Speltherapie bij hoogbegaafdheid

Een speltherapeut werkt met kinderen die sociaal- emotionele problemen hebben. Door speltherapie wordt een kind geholpen bij ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen die de ontwikkeling van het kind belemmeren. Binnen het spel uiten kinderen zich, ze laten zien wat hen in het dagelijkse leven bezig houdt. Met speltherapie wordt de gestagneerde ontwikkeling weer op gang gebracht. Het spel biedt het kind de gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met andere vormen van gedrag. Dit geeft het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen te beleven en nieuwe emotionele en cognitieve inzichten te verwerven. Kinderen die worden aangemeld hebben te maken met problemen op verschillende gebieden. Dat kunnen traumatische ervaringen zijn, zoals het verlies van een belangrijk persoon, emotionele problemen, zoals weinig zelfvertrouwen, maar ook sociale problemen, zoals moeizame omgang met leeftijdgenoten. Samen met het kind gaat een speltherapeut op weg. Het kind laat zien wat hem/haar bezig houdt en soms is dat anders dan de omgeving denkt of concludeert.

 

 

 

Boekrecensie

"Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie"

Adriaan Sprey

Een praktisch boek vol handreikingen. Aanrader voor (aankomende) hulpverleners in de GGZ, psychotherapeuten en psychologen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."