Hoogbegaafd zijn in de kerk & geloof

Hoogbegaafd zijn en geloven in God. Het algemene vooroordeel is dat dàt niet samen gaat. De werkelijkheid is dat hoogbegaafd zijn en geloven al op jonge leeftijd bij elkaar past.

 

De schrijnende werkelijkheid is dat weinig mensen daar oog voor hebben. Ook de kerk is, en vele christelijke gemeenten zijn, zich van deze belangrijke bron niet bewust. Daardoor verdwijnen veel hoogbegaafde gelovigen al jong naar de rand van de gemeente. Of als ze volhardend zijn en zich op en top actief inzetten, verdwijnen ze alsnog gefrustreerd, teleurgesteld en verdrietig op latere leeftijd naar de zijlijn. 

 

 

Veel godsdienstpsychologen hebben duidelijk gemaakt dat geloven niet iets statisch is, maar dat daarin groeiprocessen waar te nemen zijn. Veel theologen kunnen dat beamen. Wat men echter niet weet, is dat een hoogbegaafde al heel jong die processen doormaakt. Daardoor stellen aardig wat hoogbegaafde jongeren op catechese indrukwekkende vragen, die door de catecheet makkelijk als een bedreiging kunnen worden opgevat.

 

Het proces van de lagere school lijkt zich in de kerken te herhalen: hoogbegaafde jongeren vervelen zich en vertonen lastig gedrag (thuis of in de kerk). Tien jaar geleden was er vrijwel geen enkele school die een beleid had op het gebied van hoogbegaafde leerlingen. Helaas heeft nog geen enkele landelijke kerk/gemeente beleid op het gebied van hoogbegaafde jongeren. Het is voor Choochem tijd om daarmee directiever bezig te zijn.

 

Lees verder:

 

Boekrecensie

Te slim voor de brugklas. Wat denk je zelf?

"Te slim voor de brugklas. Wat denk je zelf?"

Janneke van Oorschot.

Verhalen van zeven slimme, heel verschillende brugklassers en hun mentor.

Aan het woord is...

Richelle de Deugd

Richelle de Deugd 

eigenaar Hobega

"Hoogbegaafden kunnen zich heel erg ‘niet begrepen’ en ‘niet gezien’ voelen (zoals ze werkelijk zijn) door mensen in hun dagelijkse omgeving."

Casus

Zoon van Martin

‘Toen ik voor het eerst bij jou kwam was het alsof ik van binnen een BMW motor had maar omdat ik niet op wilde vallen, verstopte ik mezelf in een Lada carrosserie.'