Verleid jezelf tot excellentie

Gereedschap voor extra intelligente mensen

door Monique Fahner-Harinck

 

Mijn leeswoede heeft mij uiteindelijk op dit boek doen stuiten. En al snel werd ik erdoor geïntrigeerd en van geïntrigeerd, gebiologeerd. Hier wordt letterlijk beschreven waar ik al m’n hele leven mee worstel. Voor al mijn emotionele en persoonlijke bijzonderheden had ik zelf een heel verklaringsmodel bedacht, gestoeld op moeilijke tot traumatische ervaringen uit mijn jeugd. Laat dit boek nu precies dezelfde emotionele en persoonlijke bijzonderheden beschrijven en in een heel ander licht stellen. Zoals ik het al tegen een goede vriendin heb gezegd: “Dit boek is een grote ‘aha-erlebnis’ voor me. Allerlei brokstukjes die ik eerst als scherven van een kapot gemaakt beeld beschouwde, blijken puzzelstukjes te zijn van een immens grote en complexe puzzel”.

 

De auteurs introduceren een ‘praktisch model om duidelijk te maken dat extra intelligentie zich behalve via een scherp verstand, ook toont via specifieke eigenschappen, die in combinatie en wisselwerking de Xi-er (een extra intelligent persoon) maken tot wie hij is’ (Kuipers & van Kempen: 2007, 49). Dit model vormt de grondslag voor het vervolg van het boek waarin het pad tot excellentie wordt beschreven en het concept extra intelligentie verder wordt uitgediept en onderbouwd. Het boek is onderverdeeld in drie delen. In deel één wordt eerst uitgelegd waarom er gekozen is voor het begrip ‘Xi-er’ in plaats van het meer gangbare ‘hoogbegaafde’. Vervolgens wordt aan de hand van zeven facetten binnen een zeshoekig model de X-identiteit geschetst. Al waarschuwen de auteurs dat het model geen blauwdruk beoogd te zijn van de Xi-persoonlijkheid. Dit deel riep bij mij extreem veel herkenning op. Indeel twee wordt op zeer originele en ingenieuze wijze aan de hand van zeven gangen naar het hart van een labyrint, het kronkelige pad van het proces rond de expressie van je eigen excellentie geschetst. Deel drie gaat meer over de wetenschappelijke achtergrond waarop de auteurs hun concept hebben gebaseerd. Eerst schetsen zij de belangrijkste wetenschappelijke opvattingen over extra intelligentie en vervolgens beargumenteren ze welke keuze zij uit de literatuur hebben gemaakt en waarom. 

 

Voor een leek op het gebied van extra intelligentie is het een toegankelijk en makkelijk leesbaar boek. Wel blijven er nog vragen. Hoe zit het met neurologische processen, vooral met betrekking tot extra ontvankelijkheid. Hoe werkt dat eigenlijk? Inmiddels is er al meer inzicht in de werking van de amygdala in relatie tot de cerebrale cortex. Is dat voor Xi-ers anders dan voor andere personen? Ik zou naast de vermelde bronnen een lijstmet titels van vooraanstaande wetenschappelijke auteurs op het gebied van extra intelligentie een welkome toevoeging vinden. En persoonlijk blijft de vraag, hoe geef ik mijn eigen pad naar excellentie vorm? Dat neemt niet weg dat het boek mij voorziet in een enorme stimulans om de ambitieuze dromen die ik heb niet op te geven.

 

Willem Kuipers & Annelien van Kempen. Verleid jezelf tot excellentie! Gereedschap voor extra intelligente mensen.Free Musketeers Zoetermeer. ISBN 9789085399261. Prijs: 17.95 euro 

 

Helaas is dit boek niet meer verkrijgbaar in de boekhandel, maar wél gratis te downloaden in een PDF, via deze link.

Boekrecensie

"Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie"

Adriaan Sprey

Een praktisch boek vol handreikingen. Aanrader voor (aankomende) hulpverleners in de GGZ, psychotherapeuten en psychologen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."