School & buitenschoolse activiteiten

Welke buitenschoolse activiteiten zijn er? Welke scholen hebben een apart programma voor hoogbegaafden?

 

  • Begaafdheids Profielscholen: Een vereniging van scholen die voorzieningen hebben getroffen voor hoogbegaafde leerlingen.
  • De Kinderuniversiteit wil kinderen op een speelse manier kennis laten maken met wetenschap.
  • Het Orion Programma heeft als doel: een betere afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van wetenschappelijke kennis voor het basisonderwijs.
  • Digitop is een digitale catalogus voor hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs.
  • VAL junior is een modern didactisch concept voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Leerlingen gaan op ontdekkingsreis in een virtuele leeromgeving. Zelf ontdekken werkt motiverend, kinderen halen zo het beste uit zichzelf.
  • Het Leonardo Onderwijs wil dat elk hoogbegaafd kind sociale en cognitieve competenties ontwikkelt op eigen niveau en in eigen tempo. Daarvoor bieden zij fulltime onderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland en faciliteren zij daaraan verbonden kennis aan ouders, docenten en scholen.
  • Het Luzac pakt onderwijs anders aand daarom vindt u misschien wel de school die bij uw kind past. Onderwijs vindt plaats in een omgeving waar aandacht en ambitie vanzelfsprekend is. Luzac zorgt voor persoonlijke aandacht, intensieve begeleiding, structuur en discipline.
  • Het Pre-University college is een onderdeel van de Universiteit Leiden dat onderwijs verzorgt voor getalenteerde en gemotiveerde leerlingen uit de bovenbouw van het vwo.
  • LAPP-Top is een onderwijsprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor gemotiveerde en getalenteerde leerlingen uit de bovenbouw van het vwo. Het lijkt een beetje op een Masterclass .

 

Meer informatie

Boekrecensie

"HoogbeGAAFd leven. Van 0 - 100"

Marianne van Gelder.

Door middel van inzicht in wat hoogbegaafdheid is en door een pleidooi te voeren voor de aandacht voor leerlingkwaliteiten in het onderwijs in plaats van knellende doelen en vastliggende plannen, is dit boek een gids, zodat hoogbegaafden zich goed kunnen ontwikkelen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

‘Je kunt omschrijvingen in de bijbel tegen komen die raken aan wat hoogbegaafdheid is, of die in ieder geval kenmerkend zijn voor hoogbegaafdheid.'