Aan het woord is Anneke Blaauwendraad

 

Naam:

Functie:

 

Anneke Blaauwendraad

Therapeut AFINIDAD en opleider ARTYSTA 

 

Wat doet u in het dagelijks leven?

In het dagelijks leven ben ik opleider voor ARTYSTA en therapeut voor AFINIDAD. 

 

Wat heeft u met hoogbegaafdheid?

Ik voel er bij betrokken, heb er affiniteit mee, ben er ook in mijn werk veel mee bezig, in de vorm van onderwijscurricula, beleidsvorming, workshops, lezingen. In mijn praktijk ontmoet ik ook relatief veel mensen met een hoge begaafdheid, ik werk veel en graag met hun.

 

Wat was uw eerste confrontatie met hoogbegaafdheid?

Ik ben opgegroeid in een gezin waarin hoogbegaafdheid normaal was en waar we het er niet over hadden omdat we het ons niet bewust waren. Later werkte ik in de leerlingbegeleiding op een school voor Voortgezet Onderwijs en kreeg ook een uur per week om ‘iets te doen voor hoogbegaafden’. Toen ben ik me er bewust in gaan verdiepen. 

 

Wat is volgens u het meest hardnekkige vooroordeel over hoogbegaafdheid?

Dat men zich ‘iets’ verbeeldt, ‘doe maar gewoon’.

 

Wat is volgens u een dilemma binnen hoogbegaafdheid?

Hoogbegaafdheid een plezier of een bedreiging voor de ander, een lust of een last voor jezelf? Hoogbegaafdheid biedt mogelijkheden, maar velen passen zich aan om niet ‘anders’ te hoeven zijn. Er is moed voor nodig om je niet aan te passen.  In mijn visie is het een uitdaging om je talenten zodanig in te zetten dat je die combineert met een zekere maat van  leiderschap zodat het geen bedreiging hoeft te zijn, maar een plezier, ook voor de ander. 

 

Wat is volgens u het interessantste aan hoogbegaafdheid?

De leergierigheid, waardoor iemand veel kennis kan hebben op veel gebieden, of specifieke kennis op een bepaald gebied, waardoor er ook verdergaande ontwikkeling of uitvindingen kunnen plaats vinden.

 

Wat is volgens u het leukste aan hoogbegaafdheid?

De creativiteit, het denken in (originele) mogelijkheden. 

 

Wat is volgens u het meest onbekende aan hoogbegaafdheid?

Mensen met een hoge begaafdheid zijn op hun beurt ook weer beperkt, de hoge begaafdheid is ‘slechts’ relatief. Verder zijn ze ook gewoon mensen en hebben de ander nodig. Eenzaamheid en het gebrek aan (h)erkenning komt relatief veel voor.

 

Welk symbool/plaatje zou u geven aan hoogbegaafdheid?

Toch vooral gewoon een mens, met in de basis dezelfde gevoelens als ieder ander. 

 

Wat zou u op korte termijn willen doen (ongeacht haalbaarheid) voor hoogbegaafden?

Het is niet mijn ambitie iets speciaals te doen, ik hoop dat ze voldoende (h)erkenning vinden om met zelfvertrouwen en moed de verantwoordelijkheid te nemen om te zijn wie ze zijn. En dat ze hun plek in nemen en floreren. Op mijn manier draag ik daar mijn steentje aan bij in de werkvormen in mijn praktijk. Dat blijf ik graag doen.

 

Wat is uw droom/wens voor hoogbegaafden?

Zijn en doen wie je bent en daarin, waar mogelijk, de verbinding leggen met de ander.

 

Welk boek of welke film over hoogbegaafdheid kunt u ons aanbevelen?

Ik hou van kernachtige eenvoud. In ‘Hoogbegaafd, nou en?’ van Wendy Lammers van Toorenburg zet ze op heldere en eenvoudige wijze neer wat er komt kijken bij hoogbegaafdheid. Geschikt voor alle leeftijden.

 

Heeft u voor ons een case / voorbeeld mbt hoogbegaafdheid dat u met ons wilt delen?

Ik werk daarom zo graag met hoogbegaafden vanwege de snelheid waarmee ze dingen oppikken, vanwege de creativiteit waarmee ze verworven inzichten toepassen en vanwege de intrinsieke drive, zeg passie, die ze vaak hebben om te werken aan hun relaties. Ik geniet van hun vaak high-sensitive inbreng en hun high-quality werk.

 

 

 

Boekrecensie

"Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie"

Adriaan Sprey

Een praktisch boek vol handreikingen. Aanrader voor (aankomende) hulpverleners in de GGZ, psychotherapeuten en psychologen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."