Hoogbegaafd geloven

Cover van hoogbegaafd gelovenHoogbegaafd geloven is geen combinatie die vanzelf spreekt. Nu spreekt geloven zelden vanzelf. Maar hoogbegaafden, die zouden willen leven in vertrouwen op God komen andere struikelblokken tegen dan mensen met een gemiddelde begaafdheid.

Het boek beschrijft de mogelijkheid om zich als hoogbegaafde over te geven in vertrouwen op God. In dit boek wordt het verklaringsmodel van Maslow gebruikt om de (geloofs-)ontwikkeling inzichtelijk te maken. Specifiek wordt ingegaan op geloofsontwikkeling van hoogbegaafde mensen.

Ria Havinga weet waarover ze schrijft. Ze is jarenlang voorzitter geweest van Choochem. Een aantal van haar kinderen zijn hoogbegaafd en in zekere zin is dit boek het resultaat van nadenken over haar opvoedingspraktijk en de vragen hen het verlangen van anderen binnen Choochem.

Niet eerder in Nederland werd een boek geschreven over hoogbegaafd geloven. Voor heel wat hoogbegaafden is de drempel naar geloven hoger dan feitelijk nodig is. Uit heel wat kerken zijn hoogbegaafden ongemerkt ‘vertrokken’ en daarmee soms ook uit het christelijk onderwijs en zorginstellingen. De schrijfster hoopt dat werkers  in kerken en scholen meer gevoelig zullen worden voor het ‘anders’ zijn van hoogbegaafden zodat zij daar in hun werk hun voordeel mee kunnen doen. Ook daagt het boek de hoogbegaafd gelovigen uit om de discussie binnen hun gemeente aan te gaan.


Boekrecensie

"Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie"

Adriaan Sprey

Een praktisch boek vol handreikingen. Aanrader voor (aankomende) hulpverleners in de GGZ, psychotherapeuten en psychologen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."