Onleesbare handschriften, een onderzoek

Schrijven een vaardigheid die we allemaal onder de knie hebben, maar wie herkent het niet: onleesbare handschriften van de kinderen. En misschien herken je zelfs dat er weinig intrinsieke motivatie is om dit te willen veranderen. Daarom brengen wij graag dit onderzoek onder jullie aandacht met de vraag of jullie willen helpen dit een zinvol onderzoek te laten zijn.

 

Karin van Toor (ECHA specialist hoogbegaafdheid, Musica EduArta) ziet in haar praktijk met enige regelmaat cliënten met een onduidelijk handschrift. Via Ilse Reijgwart (Wijkunnenmeer) hoorde ze dat deze goede ervaringen heeft met Handschriftverbetering van A.Scholten en B. Hamerling. Deze methode start met een klein grafo-motorische toets om inzicht te krijgen in de vaardigheden en de (on) mogelijkheden. Wanneer blijkt dat het mogelijk zou moeten zijn om het handschrift te verbeteren kan er gestart worden.

 

Enthousiast als Karin is wilde ze direct starten met deze methode. Maar: haar client dacht hier heel anders over. Want waarom zou je moeite doen om je handschrift te verbeteren wanneer je het toch niet nodig hebt?
Tenslotte zit je toch grotendeels op een chromebook te werken en wordt het meeste digitaal verwerkt. Ook de docent erkent dat er slecht geschreven wordt, mede omdat er veel digitaal wordt gewerkt. Op de basisschool wordt nog redelijk de moeite genomen een handschrift te ontcijferen maar op het VO is dat toch wel andere koek.

 

De vraag is moeten we slechte handschriften accepteren of is het zinvol om eens te kijken of het nog mogelijk is om te werken aan handschrift verbeteren. De vraag is hoe denken onze tieners hier zelf over.

 

Karin en haar client besloten een onderzoek te doen naar het belang om beter leesbaar kunnen schrijven. Samen hebben zij vragen opgesteld, in Google forms gezet en de link doorgestuurd.

 

https://forms.gle/DpapWzMUw7b5TUg17 [1]

 

Tot nu toe hebben 35 participanten meegedaan.

 

- 74,3% maakt aantekeningen tijdens de les waarvan 88,6% schriftelijk is.
= Proefwerken, repetities of overhoringen wordt door 62,9% schriftelijk gedaan en door 34,3% meestal schriftelijk.
- 45,7% maakt het huiswerk schriftelijk en 20% digitaal

 

Op een schaal van 1-7 geeft 25,7% dat het heel belangrijk is dat je goed leesbaar kan schrijven en 45,7% geeft aan dat het belangrijk is.

 

Al een resultaat om in overweging te nemen om toch wat beter leesbaarder te leren schrijven. Maar om het significant te krijgen zijn toch minimaal 80 participanten nodig.

 

Help jij mee om dit een zinvol onderzoek te maken? Hiervoor heeft Karin nog flink wat tieners nodig om het echt significant te krijgen. De winst hiervan is dat de client gemotiveerd raakt om energie te steken in beter en leesbaarder schrijven, maar dat ook andere tieners hier hun voordeel mee kunnen gaan doen! Dus heb jij als ouder tieners in huis, vraag hen deze vragen te beantwoorden en daarmee leveren ook zij een bijdrage aan een onderzoek wat verschil kan maken!

 

Boekrecensie

"HoogbeGAAFd leven. Van 0 - 100"

Marianne van Gelder.

Door middel van inzicht in wat hoogbegaafdheid is en door een pleidooi te voeren voor de aandacht voor leerlingkwaliteiten in het onderwijs in plaats van knellende doelen en vastliggende plannen, is dit boek een gids, zodat hoogbegaafden zich goed kunnen ontwikkelen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

‘Je kunt omschrijvingen in de bijbel tegen komen die raken aan wat hoogbegaafdheid is, of die in ieder geval kenmerkend zijn voor hoogbegaafdheid.'