Interview, christelijk onderwijssymposium

Hoogbegaafdheid

Geschreven door: Berber Vreugdenhil, op Identiteitsplein


Joop de Goede is inmiddels al een paar jaar betrokken bij de organisatie van symposia over hoogbegaafdheid. Daarbij komt ook de verbinding met christelijke identiteit altijd ter tafel. Het was de bedoeling dat op 19 maart 2020 er weer zo’n symposium zou zijn, maar door de Coronacrisis is deze verplaatst naar 8 oktober. We legden Joop een paar vragen voor.

 

1. Waarom vind je het belangrijk om het thema Hoogbegaafdheid juist vanuit christelijk perspectief te benaderen?


Omdat het mensbeeld van christenen heel anders is dan dat van anderen en we dus elkaar nodig hebben om onze ‘eigenheid’ naar voren te brengen. Verder stellen christelijke hoogbegaafde leerlingen, vaak op heel jonge leeftijd, doordenkvragen op geloofsgebied.

 

Daarnaast vind ik dat het christelijk onderwijs een taak heeft om catecheten in de kerken te helpen om goede catechisatie te geven aan deze groep jongeren. Dat is vaak niet gemakkelijk.

 

2. Waar lopen (christelijke) scholen zoal tegenaan als zij recht willen doen aan hoogbegaafde leerlingen?


Ze lopen aan tegen dezelfde zaken als alle andere scholen. We zien leerlingen die niet voldoende uitdaging krijgen en (daardoor) weinig doorzettingsvermogen hebben. Deze leerlingen gaan onderpresteren en/of worden depressief.

 

Daarnaast lopen scholen tegen organisatorische problemen aan:

· Aanvankelijk enthousiasme (vooral in de onderbouw)

· Projectgelden in het begin

· Na een paar jaar worden schouders moe en is het moeilijk anderen te vinden

· Directies die geen geld meer beschikbaar stellen

· Bovenbouw collega’s die het nut er niet zo van inzien

· Het wiel veelal zelf en opnieuw uit moeten vinden

 

3. Je organiseert regelmatig symposia over dit thema. Wat komt er aan de orde op deze symposia?


In de taakgroep Tijd voor Talent op het Gomarus College in Groningen ontstond behoefte aan dagen van 'brengen en halen' rondom hoogbegaafdheid. Van hier uit zijn de symposia vanuit CHB-beleid ontstaan. Op deze symposia komen alle mogelijke onderwerpen ter sprake. Denk bijvoorbeeld aan:

 

· Nieuwe inzichten krijgen door de inleidingen: vanaf vorig jaar sterk gericht op de samenwerking PO en VO

· Halen en brengen: wat voor de ene school een probleem is, is door de andere al opgelost

· Groeien naar samenwerken met ouders en kerken

· En ik vind het mooi om als broeders en zusters uit verschillende kerken eens samen te komen rond een centraal thema: dan vallen kerkmuren (tijdelijk) weg.

 

Vanaf vorig jaar spitsen we het geheel toe op de gedachte een christelijke leerlijn hoogbegaafdheid te kunnen opzetten, met als thema’ de verwondering over Gods Grootheid’.

 

4. Heb je een inspirerend voorbeeld vanuit de praktijk van christelijk onderwijs?


Een leerling had slechts een paar lessen per week die nuttig voor hem waren. Hij werd echt ongelukkig van al die nutteloze lessen. Toen hebben we die leerling veel vrijheid gegeven wat be­treft het volgen van lessen en hebben we contact gezocht met het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek. Daarna was het nog wel een leertraject voor de leerling om die nutteloze lessen ook echt niet meer te bezoeken. En in die tijd te werken aan iets wat past bij zijn behoeften. Al met al heeft het geleid tot een betere route door de school met een concreet behaald resultaat op hoog niveau.

 

Dit gebeurt vaker. Het is dus niet een uniek voorbeeld, maar het kan je als begeleiders de ogen wel openen voor een leerling die rustig en gedisciplineerd het werk doet en toch niet gelukkig is met het schoolse programma. Omdat de leerling een veel diepere behoefte aan leren heeft dan de gemiddelde vwo-er. En dan het vwo kan bieden.

 

Wat mij betreft: let op signalen van zowel stille als onrustige leerlingen. Wat zeggen ze wel en niet, op welke manier dromen ze weg in de les en op welk niveau hebben ze vragen?

 

Kijk op onze activiteitenagenda voor meer informatie en opgave over het symposium dat Joop de Goede organiseert: Donderdag 8 oktober: "Heeft een christelijke leerlijn voor hoogbegaafden zin?"

Boekrecensie

'Hoogsensitieve ouders'

"Hoogsensitieve ouders"

Elaine N. Aron

Een uitermate geschikt boek voor de hoogsensitieve ouder. Met veel herkenbaarheid en handreikingen hoe om te gaan met hoogsensitiviteit en opvoeden!

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."