Christelijk Organisaties

Zijn er christelijke organisaties die activiteiten aanbieden ter verdieping en verbreding van het geloof? Zo ja, welke dan?

 

Er zijn verschillende christelijke organisaties die activiteiten organiseren voor de verdieping en verbreding van het geloof. Het kan heel interessant zijn voor hoogbegaafde christenen om bij deze organisaties een kijkje te nemen. Op deze manier kan het geloof er een dimensie bij krijgen, de dimensie van de grote groep.

  • IFES-Nederland is een grensverleggende beweging van (internationale) studenten die bidden, bijbellezen en getuigen. Deze beweging is opgebouwd uit verenigingen van onder andere Alpha, Ichthus, C.S.F.R. en VGS/GSV. IFES-Nederland maakt onderdeel uit van IFES World. Hierbij zijn meer dan 400.000 studenten aangesloten. IFES organiseert veel conferenties en activiteiten voor studenten.

 

  • IMPACT Netwerk is een open netwerk van christelijke young professionals. Het zijn deze mensen die IMPACT Netwerk maken wat het is. Door ekaar op te zoeken worden verbindingen gelegd, daarnaast zorgen verschillende professionele events voor de nodige inspiratie en zijn er geweldige mogelijkheden om met elkaar de verdieping te zoeken in structurele groepen. IMPACT Netwerk organiseert borrels, congressen en mogelijkheden om je talent in te zetten als vrijwilliger. 

  • De Stichting voor Christelijke Filosofie (SCF) richt zich op het leveren van een bijdrage aan het maatschappelijk debat. Dit wordt gedaan vanuit de christelijke filosofie. In dat kader organiseert de SCF tal van activiteiten. Hierbij richt zij zich tot een wisselend publiek, bestaande uit studenten en professionals, maar ook uit  bedrijven en bredere publieksgroepen in het algemeen. 

  • Wapenveld verkent vanuit een christelijk perspectief de vragen van geloof en cultuur. Zesmaal per jaar biedt de redactie haar lezers een oefening in onthaasting: artikelen en thema's die vanuit de christelijke traditie nadere overweging verdienen.

 

 

 

 

Boekrecensie

Te slim voor de brugklas. Wat denk je zelf?

"Te slim voor de brugklas. Wat denk je zelf?"

Janneke van Oorschot.

Verhalen van zeven slimme, heel verschillende brugklassers en hun mentor.

Aan het woord is...

Richelle de Deugd

Richelle de Deugd 

eigenaar Hobega

"Hoogbegaafden kunnen zich heel erg ‘niet begrepen’ en ‘niet gezien’ voelen (zoals ze werkelijk zijn) door mensen in hun dagelijkse omgeving."

Casus

Zoon van Martin

‘Toen ik voor het eerst bij jou kwam was het alsof ik van binnen een BMW motor had maar omdat ik niet op wilde vallen, verstopte ik mezelf in een Lada carrosserie.'