Oproep aan ouders van hoogbegaafde leerlingen!!

Voor alle ouders van hoogbegaafde leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs:


Wat denkt u dat er nodig is voor het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen en wat vindt u (of zijzelf) dat ze missen binnen het huidige onderwijs?

Wat vraagt nu als eerste de aandacht binnen het onderwijs voor uw kind (dit kan zowel cognitief als sociaal emotioneel zijn)?


Wilt u uw inzichten mailen naar dwullschleger@choochem.nl.

 

 

Tijdens een symposium op 19 maart (zie activiteitenagenda) over het ontwikkelen van een christelijke leerlijn voor hoogbegaafde leerlingen zullen Mirjam Floor en ondergetekende de resultaten hiervan presenteren.

  

Wij hebben uw reacties dus hard nodig om een representatief beeld te kunnen schetsen en u heeft mede invloed op wat er mogelijk ontwikkeld gaat worden.

 

'Heeft een christelijke leerlijn voor hoogbegaafden zin?'

Boekrecensie

"HoogbeGAAFd leven. Van 0 - 100"

Marianne van Gelder.

Door middel van inzicht in wat hoogbegaafdheid is en door een pleidooi te voeren voor de aandacht voor leerlingkwaliteiten in het onderwijs in plaats van knellende doelen en vastliggende plannen, is dit boek een gids, zodat hoogbegaafden zich goed kunnen ontwikkelen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

‘Je kunt omschrijvingen in de bijbel tegen komen die raken aan wat hoogbegaafdheid is, of die in ieder geval kenmerkend zijn voor hoogbegaafdheid.'