Aan het woord is... Saskia Stroombergen

Naam: Saskia Stroombergen
Functie:

Orthopedagoog

Onderwijsadviseur bij Schoolbegeleiding Zaanstreek-Waterland

Leeftijd: 39 jaar
Te bereiken: s.stroombergen@sbzw.nl

 

Wat doet u in het dagelijks leven? 

Ik ben 3,5 dagen in de week werkzaam bij Schoolbegeleiding Zaanstreek-Waterland, waar ik drie verschillende ‘petten’ op heb. Allereerst word ik 1 dag in de week uitgeleend aan het Zorgplatform Waterland, waar ik voorzitter ben van het bovenschoolse Zorgadvies Team (ZAT). Daarnaast ben ik leerlingbegeleider op een basisschool in Wormer (advies aan leerkrachten, psychodiagnostiek ed). Tenslotte ben ik binnen de schoolbegeleiding de persoon die gespecialiseerd is in hoogbegaafdheid. Dat houdt o.a. in dat ik workshops/ cursussen/ teambijeenkomsten geeft over dit onderwerp, dat ik scholen begeleid bij het opstellen van bijvoorbeeld een beleidsplan of leerlijnen voor slimme kinderen, dat ik psychodiagnostisch onderzoek verricht of dat ik (ad hoc) leerlingconsultaties doe.  

Daarnaast heb ik mijn gezin. Samen met mijn man voed ik onze twee kinderen op (van bijna 7 en 9 jaar oud).

 

Wat heeft u met hoogbegaafdheid?

Ik krijg ongelooflijk veel energie als ik met dit onderwerp aan de slag ben. Zo zeer zelfs, dat ik op dit moment, in samenwerking met Sonja Borgsteede en Anna Lont van OBD Noordwest, bezig ben met het opzetten van een expertise centrum voor de regio Noord-Holland. De naam van dit centrum wordt BLINK!

 

Wat was uw eerste confrontatie met hoogbegaafdheid?

Al weer een flink aantal jaren terug was er in de gemeente Zaanstad een groot project op het gebied van hoogbegaafdheid. Scholen konden deelnemen aan studiedagen en in ruil daarvoor moesten ze deelnemen aan een netwerk en beleid ten aanzien van hoogbegaafde kinderen opstellen. De leerlingbegeleiders van de scholen die meedraaiden in het project werden ook uitgenodigd voor een studiedag. Ik was direct ‘verkocht’. 

 

Wat is volgens u het meest hardnekkige vooroordeel over hoogbegaafdheid? 

Dat hoogbegaafde kinderen sociaal niet vaardig zijn.

 

Wat is volgens u een dilemma binnen hoogbegaafdheid?

Het is soms lastig aan leerkrachten te verkopen dat er voor bepaalde kinderen, die ogenschijnlijk prima functioneren in de groep, toch aanpassingen in het lesprogramma noodzakelijk zijn. Zeker wanneer die kinderen in eerste instantie niet staan te springen om met verrijkende opdrachten aan de slag te gaan.

 

Wat is volgens u het interessantste aan hoogbegaafdheid?

Dat ieder hoogbegaafd kind, net als ieder mens, uniek is. Daarnaast verschilt de omgeving (school en gezin) ook per kind. Dat maakt dat er nooit een kant-en-klare oplossing is.

 

Wat is volgens u het leukste aan hoogbegaafdheid?

Er wordt heel veel over, maar weinig met kinderen gesproken. Hoogbegaafde kinderen zijn al jong in staat tot (zelf)reflectie, wat ze tot uitstekende gesprekspartners maakt. Ik vind het een feest om met hoogbegaafde kinderen in gesprek te zijn en op die manier een indruk te krijgen van hun razendsnelle denkwijze en vaak originele oplossingen.

 

Wat is volgens u het meest onbekende aan hoogbegaafdheid?

Dat hoogbegaafde kinderen vaak ook in hun sociale- en emotionele ontwikkeling sneller zijn dan leeftijdgenootjes.

 

Welk symbool/plaatje zou u geven aan hoogbegaafdheid?

Toelichting: Hoogbegaafdheid is aan de buitenkant niet aan iemand te zien. Ik zie hoogbegaafde kinderen dan ook als ‘gewone’ kinderen met een buiten gewoon (cognitief) talent.

 

Wat zou u op korte termijn willen doen (ongeacht haalbaarheid) voor hoogbegaafden?

Zo snel mogelijk aan de slag met BLINK!

 

Wat is uw droom/wens voor hoogbegaafden? 

Dat alle hoogbegaafde leerlingen passend onderwijs krijgen. Daarmee bedoel ik dat ook hoogbegaafde kinderen op de basisschool ‘leren leren’ en daarbij ontdekken dat leren vooral erg leuk kan zijn.

 

Welk boek of welke film over hoogbegaafdheid kunt u ons aanbevelen?

Handboek hoogbegaafdheid geschreven onder redactie van Eleonoor van Gerven.

 

Heeft u voor ons een case / voorbeeld mbt hoogbegaafdheid dat u met ons wilt delen?

Het slimste meisje dat ik ooit heb onderzocht viel in haar groep op de basisschool helemaal niet op. Ze deed braaf mee met de les en haar werk zag er altijd prima uit. Ze heeft op de basisschool nooit leren leren, waardoor het op het voortgezet onderwijs niet gemakkelijk voor haar is.  Ondanks dat dit meisje dus nooit problemen gaf op de basisschool, was het wel zeer wenselijk geweest als er aanpassingen waren gedaan in haar lesprogramma. 

 

Boekrecensie

'Hoogsensitieve ouders'

"Hoogsensitieve ouders"

Elaine N. Aron

Een uitermate geschikt boek voor de hoogsensitieve ouder. Met veel herkenbaarheid en handreikingen hoe om te gaan met hoogsensitiviteit en opvoeden!

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."