ALV Choochem

Op 22 September 2010 zal de dertiende algemene ledenvergadering van Choochem plaatsvinden.

 

Het huidige zittende interimbestuur is door de ledenvergadering benoemd voor een periode van één jaar om een aantal zaken op orde te krijgen. Nu, zoals u heeft kunnen horen op de ledenvergadering of kunnen lezen in deze Bij-de-Hand, de zaken redelijk onder controle zijn komt het einde van het mandaat van het interimbestuur in zicht. Op een laatst gehouden bestuursvergadering hebben de zittende bestuursleden aangegeven zich  beschikbaar te stellen voor een volgende bestuursperiode (het profiel van de huidige bestuursleden kunt u vinden op de website).

Op de ledenvergadering zal de verkiezing aan de orde zijn. Leden zijn in de gelegenheid tegenkandidaten te stellen. Voor de procedure verwijzen wij u naar de statuten en het huishoudelijk regelement van onze vereniging. Mocht u hierover geen beschikking hebben kunt u ze aanvragen via info@choochem.nl.

 

Benodigde documenten:

Stellingen over choochem en hoogbegaafdheid [PDF]

Wijzigingen huishuidelijk reglement [PDF]

Contributievoorstel [PDF]

Verslag ledenvergadering 21 juni 2010 [PDF]

 

Lokatie:

Evangelische Hogeschool, Drentsestraat 1, Amersfoort

Meer informatie

Boekrecensie

Te slim voor de brugklas. Wat denk je zelf?

"Te slim voor de brugklas. Wat denk je zelf?"

Janneke van Oorschot.

Verhalen van zeven slimme, heel verschillende brugklassers en hun mentor.

Aan het woord is...

Richelle de Deugd

Richelle de Deugd 

eigenaar Hobega

"Hoogbegaafden kunnen zich heel erg ‘niet begrepen’ en ‘niet gezien’ voelen (zoals ze werkelijk zijn) door mensen in hun dagelijkse omgeving."

Casus

Zoon van Martin

‘Toen ik voor het eerst bij jou kwam was het alsof ik van binnen een BMW motor had maar omdat ik niet op wilde vallen, verstopte ik mezelf in een Lada carrosserie.'