Hoogbegaafd geloven

Cover van hoogbegaafd gelovenHoogbegaafd geloven is geen combinatie die vanzelf spreekt. Nu spreekt geloven zelden vanzelf. Maar hoogbegaafden, die zouden willen leven in vertrouwen op God komen andere struikelblokken tegen dan mensen met een gemiddelde begaafdheid.

Het boek beschrijft de mogelijkheid om zich als hoogbegaafde over te geven in vertrouwen op God. In dit boek wordt het verklaringsmodel van Maslow gebruikt om de (geloofs-)ontwikkeling inzichtelijk te maken. Specifiek wordt ingegaan op geloofsontwikkeling van hoogbegaafde mensen.

Ria Havinga weet waarover ze schrijft. Ze is jarenlang voorzitter geweest van Choochem. Een aantal van haar kinderen zijn hoogbegaafd en in zekere zin is dit boek het resultaat van nadenken over haar opvoedingspraktijk en de vragen hen het verlangen van anderen binnen Choochem.

Niet eerder in Nederland werd een boek geschreven over hoogbegaafd geloven. Voor heel wat hoogbegaafden is de drempel naar geloven hoger dan feitelijk nodig is. Uit heel wat kerken zijn hoogbegaafden ongemerkt ‘vertrokken’ en daarmee soms ook uit het christelijk onderwijs en zorginstellingen. De schrijfster hoopt dat werkers  in kerken en scholen meer gevoelig zullen worden voor het ‘anders’ zijn van hoogbegaafden zodat zij daar in hun werk hun voordeel mee kunnen doen. Ook daagt het boek de hoogbegaafd gelovigen uit om de discussie binnen hun gemeente aan te gaan.


Boekrecensie

Te slim voor de brugklas. Wat denk je zelf?

"Te slim voor de brugklas. Wat denk je zelf?"

Janneke van Oorschot.

Verhalen van zeven slimme, heel verschillende brugklassers en hun mentor.

Aan het woord is...

Richelle de Deugd

Richelle de Deugd 

eigenaar Hobega

"Hoogbegaafden kunnen zich heel erg ‘niet begrepen’ en ‘niet gezien’ voelen (zoals ze werkelijk zijn) door mensen in hun dagelijkse omgeving."

Casus

Zoon van Martin

‘Toen ik voor het eerst bij jou kwam was het alsof ik van binnen een BMW motor had maar omdat ik niet op wilde vallen, verstopte ik mezelf in een Lada carrosserie.'