Artikelen

Artikelen met betrekking tot opvoeding en onderwijs:

  • 'Slimmerik wil meer dan hoog en snel' Staatssecretaris Dekker van Onderwijs sprak maandag over excellente leerlingen: leerlingen die beter of sneller presteren dan het gemiddelde – een groep waar hoogbegaafden vaak bij horen. Maar die groep wordt helemaal niet blij van Dekkers ideeën over hoge cijfers of sneller leren.Dit artikel komt uit het Nederlands Dagblad, Opnie, Onderwijs en is geplaatst op 4 september 2013. Lees meer (PDF) >>

  • 'De Betrokkenheid van het Voortgezet Onderwijs met Hoogbegaafdheid' Wat kun je verwachten van een school in het voortgezet onderwijs als het gaat om speciale initiatieven voor hoogbegaafde leerlingen? Van sommige scholen niet veel, van andere meer. Het is handig om de mogelijkheden op een rijtje te hebben. Frank de Mink deelt de scholen in het voortgezet onderwijs in naar zeven stadia van betrokkenheid. Lees verder >>

  • 'Hb-kids' (PDF). Ze hebben een IQ van 140, maar halen op school de laagste cijfers. Hoogbegaafden vervelen zich dood in de klas. Klassen overslaan? Dat mogen ze niet. 'Ik wil niet dat scholen mijn kind ziek maken.' In dit artikel worden de verhalen van verschillende HB-kinderen verteld. Lees PDF >>

  • 'Hoogbegaafd, slimmer spelen!' Wat kan speltherapie betekenen in de problematiek van hoogbegaafde kinderen? In dit artikel zal er worden uitgelegd wat hoogbegaafdheid is, wordt de problematiek beschreven en wordt de mogelijke rol van speltherapie in het omgaan met deze problematiek aan de orde gesteld. Lees verder >>

  • 'De ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen' De HB kinderen van het begin anders zijn. Hun identiteit is al vroeg bepaald en direct na de geboorte al merkbaar aan een aantal reacties. In de eerste 12 dagen na de geboorte is er nog een grote plasticiteit van het zenuwgestel, daarna neemt de plasticiteit snel af. In die periode worden de verbindingen tussen de neuronen gevormd en blijkbaar is het zo dat hoe meer prikkels er zijn hoe meer zenuwcellen en verbindingen tussen de zenuwcellen er aangemaakt worden. Lees verder >>

  • 'Help, mijn kind is hoogbegaafd!' Over hoogbegaafdheid doen nogal wat misverstanden de ronde. Zo zouden hoogbegaafde kinderen voorbestemd zijn voor een foutloos schoolparcours en in het leven maar weinig hindernissen tegenkomen. Maar niets is minder waar, zo blijkt. (Ervarings)-deskundigen vertellen wat hoogbegaafd zijn écht betekent. Lees verder >>

  • Terugblikken is vooruitzien (Scriptie) De vraagstelling van deze scriptie is in hoeverre en op welke manier basisscholen hun aangepast onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen evalueren en wat de effecten van het evalueren van het curriculum voor (hoog)begaafde leerlingen zijn met betrekking tot de (hoog)begaafde leerling zelf, de klas waar de (hoog)begaafde leerling in zit, de school en de wijk en/of regio waar onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen geboden wordt. Lees verder >>

  • Onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen (PDF). Dit artikel is een meta-anlyse en een overzicht van internationaal onderzoek.Duidelijk is daarbij geworden dat er niet één onderwijsaanpassing bestaat die dit in zijn totaliteit kan bieden voor iedere leerling. Het is daarom van belang dat er binnen een school (of eventueel samenwerkingsverband van scholen) meerdere aanpassingen geboden worden en dat per leerling gekeken wordt welke aanpassingen op welk moment tot de beste resultaten leiden, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Lees verder >>

  • Succescondities voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen (PDF). De gegevens uit de deelonderzoeken 2 en 3 verhelderen dat ‘problemen’ in verband met hoogbegaafdheid in Nederland zich met name vanaf het begin van het primair onderwijs voordoen. Bovendien zijn er duidelijke samenhangen met bepaalde kenmerken van de onderwijssituatie van de betrokken leerlingen: er lijkt sprake van het remmen van de ontwikkeling van deze leerlingen, ofwel ‘gedwongen onderpresteren’. Lees verder >>

 

 

 

Boekrecensie

'Hoogsensitieve ouders'

"Hoogsensitieve ouders"

Elaine N. Aron

Een uitermate geschikt boek voor de hoogsensitieve ouder. Met veel herkenbaarheid en handreikingen hoe om te gaan met hoogsensitiviteit en opvoeden!

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."