Oproep van een Choochemlid

Begeleide intervisie voor hoogbegaafden
Komend najaar wil ik graag één of meer intervisiegroepen opzetten en begeleiden voor hoogbegaafden. Ik denk dat ik zelf hoogbegaafd ben (ik ben er nooit op getest) maar ik heb gemerkt dat dit besef van hoogbegaafdheid puzzelstukjes op de plek heeft doen vallen. Ik begrijp mezelf beter en ben gaan inzien waardoor miscommunicatie kan ontstaan, in mijn termen: we communiceren vaak niet op dezelfde golflengte. Hoogbegaafden staan voor de uitdaging om op de eigen golflengte contact te maken met hun omgeving, en om te gaan met frustraties als ze niet begrepen en erkend worden in wat ze uitzenden en creatief om te gaan met de spanning die dit kan oproepen. Intervisie is vooral gericht is op het reflecteren en leren van ervaringen en deze vertalen naar nieuw wenselijk gedrag. De intervisie richt zich vooral op werksituaties en professionele ontwikkeling.


Iets over mezelf: ik ben zestig jaar, ik ben opgeleid in pedagogiek (1986 Rijksuniversiteit Utrecht) en in klinische psychologie (niveau basispsycholoog, 2005 Open Universiteit). Ik heb jarenlang gewerkt als adviseur, docent en trainer ten behoeve van het middelbaar beroepsonderwijs. In deze hoedanigheid heb ik ook docenten en managers coaching en supervisie gegeven. Vanaf 2009 werkte ik als adviseur, trainer en projectmanager in de GGZ.


Ik heb veel ervaring met het geven van intervisie, en ik heb de methodiek voor het geven van intervisie geleerd tijdens mijn docentenopleiding maatschappijleer (1985). Komend jaar wil ik graag een verkorte opleiding tot gecertificeerd supervisor gaan volgen voor ervaren supervisoren. Als onderdeel van de opleiding moet ik minimaal twee groepen groepssupervisie/intervisie geven. Het lijkt mij mooi om minimaal één maar evt. meer groepen te begeleiden. Ik denk aan een maandelijkse bijeenkomst, van september 2021 tot juli 2022. Ik zal dan ook zelf leersupervisie ontvangen voor de supervisie die ik ga geven. Afhankelijk van de belangstelling, zal ik groepen samenstellen op basis van leeftijd, plaats en opleiding/werkniveau. Gezien het feit dat ik een eigen bedrijf heb (serafuturo.nl) ben ik genoodzaakt een bescheiden vergoeding te vragen voor de supervisie, die ik mede zal bepalen op basis van draagkracht (richtbedrag 25 euro per persoon per keer). Het is wel belangrijk dat je werk hebt (mag ook onbetaald) om mee te kunnen doen. Mocht je belangstelling hebben maar geen werk hebben, maar wel interesse hebben, stuur dan ook een bericht, wellicht kan ik dan een aparte groep daarvoor organiseren.


Als je belangstelling hebt, stuur dan een korte motivatie waarom je wilt meedoen, met beknopte info over waar je woont, wat je opleiding is en wat je recente en huidige werk is. Ik woon in Utrecht.

 

Hannah van Wijngaarden, SeraFuturo, serafuturo@telfort.nl, tel. 044249814.

 

Nb. Mijn website is in ontwikkeling

Boekrecensie

"Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie"

Adriaan Sprey

Een praktisch boek vol handreikingen. Aanrader voor (aankomende) hulpverleners in de GGZ, psychotherapeuten en psychologen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."