Aan het woord is Marieke Dekens

Naam: Marieke Dekens
Functie: Counselor/Coach
Geboortejaar:  
1968

 

 

 

Wat doet u in het dagelijks leven?

Heel veel. Ik werk als counselor/coach in mijn praktijk voor hoogbegaafden, daarnaast werk ik nog als schoolcounselor op een hoogbegaafdenafdeling en als Teamleider bij Albert Heijn. En dan organiseer ik nog verschillende activiteiten zoals de Dag van de Hoogbegaafdheid en Durf te dromen…, alles kan!!!

 

Wat heeft u met hoogbegaafdheid?

Ik ben zelf hoogbegaafd. Als kind was ik een onderpresteerder en heb de ‘downsite’ van hoogbegaafdheid aan den lijve ondervonden. Daar ben ik de afgelopen 10 jaar gelukkig bovenuit gegroeid en nu vind ik hoogbegaafdheid een gave die ik niet zou willen missen.

 

Wat was uw eerste confrontatie met hoogbegaafdheid?

Op 32-jarige leeftijd had ik te maken met een zware crisis op mijn werk. Een dame van het marketingbureau dat was ingeschakeld vroeg mij of ik er wel eens aan gedacht had dat ik misschien hoogbegaafd zou kunnen zijn. Het zette mijn kijk op de wereld volledig op zijn kop.

 

Wat is volgens u het meest hardnekkige vooroordeel over hoogbegaafdheid?

Dat hoogbegaafdheid vooral gaat over goed kunnen leren, hoge prestaties leveren en dat alles je makkelijk af gaat.

 

Wat is volgens u een dilemma binnen hoogbegaafdheid?

Voor mij zijn er geen dilemma’s binnen hoogbegaafdheid, alleen onwetendheid. Zodra de onwetendheid wordt opgelost is duidelijk waar hoogbegaafdheid voor bedoeld is. 

 

Wat is volgens u het interessantste aan hoogbegaafdheid?

Dat je met je hoogbegaafdheid uiteindelijk het leven in zijn essentie kunt gaan leren begrijpen.

 

Wat is volgens u het leukste aan hoogbegaafdheid?

Het leukste is voor mij niet het goede woord. Ik vind het een gave, een prachtige gave, en die brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. De verantwoordelijkheid om je gave in te zetten voor het verbeteren van de wereld waarin wij leven. Daarvoor is het nodig dat je eerst zelf in je kracht komt te staan. Als je zelf in je kracht staat kun je geven zonder dat je iets terug hoeft te hebben, je kunt geven omdat je over hebt. Als hoogbegaafde heb je veel te geven, omdat je veel mogelijkheden hebt.

 

Wat is volgens u het meest onbekende aan hoogbegaafdheid?

Ik zou de niet-cognitief gerichte kanten van hoogbegaafdheid graag beter belicht willen zien, meer onderzocht. We weten nog heel veel niet en vergroten wat we wel weten te ver uit. Het is voor mijn gevoel veel complexer en gevarieerder dan tot nu toe aandacht krijgt.

 

Welk symbool/plaatje zou u geven aan hoogbegaafdheid?

Poeh, ik ben niet zo van de plaatjes. Ik ben geen echte beelddenker, al ben ik wel heel visueel ingesteld. Als ik moet kiezen dan zou ik de ontwikkelingswerker als symbool nemen. Iemand die op onbekende terreinen, onder moeilijke omstandigheden, al zijn creativiteit en vermogens moet inzetten om problemen op te lossen, ten behoeve van de verbetering van de leefomgeving van anderen die daar (nog) niet toe in staat zijn. En daar meestal heel goed in slaagt!

 

Wat zou u op korte termijn willen doen (ongeacht haalbaarheid) voor hoogbegaafden?

Een centrum oprichten waarin allerlei mensen samenwerken om zoveel mogelijk hoogbegaafden te ‘herkennen’ en hen te helpen in hun kracht te komen.

 

Wat is uw droom/wens voor hoogbegaafden?

Dat wij vanuit onze kracht en vanuit begrip voor de wereld om ons heen, onze plek in de maatschappij kunnen innemen. Daarvoor moeten we eerst onszelf leren kennen, weten waar wij voor staan en dat op een voor anderen begrijpelijke manier naar buiten kunnen brengen.

 

Welk boek of welke film over hoogbegaafdheid kunt u ons aanbevelen?

Het beste boek over hoogbegaafdheid moet nog geschreven worden. We zijn nog lang niet compleet. Het boek dat mij tot nu toe het meeste aanspreekt is “The Gifted Adult” van Mary-Elaine Jacobsen.

 

Heeft u voor ons een case / voorbeeld mbt hoogbegaafdheid dat u met ons wilt delen?

Geen directe case, dat mag ik niet. Maar wat ik wel wil delen is ik er van overtuigd ben dat wij onze hoogbegaafdheid hebben meegekregen om onszelf en het leven in zijn diepste essentie te leren begrijpen. Dat wij daarvoor eerst de schaduwkant van het leven leren kennen om daarna te leren hoe wij die moeten ontstijgen, zorgt er voor dat wij een inzicht en begrip kunnen bereiken dat van zeer hoog niveau is. De weg naar dat inzicht en begrip is een noodzakelijk onderdeel van de reis. Ik zie dagelijks in mijn praktijk dat hoogbegaafden die eenmaal beginnen aan de ontdekkingstocht daar heel erg veel gelukkiger van worden. Soms is de tocht eenzaam maar je bent nooit alleen, als je goed leert rondkijken en weer voelen, dan zie je overal medereizigers om je heen. Doe jezelf de beste opleiding cadeau die je maar kan bedenken: kom in je kracht!

Boekrecensie

"Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie"

Adriaan Sprey

Een praktisch boek vol handreikingen. Aanrader voor (aankomende) hulpverleners in de GGZ, psychotherapeuten en psychologen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."