Aan het woord is... Rob Limper

Rob Limper

Naam: Rob Limper
Functie: Directeur/bestuurder Vereniging Openbaar Onderwijs
Geboortejaar:  
1950

 

 

 

Wat doet u in het dagelijks leven?

Als directeur/bestuurder van de Vereniging Openbaar Onderwijs houd ik mij bezig met het onderwijsbeleid voor het primair en voortgezet onderwijs. Ik overleg met andere, landelijke onderwijsorganisaties, met het ministerie en de bewindspersonen en met de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer. Daarnaast run ik het bureau van de vereniging.

 

Wat heeft u met hoogbegaafdheid?

Onze beide kinderen van inmiddels rond de dertig zijn hoogbegaafd. Toen zij naar de lagere school gingen, de basisschool bestond nog niet, was er over hoogbegaafdheid weinig bekend. Wij hebben veel zelf moeten uitvinden. Gelukkig werkte ik toen ergens waar een documentaliste werkelijk alles voor mij kopieerde wat zij over hoogbegaafdheid in pedagogische en psychologische tijdschriften tegenkwam. Zo verzamelden wij achtergrondinformatie en kwamen wij in aanraking met een initiatief om een oudervereniging op te richten. Dat werd Pharos.

 

Wat was uw eerste confrontatie met hoogbegaafdheid?

De eerste confrontatie was toen ons oudste kind naar de peuterspeelzaal ging. Wij vonden dat zij zich normaal ontwikkelde. Op de peuterspeelzaal tekenden de verschillen zich af. Of, zoals zij zelf ooit zei: ‘Papa, ik kan met deze kinderen niet praten.’

 

Wat is volgens u het meest hardnekkige vooroordeel over hoogbegaafdheid?

Het meeste hardnekkige vooroordeel is dat hoogbegaafde kinderen zonder enig probleem er vanzelf wel komen en dus weinig aandacht nodig hebben. Het tegendeel is waar.

 

Wat is volgens u een dilemma binnen hoogbegaafdheid?

Als dilemma ervaar ik de keuze tussen een optimale cognitieve ontwikkeling en een optimale sociaal emotionele ontwikkeling. Niet de vraag hoeveel klassen jouw kind heeft overgeslagen of welk vioolstuk nu wordt gespeeld doet er toe, maar de vraag of jouw kind plezier in het leven heeft is de meest belangrijke. Ik ben te veel ouders tegengekomen die het laatste zijn vergeten.

 

Wat is volgens u het interessantste aan hoogbegaafdheid?

Buitengewoon interessant aan hoogbegaafdheid is het fenomeen zelf. Hoe komt het? Waar komt het vandaan? Hoe komen cognitie, creativiteit en muzikaliteit in evenwicht?

 

Wat is volgens u het leukste aan hoogbegaafdheid?

Verreweg het leukste aan hoogbegaafdheid is de onverwachte invalshoek waarmee soms naar mensen en dingen wordt gekeken. Kinderen zetten op die manier hun ouders aan tot denken. Vanzelfsprekendheden blijken ook veel minder vanzelfsprekend te zijn als je ze anders bekijkt

 

Wat is volgens u het meest onbekende aan hoogbegaafdheid?

De ellende die hoogbegaafde kinderen ondergaan en soms hun leven lang bij hen dragen is het meest onbekende aan hoogbegaafdheid.

 

Welk symbool/plaatje zou u geven aan hoogbegaafdheid?

De Griekse hoofdletter omega is voor mij het symbool voor hoogbegaafdheid, omdat hij zo mooi rond is en met beide benen op de grond staat: Ω

 

Wat zou u op korte termijn willen doen (ongeacht haalbaarheid) voor hoogbegaafden?

Op korte termijn wil ik graag met alle hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs spreken en aan hen vragen wat zij op school als eerste anders zouden willen om dat vervolgens ook te (laten) realiseren.

 

Wat is uw droom/wens voor hoogbegaafden?

Ik wens dat alle hoogbegaafde kinderen ondanks of juist dankzij de ellende die zij nu doormaken complete en gelukkige volwassenen worden.

 

Welk boek of welke film over hoogbegaafdheid kunt u ons aanbevelen?

Ik beveel de eerste tien tot twintig albums van Asterix en Obelix aan. Die zijn veel meer dan een simpel stripverhaal en toch heel ontspannend. Ouders van hoogbegaafde kinderen moeten die hoogbegaafdheid niet altijd ‘leven’. Doe ook eens iets leuks voor je zelf!

 

Heeft u voor ons een case / voorbeeld mbt hoogbegaafdheid dat u met ons wilt delen?

Over onze ervaringen kan ik (nog steeds) uren vertellen of een boek schrijven. Dat ga ik niet doen.

Boekrecensie

'Hoogsensitieve ouders'

"Hoogsensitieve ouders"

Elaine N. Aron

Een uitermate geschikt boek voor de hoogsensitieve ouder. Met veel herkenbaarheid en handreikingen hoe om te gaan met hoogsensitiviteit en opvoeden!

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."