Aan het woord is... Zeger van Hoffen

Naam: Zeger van Hoffen
Functie:

-

medeauteur boekje: “BijzonderWijs; omgaan met leerlingen die anders zijn”; CPS-uitgave € 17,90; ISBN 978-90-6508-613-6 (toevoeging red.)

Geboortejaar:  
-

 

 

 

Wat doet u in het dagelijks leven?

Ik ben senior consultant en adviseur bij CPSonderwijsontwikkeling en advies.

 

Wat heeft u met hoogbegaafdheid?

Ik ben beroepshalve in dit thema geïnteresseerd en heb in mijn tijd als docent  en leerlingbegeleider in het VO veel met hoogbegaafde leerlingen te maken gehad.

 

Wat was uw eerste confrontatie met hoogbegaafdheid?

Mijn eerste ‘confrontatie’ was een situatie waarin voor mij duidelijk was dat een onderpresterende leerling adequate begeleiding onthouden werd door een docent die uit volle overtuiging verklaarde zijn agenda te zullen opeten als de betreffende leerling hoogbegaafd zou blijken te zijn.

 

Wat is volgens u het meest hardnekkige vooroordeel over hoogbegaafdheid?

Hardnekkig is de opvatting dat hoogbegaafdheid en uitnemende leerprestaties vanzelfsprekend in elkaars verlengde liggen.
Minstens even hardnekkig is de opvatting dat onderpresteren een probleem is waar je als leerkracht docent eigenlijk niets aan kan doen.

 

Wat is volgens u een dilemma binnen hoogbegaafdheid?

Er zijn m.i meerdere dilemma’s.
Balans cognitieve en emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling, docentvaardigheden, co-morbiditeit adhd, dyslexie, beelddenken, rol en invloed van ouders, school als systeem vs behoefte aan autonomie. 

 

Wat is volgens u het interessantste aan hoogbegaafdheid?

De complexiteit maakt hb interessant. Eerlijk gezegd vind ik hb niet veel interessanter dan een groot aantal andere thema’s. Op het moment dat je persoonlijk te maken krijgt met hoogbegaafdheid krijg je te maken met een persoon die hoogbegaafd is. Die persoon is in veel gevallen interessant, maar soms ook in het geheel niet, want er zijn erbij die erg vermoeiend en vervelend zijn.

 

Wat is volgens u het leukste aan hoogbegaafdheid?

Persoonlijk vind ik de verrassing die vaak op de loer ligt het leukst.

 

Wat is volgens u het meest onbekende aan hoogbegaafdheid?

Over hb is veel onbekend. Ik ben zelf erg benieuwd of we er ooit in slagen om te verklaren waarom verschillende mensen met ongeveer dezelfde neuro-psychologische afwijking (m.i. de meest zuivere definitie van hb) zich totaal verschillend ontwikkelen, waardoor de één er in slaagt zich geniaal (sociaal, economisch, maatschappelijk etc) te ontwikkelen en de ander opgesloten raakt in een kleine wereld van aan autisme grenzende waanzinnigheid en alles wat daar tussen zit.  Professioneel is in dit verband de vraag interessant op welke wijze onderwijs, ouders en hulpverlening daar een goede rol in kunnen vervullen.

 

Welk symbool/plaatje zou u geven aan hoogbegaafdheid?

Een net open barstende zaaddoos. Nog onbekend is wat er uit die zaaddoos voortkomt en wat er hoeveel zaaddozen er in de toekomst uit die ene zaaddoos zullen voortkomen.

 

Wat zou u op korte termijn willen doen (ongeacht haalbaarheid) voor hoogbegaafden?

Met enige regelmaat geef ik training of advies aan docenten van scholen voor voortgezet onderwijs.

 

Wat is uw droom/wens voor hoogbegaafden?

Ik zou het wel gaaf vinden als Passend Onderwijs zo wordt ingericht dat er daadwerkelijk recht wordt gedaan aan verschillen en dat talentontwikkeling het adagium wordt van waaruit leerkrachten hun lessen gaan ontwerpen. Ik hoop dat het in het onderwijs meer nagedacht en gesproken gaat worden over wat de rol leerkrachten daarin kan zijn, want dat is waar ze professioneel goed in zijn: ontwerpen van onderwijsleersituaties waarin leerlingen optimaal tot leren kunnen komen. Dit alles onder de bezielende leiding van gemotiveerde schoolleiders met visie op goed onderwijs.

 

Welk boek of welke film over hoogbegaafdheid kunt u ons aanbevelen?

Er is genoeg gepubliceerd zou ik zo zeggen. Lees die literatuur waar je op dit moment mee uit de voeten kunt.

Boekrecensie

'Hoogsensitieve ouders'

"Hoogsensitieve ouders"

Elaine N. Aron

Een uitermate geschikt boek voor de hoogsensitieve ouder. Met veel herkenbaarheid en handreikingen hoe om te gaan met hoogsensitiviteit en opvoeden!

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."