Oproep Nieuwe christelijke leerlijn Hoogbegaafdheid

GEZOCHT: Sparring partner: werken aan een nieuwe christelijke leerlijn hoogbegaafdheid

 

Al 3 jaar wordt namens GRIP, I&K-netwerk en het Gomarus College in Groningen een landelijk symposium voor collega’s (docenten) van christelijke scholen (PO en VO) georganiseerd op het gebied van hoogbegaafdheid(-sbeleid).


Vorig jaar is er de suggestie gedaan om te kijken of we zouden kunnen werken aan een ‘leerlijn hoogbegaafdheid van start basisschool tot einde VWO’. Voorwaar geen simpele opgave. Om te kijken of dat haalbaar en nuttig is, is het onderwerp van het symposium van maart 2020: ‘Samen op zoek naar een christelijke leerlijn hoogbegaafdheid’.


Het draait natuurlijk om onderwijs, maar niet alleen: we kijken ook naar kerken (catechisatie, omgaan met hoogbegaafde jongeren, etc) en naar gezinnen, religie, denominatie, etc. Eén van de aandachtspunten die ik zou willen laten bespreken is: ‘hoe kijkt een christen aan tegen hoogbegaafdheid en is dat anders dan onze seculiere collega’s’.
Maar ook: Wat zullen/willen we anders doen in ons onderwijs. Met daarbij een uitgangspunt: ‘Verwondering om Gods grootheid, om wat we niet weten, niet kunnen.’

 

Nu ben ik op zoek naar sparring partners: een paar mensen die willen meedenken met het opzetten van deze zoektocht en/of een rol willen spelen in het symposium door een korte inleiding te houden.

 

Ik ga op 9 oktober om 13:00 naar Zwolle om met twee collega's te praten.

 

Wie zou wel willen aansluiten of in ieder geval contact met me willen opnemen?

 

Dit jaar willen we ook, via Choochem, nadrukkelijk ouders uitnodigen! Hierbij is het een pré als je ervaring hebt op het gebied van onderwijs.
Ook is het fijn als er een paar jongeren reageren die ons iets 'voor kunnen houden'!

 

Reageren kan naar: 

Joop de Goede

coördinator Gomarus College | Vondelpad 3 | 050 - 52 44 571 | j.de.goede@gsg.nl

 

 

 

Boekrecensie

De lessen van Day a Week School

"De lessen van Day a Week School"

Verouden, J., Muijnck, de A., Heinink, S. .

Dit boek is geschreven naar aanleiding van 10 jaar onderwijs voor getalenteerde leerlingen. Eën dag per week krijgen deze leerlingen onderwijs op een aparte locatie. 

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

‘Je kunt omschrijvingen in de bijbel tegen komen die raken aan wat hoogbegaafdheid is, of die in ieder geval kenmerkend zijn voor hoogbegaafdheid.' Deel 2 over Daniël en zijn vrienden