Internationalisering van de Koepel Hoogbegaafdheid


In de zomer van 2018 heeft de Koepel Hoogbegaafdheid tijdens de ECHA conferentie in Dublin contact gelegd met HELP (High European Learning Potential), een samenwerkingsverband binnen Europa voor verenigingen die zich bezig houden met hoogbegaafdheid. Binnen HELP wordt de term hoogbegaafdheid liever niet gebruikt omdat dat in sommige landen een negatieve bijklank heeft als iets elitairs of teveel alleen gezien wordt in termen van academisch uitblinken. Liever wordt daarom de term hoog leerpotentieel gebruikt, in Nederland zouden we nog liever spreken van hoog ontwikkelingspotentieel omdat dat nog breder is dan alleen leren.

 

Verenigingen die zich hebben aangesloten bij HELP komen één keer per jaar bij elkaar in Engeland. Vertegenwoordigers van de Koepel waren zowel in 2018 als in 2019 daarbij aanwezig. Andere landen die, naast Nederland, in 2018 en/of in 2019 aanwezig waren zijn: Engeland, Duitsland, Tsjechië, Griekenland, Hongarije en Italië.


Wat opvalt bij deze bijeenkomsten is dat, ongeacht cultuur of schoolsysteem, ouders in alle landen tegen vergelijkbare problemen aanlopen. Daarom willen wij, naast de professionals en de wetenschappers, ook ouders binnen Europa een stem geven. In 2019 is onder andere besloten om een website te maken voor HELP ( met dank aan de secretaris van de Koepel die het werk verzette) zodat er in elk geval voor de buitenwereld zichtbaar wordt dat HELP bestaat en andere landen mogelijk makkelijker aansluiten. https://www.highlearningpotential.eu


Om ook op andere plekken meer zichtbaar te zijn binnen Europa heeft de Koepel Hoogbegaafdheid zich aangemeld als Talent Point binnen het European Talent Support Network (ETSN). In december 2019 hebben we gehoord dat we zijn toegelaten. https://etsn.eu


De Koepel is van plan om de komende jaren ook meer contact te zoeken en mogelijk samen te werken met ouderverenigingen in de ons omringende landen. Een van de eerste gevolgen hiervan is dat we, samen met Duitsland en Engeland, een symposium zullen verzorgen tijdens de ECHA conferentie in Porto in september 2020. We zullen ons dan buigen over de vraag wat de term hoogbegaafdheid oproept, of het misschien beter zou zijn om andere termen te gebruiken, wat de gevolgen daarvan zijn voor acceptatie, op school en in de samenleving.


Het is fijn om op deze manier samen te werken met ouderverenigingen uit andere landen en hopelijk daardoor binnen Europa meer aandacht te krijgen voor de talenten van onze kinderen. Het zou heel mooi zijn als ouders in Europa elkaar meer kunnen ondersteunen en van elkaar kunnen leren zodat niet iedereen opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.

Boekrecensie

"HoogbeGAAFd leven. Van 0 - 100"

Marianne van Gelder.

Door middel van inzicht in wat hoogbegaafdheid is en door een pleidooi te voeren voor de aandacht voor leerlingkwaliteiten in het onderwijs in plaats van knellende doelen en vastliggende plannen, is dit boek een gids, zodat hoogbegaafden zich goed kunnen ontwikkelen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

‘Je kunt omschrijvingen in de bijbel tegen komen die raken aan wat hoogbegaafdheid is, of die in ieder geval kenmerkend zijn voor hoogbegaafdheid.'