Aan het woord is John Grin

Naam: John Grin
Functie: hoogleraar
Geboortejaar:  
1962

 

 

 

Wat doet u in het dagelijks leven?

Vader zijn. Uitgaan. Koken. Lezen. Onderzoek, onderwijs, adviseren bij maatschappelijke  innovaties, met name op gebieden waterbeheer, landbouw & voeding, gezondheidszorg. Daarbij hoort ook: het begeleiden van een hele reeks mensen die daar ook mee doende zijn: studenten, medewerkers, promovendi.

 

Wat heeft u met hoogbegaafdheid?

Is een niet te veronachtzamen aspect van identiteit.

 

Wat was uw eerste confrontatie met hoogbegaafdheid?

Geregeld over gelezen, nooit op mezelf betrokken - tot een dierbare vriendin me vertelde wat de 'ontdekking' voor haar en haar functioneren betekende. Realiseerde dat het ook mijn zoon zou kunnen helpen, en ik heb me toen maar eens laten testen als aspirant Mensa lid.

 

Wat is volgens u het meest hardnekkige vooroordeel over hoogbegaafdheid?

Hoogbegaafd = niet erg sociaal ontwikkeld en wél zelfredzaam.

 

Wat is volgens u een dilemma binnen hoogbegaafdheid?

Vermogen tot (gezonde, behulpzame, kwaliteit genererende, zekerheid gevende) zelfkritiek gecombineerd met een te kort aan mensen met dito kwaliteiten die toch je sterkte zien, kan ontaarden in ongezonde mate van onzekerheid, twijfel, afwachtendheid.

 

Wat is volgens u het interessantste aan hoogbegaafdheid?

Stelt in staat tot intensief leven, d. i. je in veel verschillende zaken verdiepen, op veel plekken van nut zijn en met veel verschillende mensen werken en leven.

 

Wat is volgens u het leukste aan hoogbegaafdheid?

Op een jouw onbekende plek met een onbekende problematiek komen, en dan weggaan en het idee hebben dat je toch iets cruciaals hebt begrepen en helpen begrijpen.

 

Wat is volgens u het meest onbekende aan hoogbegaafdheid?

Talent kan ook kwetsbaar maken.

 

Welk symbool/plaatje zou u geven aan hoogbegaafdheid?

Een hoofd op een soepel lijf, temidden van veel mensen en een prettig-dynamische wereld.

 

Wat zou u op korte termijn willen doen (ongeacht haalbaarheid) voor hoogbegaafden?

Meer bekendheid, juist ook van emotionele en sociale dimensie, van hoogbegaafdheid onder onderwijsgevenden en hulpverleners.

 

Wat is uw droom/wens voor hoogbegaafden?

Dat de rest van de maatschappij meer echt blij is met talent i.h.a., en daarbij tegelijk wat minder eenzijdig hecht aan alleen intellectueel talent. Beiden zouden hoogbegaafden helpen om vrijer tot expressie te kunnen komen, zonder last van irritatie, jaloezie, onbegrip en andere negatieve reacties.

 

Welk boek of welke film over hoogbegaafdheid kunt u ons aanbevelen?

J.T. Webb e.a., De begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Een praktische gids voor ouders en andere opvoeders. Assen: van Gorcum. (Laat je niet afschrikken door het merkwaardig dramatische begin).
Voor organisaties, bedrijven die meer van talent willen profiteren en dragers van talent meer ruimte willen geven (maar ook voor de laatsten zelf instructief om te lezen ):Grethe van Geffen, Verschil moet er zijn. Amsterdam: Business Contact.

 

Heeft u voor ons een case / voorbeeld mbt hoogbegaafdheid dat u met ons wilt delen?

Een onderwijzer die, ondanks uitleg van ouders en adviezen van collega's, toch kind van elf eindeloos laat herhalen, niet de beloofde extra uitdaging biedt en niets doet aan het buiten de groep geraken. Kind had nergens meer belangstelling voor en heeft zich nog lange tijd op niet-natuurlijk wijze gericht op waardering krijgen door een deel van zichzelf te maskeren.

Boekrecensie

"Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie"

Adriaan Sprey

Een praktisch boek vol handreikingen. Aanrader voor (aankomende) hulpverleners in de GGZ, psychotherapeuten en psychologen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."