CBO Challenge voor het Primair Onderwijs

 

Tijdens een Challenge krijgt een groep van 10 tot 15 deelnemers gedurende een (mid)dag complexe opdrachten aangeboden, waarbij samenwerken, redeneervermogen en creativiteit centraal staan. Deze opdrachten zijn activerend en enthousiasmerend: de groep wordt gemotiveerd om samen de een uitdaging aan te gaan. Plezier en het leerproces staan hierbij voorop. Bij alle activiteiten staat een leerdoel centraal en na iedere opdracht wordt hier samen op gereflecteerd, zodat de deelnemers met meer zelfinzicht naar huis gaan.

 

Doelgroep

Kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs (groep 6-7-8)

 

Data en tijden:

Dit schooljaar ZOU er één laatste CBO Challenge georganiseerd WORDEN op Zaterdag 18 april 2020 

GEANNULEERD, ivm corona

 

Een Challenge op zaterdag vindt plaats bij CBO Talent Development en duurt van 10:00 tot 16:00 uur. Deelnemers en ouders zijn welkom vanaf 09:30 uur welkom.

 

De kosten voor een Challenge op zaterdag bedragen 60,- euro. Als u uw kind tegelijk voor twee Challenges aanmeldt, kost het voor beide zaterdagen samen 100,- euro. Tijdens de dag wordt gezorgd voor eten en drinken.

 

Choochemleden krijgen een korting van 10%.

Een Challenge gaat in principe door bij tenminste 10 aanmeldingen en deze beslissing wordt uiterlijk een week van tevoren genomen. Bij minder aanmeldingen wordt de Challenge mogelijk geannuleerd en worden de kosten terugbetaald. Als uw zoon of dochter wordt afgemeld nadat u een mail ontvangen hebt waarin aangegeven is dat de Challenge doorgaat, worden de kosten niet terugbetaald.

 

 

De CBO Challenges in Nijmegen gaan stoppen

Wij hebben de CBO Challenges in Nijmegen opgezet omdat wij merkten dat er vanuit kinderen (en hun ouders) een behoefte was, om samen met ontwikkelingsgelijken uitdagende opdrachten te doen, te spelen, hierdoor te leren over jezelf en conctacten met ander ontwikkelingsgelijken op te doen. Wij merken nu ook dat er veel meer van dit soort initiatieven ontstaan voor onze doelgroep, zowel in het weekend als door de week. Een ontwikkeling waar we uiteraard heel blij mee zijn
Tegelijkertijd zorgt dit groeiende aanbod ervoor dat u keuzes gaat maken en dat de aanmeldingen voor de Challenges in Nijmegen teruglopen. Omdat we met de teruglopende aanmeldingen niet de groepen kunnen vormen waarin we de kinderen kunnen bieden wat we voor ogen hebben, hebben we besloten dat we stoppen met het organiseren van de CBO Challenges in Nijmegen.
De CBO Challenges verdwijnen gelukkig niet helemaal. In plaats van Challenges waar individuele kinderen zich voor kunnen aanmelden, richten wij ons voortaan op klassen (CBO-Challenges in de klas) en op samenwerkingsverbanden (CBO-Vooruitwerklab op locatie). Zo blijft het CBO werken aan het doel om kinderen in een veilige omgeving te laten samenwerken en leren over zichzelf, middels uitdagende opdrachten.
Wij bedanken u en uw kind voor de enthousiaste deelname in de afgelopen jaren en we hopen dat er passende alternatieven zijn ook bij u in de buurt.

 

Aanmelden 

Als u uw kind wilt aanmelden voor een Challenge, kunt u het aanmeldformulier aanvragen door op de website van CBO Challenge uw gegevens in te vullen. Als u Choochemlid bent, dit graag aangeven op het aanmeldformulier.

 

 

Meer informatie

Boekrecensie

'Hoogsensitieve ouders'

"Hoogsensitieve ouders"

Elaine N. Aron

Een uitermate geschikt boek voor de hoogsensitieve ouder. Met veel herkenbaarheid en handreikingen hoe om te gaan met hoogsensitiviteit en opvoeden!

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."