“Heeft een christelijke leerlijn voor de (hoog)begaafde leerling zin?”

Terugblik online symposium

 

Vanuit verbonden zijn; richting cognitieve leerlijn!

 

Tijdens dit mini-symposium stond de vraag centraal of er behoefte is aan een christelijke leerlijn voor hoogbegaafde leerlingen.


Uit de terugkoppeling blijkt dat scholen onderling te veel van elkaar verschillen zowel beleidsmatig als qua visie, waardoor de behoefte iets landelijks op te zetten minder is. Men wil graag onderling van elkaar leren, dus regionaal of streekgebonden liggen hier zeker kansen. Een stevige samenwerking zou dus voor alle scholen positief werken en de kwaliteit van onderwijs voor de (hoog)begaafde leerling ten goede komen.


Naast dat een samenwerking qua scholen de kwaliteit ten goede zou komen, wordt het besef ook steeds groter dat de aansluiting van PO en VO beter zou kunnen. Meer samenwerking, meer uitwisseling zou ervoor kunnen zorgen dat de (hoog)begaafde leerling beter gezien wordt. Het besef bij zowel PO als VO is er, echter de vraag hierbij luidt: “Hoe gaan we dit nou met elkaar meer vorm geven?”


Scholen willen ook nadrukkelijk aandacht voor het welbevinden van de leerling. Hoe geef ik het onderwijs zo vorm dat de (hoog)begaafde leerling ook werkelijk tot ontwikkeling kan komen? Wat moeten we met de onderpresteerders en de drop-outs? We willen graag dat iedere leerling een plek heeft binnen het onderwijs. Hoe kunnen we als ouders én als school de (hoog)begaafde leerling centraal stellen en het bekijken vanuit het perspectief van deze leerling? Hoe dragen we goed zorg voor elkaar, luisteren we oprecht naar elkaar en naar de (hoog)begaafde leerling?


De wens om een vervolg te geven aan dit symposium is unaniem. De deelnemers geven aan een verdieping te willen hebben op deskundigheid, (hoog)begaafdheid en geloven, de onderpresterende (hoog)begaafde leerling, drop-outs en het delen van ervaringen onderling om zo handvatten te krijgen deze ook in te zetten op de eigen school. Als kerngroep zullen we nadenken hoe dit symposium een vervolg kan krijgen. Hoe we alle ideeën kunnen gaan stroomlijnen en met een boeiend aanbod qua workshops kunnen komen, zodat we met elkaar de (hoog)begaafde leerling zien met al zijn/ haar talenten en deze tot bloei kunnen komen.


We houden u via de website https://chb-beleid.nl/ en via Choochem https://www.choochem.nl/ op de hoogte.
Wilt u een reactie geven, heeft u tips, ideeën of opmerkingen? Meer dan welkom! U kunt mailen naar dwullschleger@choochem.nl


Namens de kerngroep,


Doortje Wüllschleger
(bestuurslid Choochem)

 

Boekrecensie

'Hoogsensitieve ouders'

"Hoogsensitieve ouders"

Elaine N. Aron

Een uitermate geschikt boek voor de hoogsensitieve ouder. Met veel herkenbaarheid en handreikingen hoe om te gaan met hoogsensitiviteit en opvoeden!

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."