid is en door een pleidooi te voeren voor de aandacht voor leerlingkwaliteiten in het onderwijs in plaats van knellende doelen en vastliggende plannen, is dit boek een gids, zodat hoogbegaafden zich goed kunnen ontwikkelen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

‘Je kunt omschrijvingen in de bijbel tegen komen die raken aan wat hoogbegaafdheid is, of die in ieder geval kenmerkend zijn voor hoogbegaafdheid.'