Verhalen en ervaringen passend onderwijs gezocht

“In het kader van de evaluatie passend onderwijs ben ik op zoek naar verhalen uit de praktijk”, vertelt Olwyn van Oeffelen. Zij is zelf ouder van een kind in het passend onderwijs. “Ik hoop dat ouders, professionals en kinderen hun verhaal willen delen en op deze manier willen bijdragen aan een mooie verzamelbundel met verhalen uit de praktijk!” Van Oeffelen wil passend onderwijs zo een ‘gezicht geven’.

 

De zoon van Olwyn van Oeffelen was vier jaar toen de Wet Passend Onderwijs werd ingevoerd en inmiddels zit hij in groep 6 van het reguliere onderwijs. Om verhalen uit de praktijk in kaart te brengen, zoekt zij ervaringen van mensen met passend onderwijs uit de praktijk: verhalen van leerlingen, ouders, leraren, schoolbestuurders en andere personen en organisaties die bij passend onderwijs betrokken zijn. Een selectie van deze verhalen wordt gebundeld en aangeboden aan de minister van Onderwijs om extra aandacht te vragen voor dit belangrijke thema.

 

“Als manager in de kinderopvang en door de ervaringen met mijn zoon die extra ondersteuning op een reguliere school nodig heeft, ben ik een stuk wijzer geworden met betrekking tot de impact van de Wet Passend Onderwijs en de samenwerking die hierbij nodig is tussen school, ouders en andere partijen. Als gevolg van deze wet hebben wij als ouders te maken met het schoolbestuur, leerkrachten, interne begeleiders, experts van betrokken instanties, arrangementen en financiële belangen. Je wilt het beste voor je kind, maar ook de leerkracht zo goed mogelijk ondersteunen en de samenwerking optimaliseren.”

 

De Wet Passend Onderwijs is inmiddels ruim vijf jaar van kracht. Het ministerie van OCW heeft onderzoek gedaan naar het effect van passend onderwijs op leerlingen, de rol van samenwerkingsverbanden, en de verbinding van onderwijs en jeugdhulp. Een samenvatting vindt u in bijgevoegde link.

 

Heeft uw kind de juiste zorg ontvangen? Hoe verloopt de samenwerking met school en andere instanties? Bent u als leerkracht in staat om professioneel en op een goede manier les te geven? Wat heeft de invoering passend onderwijs en daarmee de zorgplicht betekend voor uw school? Wat zijn de gevolgen voor de leerlingen? Ben je als kind op de juiste school terechtgekomen? Was de oplossing een succes of toch niet? Waar worstelt uw kind of u als ouder mee in het kader van de Wet Passend Onderwijs? Wat voor ondersteuning heb je tijdens de coronatijd ontvangen toen je thuis was?

 

U kunt uw verhaal of dat van uw kind voor 1 november 2020 (anoniem) insturen naar info@wiepast.nl. Er wordt altijd eerst contact opgenomen, voordat uw verhaal wordt gepubliceerd. Heeft u vragen dan kunt u Olwyn van Oeffelen ook zelf een bericht sturen via info@wiepast.nl of een bericht sturen via Linkedin: https://www.linkedin.com/in/olwyn-van-oeffelen-b81b57a/

 

Artikel overgenomen van: https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/oproep-verhalen-en-ervaringen-passend-onderwijs-gezocht/

Boekrecensie

De lessen van Day a Week School

"De lessen van Day a Week School"

Verouden, J., Muijnck, de A., Heinink, S. .

Dit boek is geschreven naar aanleiding van 10 jaar onderwijs voor getalenteerde leerlingen. Eën dag per week krijgen deze leerlingen onderwijs op een aparte locatie. 

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

‘Je kunt omschrijvingen in de bijbel tegen komen die raken aan wat hoogbegaafdheid is, of die in ieder geval kenmerkend zijn voor hoogbegaafdheid.' Deel 2 over Daniël en zijn vrienden