Hoogbegaafdheid: meer dan intelligent! – een e-learning


De vele gezichten van hoogbegaafdheid bij jongeren en volwassenen

Het boek van Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx "Meer dan intelligent - De vele gezichten van hoogbegaafdheid bij jongeren en volwassenen" (ISBN 9789401446884, Uitgeverij Lannoo nv, 2017, 4de druk, 240 pagina's) staat in deze e-learning centraal.

 

Dineke van Kooten (coach, sociale wetenschapper, psychologisch/theologisch onderlegd (1963) - LinkedIn) gaat in dialoog met Karin van Dongen (psychiatrisch verpleegkundige (1965) - LinkedIn) en bespreekt hoofdstuk voor hoofdstuk. Tal van voorbeelden uit haar rijke werkervaring, opleidingen en gelezen boeken worden aan de stof toegevoegd. Het boek is verplichte literatuur! Deze e-learning bestaat uit 6 lessen en een les met vragen van cursisten.
Het uiteindelijke resultaat is: jezelf beter leren kennen en daardoor de ander beter leren begrijpen!

 

Elke les kent:


• een uitgebreide podcast over één hoofdstuk uit het boek,
• een YouTube filmpje of tv/radioprogramma,
• een aanvullend artikel en
• opdrachten voor een persoonlijk ontwikkelingstraject.

 

De hoofdstukken van het boek en daarmee de thema's van de lessen zijn:


1. Wat is hoogbegaafdheid?
2. Hoogbegaafdheid en topsport, een leerzame vergelijking
3. Embodio's ©, een opstap naar meer en beter
4. De hoogbegaafdheidsmatrix, een handige richtingaanwijzer
5. Embodiotraining, een unieke kans op succes
6. De succeswetten van intellectueel talent


De laatste les van de e-learning behandeld als toegift vragen van cursisten, die gaan o.a. over: persoonlijk ontwikkeling; rechtvaardigheidsgevoel, inzet, vragen, teleurstelling, perfectionisme, faalangst, overprikkeld-zijn, angst, dwang en depressie.

 

Deze e-learning kost € 350,- (incl. BTW voor particulier en excl. BTW voor bedrijf of organisatie). Jouw betaling zien wij graag op NL07RABO0112010873 t.n.v. Emmaüs Coaching te Rotterdam o.v.v. 'e-learning Hoogbegaafdheid: meer dan intelligent!'. Je krijgt daarmee toegang tot heel veel kennis en inzicht mbt hoogbegaafdheid en elke les biedt diverse theoretische en wetenschappelijke invalshoeken in de vorm van podcasts, filmpjes, plaatjes en artikelen.

 

=> Ben je lid van Choochem, en/of doet je thuiswonende kind/puber een traject (heeft gedaan) bij Dotado of PMKT, dan krijg je 15% korting. [Laat Choochem, Dotado of PMKT dit per mail bevestigen!]
=> Ben je op de een of andere manier niet solvabel/betaalkrachtig dan kun je een mail sturen met een onderbouwd verzoek tot reductie/korting aan info@dinekevankooten.nl.
=> Heb je deze link van iemand anders gekregen? Weet dat wij voor het ontwikkelen van deze e-learning veel tijd en kosten hebben geïnvesteerd.

 

Wil je een les, je opdrachten of je vragen met Dineke van Kooten bespreken in een coachgesprek (1,5 uur), maak dan direct een afspraak in haar digitale agenda en klik op deze Hyperlink, dan krijg je als cursist 20% korting op de eerste 3 gesprekken.
Wil je meer weten over Dineke van Kooten, kijk dan op haar website.

Boekrecensie

"HoogbeGAAFd leven. Van 0 - 100"

Marianne van Gelder.

Door middel van inzicht in wat hoogbegaafdheid is en door een pleidooi te voeren voor de aandacht voor leerlingkwaliteiten in het onderwijs in plaats van knellende doelen en vastliggende plannen, is dit boek een gids, zodat hoogbegaafden zich goed kunnen ontwikkelen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

‘Je kunt omschrijvingen in de bijbel tegen komen die raken aan wat hoogbegaafdheid is, of die in ieder geval kenmerkend zijn voor hoogbegaafdheid.'