Artikelen

Kerk & Geloof:

  • Te slim voor de kerk?! Hoogbegaafden worstelen vaak met vragen over kerk en geloof – twee weliswaar onderscheiden zaken, die elkaar toch wederzijds beïnvloeden. Na aanleiding van vragen vanuit de ledengroep is Choochem aan de slag gegaan met deze dynamische combinatie. Aan de hand van een enquête is er gekeken hoe de beleving van geloof en de kerk onder hoogbegaafden is. Lees verder >>

 

  • Geloofsontwikkeling hoogbegaafde adolescenten. Al op jonge leeftijd kunnen hoogbegaafde kinderen diepzinnige vragen stellen. Zo ook de driejarige Ben, wiens moeder hem probeerde uit te leggen waarom Jezus moest sterven. Zijn moeder was stomverbaasd toen hij concludeerde: ‘Maar eigenlijk had de duivel toch aan het kruis moeten  hangen?’ Ook Nynke stelde lastige vragen aan de juf toen ze nog maar in groep 1 zat: ‘Jezus is de Zoon van God en wij zijn kinderen van God.’ De juf beaamde dat. ‘Hoe kan het dan dat Jezus wel opstaat uit de dood en wij niet?’ Tja, daar had de juf niet één, twee, drie antwoord op. Lees verder >>

 

Boekrecensie

"Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie"

Adriaan Sprey

Een praktisch boek vol handreikingen. Aanrader voor (aankomende) hulpverleners in de GGZ, psychotherapeuten en psychologen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."